“Sürücü Belgesi Olur Raporu” Toplantısı

Sürücü Belgesi Olur Raporu” Toplantısı

Yeni mevzuat gereği yenilenen sürücü belgelerinin hukuken altyapısının tartışılacağı ve uzmanlık dalları arasında iş akış şemasının değerlendirileceği toplantı 11 Mayıs 2016 Çarşamba günü Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Türk Kardiyoloji Derneği adına Doç. Dr. Nihal Akar Bayram, Türk Nöroloji Derneği adına Doç. Dr. Ömer Karadaş, Türk Toraks Derneği adına Doç. Dr. Hikmet Fırat, Türkiye Psikiyatri Derneği adına Prof. Dr. Nurper Erberk Özen ile TTB Merkez Konsey Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Filiz Ünal katıldı.

Toplantı sonunda uzmanlık derneklerinden ilgili yönetmelik çerçevesinde, sürücü olur (ehliyet) raporu için uzmanlık alanına giren muayenelerin, aile sağlığı merkezi koşullarında pratisyen hekimler tarafından yapılıp yapılamayacağı, yapılabilir ise hangilerinin ne kadar güvenilirlikle, hangi koşullarda yapılabileceğinin değerlendirileceği raporlar hazırlanması önerisi geliştirildi.