İdari, siyasi sorumluları çözümsüzlük ve kutuplaştırıcı dil içeren söylemlerden uzaklaşıp, çözüme yönelik iş birliğine ve çalışmaya davet ediyoruz

Hekimler, meslek örgütleri ve Türk Tabipleri Birliği, salgının ilk gününden beri sıkı sıkıya bağlı oldukları etik ve bilimsel ilkeler doğrultusunda görevlerini yerine getirmekte, kliniklerde, sahada, laboratuvarlarda yani hasta ve hastalık olan her yerde benzeri az görülen bir disiplin ve üretkenlik ile çalışmalarını sürdürmektedirler.

Bu çalışmaları sırasında toplumun birçok kesiminden çok daha fazla hastalığa maruz kalmakta ve kayıplar yaşamakta olsalar da görevlerine en üst düzeyde sorumluluk bilinci ile devam etmektedirler.

TTB, salgının başından beri görevleri arasında olan bilgilendirme ve uyarma işlevlerini göz doldurucu bir şekilde yerine getirmiş, aylık COVID raporları, güncel açıklama ve uyarılar ile salgının başta bilimsel ve toplumsal olmak üzere her yönüne ışık tutmaya devam etmiştir.

İnsan sağlığı ve hayatını tehdit eden, toplumsal ve ekonomik yaşam üzerine yıkıcı etkileri olan bu salgın karşısında omuzlarımızdaki sorumluluğumuzun farkındayız.

Gerek görev yerlerimizde, gerek toplumsal alanda etkinliğimizi artırarak sürdürme kararlılığındayız.

Salgının kontrolünde, halkımız üzerindeki etkilerinin sınırlanması ve telafisinde katkısı olabilecek tüm bireyleri, toplulukları, idari, siyasi sorumluları çözümsüzlük ve kutuplaştırıcı dil içeren söylemlerden uzaklaşıp, çözüme yönelik iş birliğine ve çalışmaya davet ediyoruz.

Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu