Türkiye Nükleer Tıp Derneği ve Türk Radyoloji Derneği temsilcileri “PET-BT” konusunu değerlendirdiler.

Türk Tabipleri Birliği’nin daveti üzerine 21.03.2016 tarihinde Türkiye Nükleer Tıp Derneği ve Türk Radyoloji Derneği temsilcileri bir araya geldiler. Tıpta Uzmanlık Kurulu gündeminde yer alan “PET-BT” konusu başta birey ve toplum sağlığını önceleyen bir yaklaşımla çok yönlü değerlendirildi.

Toplantıya Türk Radyoloji Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Kaya, Genel Sekreteri Dr. Tuncay Hazırolan ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Pınar Koşar katıldı.

Türkiye Nükleer Tıp Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zehra Özcan, Genel Sekreteri Dr. Tevfik Fikret Çernik ve Sayman Üye Dr. Murt Fani Bozkurt katıldı.

TTB UDEK Genel Sekreteri Dr. Orhan Odabaşı’nın yönettiği toplantıda Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve TTB Tıpta Uzmanlık Kurulu Temsilcisi Dr. Dilek Aslan da hazır bulundu.

Son derece zengin ve yoğun değerlendirmeler sonrasında birey ve topluma daha nitelikli bir sağlık hizmet sunumunda PET-BT tetkikinin raporlanması, imzalanması konusunda birlikte geliştirilen öneriler, derneklerin dikkatine sunulduktan sonra TTB Tıpta Uzmanlık Kurulu Temsilcisi tarafından Tıpta Uzmanlık Kurulu'na iletilecek.