TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursları

Türk Tabipleri Birliği, hekimlik ve sağlık alanına yönelik uygulama bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefleyen özelleşmiş bir uygulamalı eğitim programı yürütmektedir. Bu nedenle;

  • Hekimlerin
  • Sağlık alanında görev yapan meslek mensuplarının

başvuruları kabul edilmektedir.

Tıpta Uzmanlık Derneklerimiz ve Tabip Odalarımız ile işbirliği içinde başlangıç grupları için hekimlere öncelik verilecektir. İlerleyen dönemde farklı illerde çok merkezli olarak yapılacaktır.

http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=e926ec3c-c6d5-11e7-9a18-26e4097c573c