Pandemi ile mücadelede uzmanlık derneklerimizin yanındayız

Pandemi ile mücadelede tüm üye derneklerimizdeki meslektaşlarımızın kayıplar verdiğini üzüntü ile öğreniyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Türk Dermatoloji Derneği’nin aynı gün içinde 3 meslektaşlarını Covid-19 nedeni ile yitirdiklerini bildirmeleri bize bu acı gerçeği bir kez daha hatırlattı.

 Bu mücadelede varlıkları yaşamsal olan ve ön saflarda yer alan yoğun bakım, acil tıp, infeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları gibi alanlardaki derneklerimizin uzman ve uzmanlık öğrencisi üyelerinin çok ciddi zorluklar ve tükenmişlik içerisinde çalıştığının da bilincindeyiz.

Hangi alanda olursak olalım çabalarımızın ana amacının onların çalışma şartlarını daha iyi yapmalarına yardımcı olmak olduğunu vurgulamak istiyoruz.

Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu