Yürütme Kurulu Toplantısı

TTB Merkez Konseyi Yönetim Kurulu ve TTB-UDEK Yürütme Kurulu üyeleri 11.11.2012 Pazar günü yaptıkları yönetim ve yürütme kurulu toplantıları nedeniyle bir araya geldiler.

 

 

 

udek_mk