TTB-UDEK (Seçimsiz) Genel Kurulu 22.12.2018 tarihinde yapıldı

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu`nun (TTB-UDEK) 39. (Seçimsiz) Genel Kurul toplantısı 22 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da yapıldı.

Divan üyeliklerini Dr. Dilek Aslan ve Dr. Şeyda Edoğan`ın yaptığı Genel Kurul, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman ve TTB-UDEK Başkanı Dr. Orhan Odabaşı’nın açılış konuşmaları ile başladı.

TTB-UDEK Genel Sekreteri Dr. Gülriz Erişgen’in 2017-2018 dönemi çalışma raporunu sunduğu Genel Kurul’da Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’nin (ATUB) temsilcisi Dr. Umut Akyol da söz alarak ATUB çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Genel Kurul, TTB-UDEK bilançosunun Dr. Bülent Erbil tarafından sunumu, dernek üyelik başvurularının değerlendirilmesi, bazı karar önerilerinin sunumu ve oylanmasının ardından sona erdi.