TTB - UDEK Yürütme Kurulu Üyeleri TTB - UDEK Çalışmalarını Geliştirmek Amacıyla TTB - UDEK Üyesi Derneklerin Temsilcileri ile Toplantı Yaptı.

21.9.2013 (14.00 - 15.30) TTB Merkez Konsey Yerleşkesi

TTB - UDEK tarafından, kurulduğu 1994 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmaları geliştirmek amacıyla üye derneklerin temsilcilerinin katılımıyla, 21 Eylül 2013 tarihinde saat 14.00-15.30 arasında TTB Merkez Konsey yerleşkesinde bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya Dr. Figen Söylemezoğlu (Patoloji Dernekleri Federasyonu), Dr. Sunay Duman (Türk Oftalmoloji Derneği), Dr. Mukadder Koçak (Türk Dermatoloji Derneği), Dr. Faruk Aydın (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği), Dr. Hikmet Fırat (Türk Toraks Derneği), Dr. Alpay Azap (Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği), Dr. Özgür Kömürcü (Türk Yoğun Bakım Derneği), Dr. Nilgün Kurucu (Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği), Dr. Hakan Seçkin (Türk Nöroşirurji Derneği, TTB-UDEK), Dr. Münevver Moran (Türk Cerrahi Derneği), Dr. Bülent Erbil (Türkiye Acil Tıp Derneği), Dr. Derya Akaydın Aldemir (Türk Klinik Biyokimya Derneği), Dr. Mine Yenice (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği), Dr. Gürsel Leblebicioğlu (Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği), Dr. Raşit Tükel (Türkiye Psikiyatri Derneği), Dr. Deniz Erdoğdu (Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği), Dr. İskender Sayek (TTB-UDEK), Dr. Dilek Aslan (TTB-UDEK, Türk Geriatri Derneği), Dr. Ersin Yarış (TTB-UDEK, Türk Farmakoloji Derneği), Dr. Tunçalp Demir (TTB-UDEK), Dr. Umut Akyol (TTB-UDEK), Dr. Muzaffer Başak (TTB-UDEK), Dr. Ali Kocabaş (TTB-UDEK önceki dönem yöneticisi) katıldılar.

Toplantıda;

1.      Geçmişten günümüze TTB - UDEK çalışmaları gözden geçirildi.

2.      Geleceğe dair derneklerin temsilcilerinin önerileri alındı.