Asistan sürelerinin pandemi nedeni ile uzaması hakkında UDEK Görüşü

Pandemi nedeni ile yapılan zorunlu görevlendirmeler, eğitime verilen ara, aksayan poliklinik ve tedavi uygulamaları, cerrahi branşlar başta özellikle kıdemli tıpta uzmanlık öğrencilerinin teorik ve pratik eğitimlerinde, tez çalışmalarında vb. geri kalmalarına neden olmuştur.

Bu nedenle TTB-UDEK olarak, özellikle son yıl asistanlarının, (kendi isteklerine bağlı olmak üzere) pandemi nedeni ile kaybedilen sürenin, eğitim sürelerine eklenmesi seçeneğine sahip olmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu