TTB UDEK Yürütme Kurulu 24 Şubat 2016 tarihinde toplandı.

TTB UDEK Yürütme Kurulu bu dönemin 3. toplantısını 24 Şubat 2016 tarihinde Ankara`da TTB Merkez Konseyi Binasında yaptı. Toplantının bir bölümü TTB UDEK UYEK (Ulusal Yeterlik Kurulu) Yürütme Kurulu üyeleri ile ortak gerçekleştirildi. Toplantı gündem ve alınan kararlara http://www.ttb.org.tr/udek/icerik_goster.php?Id=260 adresinden erişebilirsiniz.