KLİMUD: COVID-19 PANDEMİSİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE TANI TESTLERİ VE LABORATUVARLAR KONUSUNDA ÖNERİLER

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD), COVID-19 pandemisinde önümüzdeki döneme ilişkin önerilerini bir rapor ile paylaştı.

“Covıd-19 Pandemisi Normalleşme Sürecinde Tanı Testleri ve Laboratuvarlar Konusunda Öneriler” başlıklı rapor için tıklayınız.