“Yardımcı Doçentliğin Kaldırılması” ve “Doçentlik” Süreçleri

Yükseköğretim Kurulu web sayfasında “Yardımcı Doçentliğin Kaldırılması” ve “Doçentlik” Süreçleri İle İlgili Sorular (Erişim Tarihi: 16.01.2018;16:00) başlığında bir haber yer aldı.

Türk Tabipleri Birliği’ne konu ile ilgili bir yazı ulaşmamakla birlikte konunun önemi nedeniyle süreçten uzmanlık dernekleri bildilendirilerek görüşleri istenmiştir.

Haber