”Tıbbın Alternatifi Olmaz” Sempozyumu

Tıbbın Alternatifi Olmaz: Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Hekim YaklaşımıSempozyumu bilgilerine erişim için.