Covid dışı hastalarla ilgili Uzmanlık Derneklerinin Görüşleri

Pandemi döneminde COVID kuşkusu olmayan diğer hastaların hastaneye başvuruları konusunda uzmanlık derneklerinden alınan yanıtlara göre genel olarak hastaların virus korkusundan hastaneye başvurularının azaldığı, Sağlık Bakanlığı  genelgesi doğrultusunda cerrahi branşların acil dışında ameliyat yapmadığı, girişim yapan dahili branşların da acil olmayan olgular dışında hasta kabul etmemiş olduğu öğrenilmiştir.

Branşların özellikleriyle bağlantılı  olarak biyogüvenlik kabin eksikliği, gönüllü bağışçıların azalması sonucu kan/kan ürünü bulma ve stok sıkıntısı, yurtiçi ve yurtdışı kök hücre toplama ve transferinde duraklama, bazı hastalarda düzenli kullanılan ilaçlara (hidroksiklorokin gibi) ulaşılmasında ve artan toraks BT isteklerinin karşılanmasında zorluk, sağlam çocuk izlem ve aşı programlarının aksaması gibi sorunlar bildirilmiştir.

Bu hizmetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi ve hastaların hastanelere başvurabilmeleri için pandemi hastaneleri uygulamasının belli hastaneleri (örn; şehir hastaneleri gibi) kapsayacak şekilde daraltılması ve yeni normalleşme sırasında COVID dışı hastaların muayene ve tetkiklerinin enfeksiyon yayılımını önleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Elektif cerrahi yapılacak hastaların da anestezi öncesi yapılacak tetkiklerinin uluslararası rehberlere uygun yapılması hasta ve hekim güvenliği ve sağlığı için elzemdir.