Şehir Hastaneleri gündemli ilk toplantı Maltepe’de yapıldı.

AKP Hükümeti eliyle uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında gündeme getirilen Şehir Hastaneleri projesi, yani kamu hastanelerinin, Hazine’nin finansal riski üstlendiği ‘Yap-Kirala-Devret” modeli ile özelleştirilmesi sürecini tüm yönleriyle değerlendirmek, vatandaşları ve sağlık çalışanlarını bilgilendirmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere İstanbul Tabip Odası’nca panel-forum etkinlikleri düzenlenmeye başlandı.

Bu kapsamdaki ilk toplantı Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi toplantı salonunda, 15 Kasım 2017, Çarşamba akşamı 19.30’da yapıldı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel'in konuşmacı olduğu, İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Melahat Cengiz'in yönettiği toplantıya, bölgedeki sağlık çalışanları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=5b6e0308-cb85-11e7-9277-41cb35a9b17b