Çocuk yaşta evlilik ve doğum çocuğun ruh ve beden sağlığını bozar

Bir mühendislik fakültesi öğretim üyesinin doğurmak için en uygun dönemin ergenlik olduğuna yönelik açıklaması meslektaşlarımız arasında son derece rahatsızlık yaratmıştır. Konu ile ilgili Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneğinin açıklaması ekte sunulmuştur.