TTB - UDEK Olağan (Seçimsiz) Genel Kurulu

TTB-UDEK Olağan (Seçimsiz) Genel Kurulu Tarih:8.12.2012 Saat: 14.00-17.00 Yer: TTB Merkez Konsey Yerleşkesi

 

GÜNDEM

 

  1. Açılış konuşmaları
  2. Divan başkan ve üyelerinin seçimi
  3. Faaliyet raporunun okunması
  4. Mali raporun okunması
  5. Raporların Genel Kurul tarafından tartışılması
  6. Diğer
  7. Dilek ve temenniler
  8. Kapanış