Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı - I

Birinci Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı 7 Nisan 2012 tarihinde Ankara`da gerçekleştirildi.

 


Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı

 

7 Nisan 2012 (10.00-16.30)

 

TTB Merkez Konsey Yerleşkesi

 

 

Katılımcı Kurum ve Temsilcileri

 

 

 1. Asistanlar adına (Dr. Mücahit Kabar)
 2. Dr. İsmail Yılmaz  (Bireysel Katılım)
 3. Gelişimsel Pediatri Derneği (Dr. Gülsüm Atay, Dr. Zeynep Eras)
 4. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD (Dr. Melih Elçin, Dr. Orhan Odabaşı)
 5. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (Dr. Meltem Çöl)
 6. KBB-BCC Derneği (Dr. Umut Akyol)
 7. Tıbbi Onkoloji Derneği (Dr. Ahmet Demirkazık)
 8. TTB-UDEK (Dr. İskender Sayek, Dr. Dilek Aslan, Dr. Ersin Yarış, Dr. Umut Akyol)
 9. TTB-UDEK-UYEK (Dr. Sadık Kılıçturgay, Dr. Şerefnur Öztürk)

10.  Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (Dr. Neslihan Alkış)

 1. Türk Biyokimya Derneği (Dr. Muhittin Serdar)

12.  Türk Cerrahi Derneği (Dr. Yaman Tekant, Dr. Sadık Kılıçturgay)

13.  Türk Çocuk Ürolojisi Derneği (Dr. Serhat Gürocak)

14.  Türk Farmakoloji Derneği  (Dr. Ersin Yarış)

 1. Türk İç Hastalıkları Uzmanları Derneği (Dr. Ahmet Demirkazık)

16.  Türk Klinik Biyokimya Derneği (Dr. Pınar Tuncel)

 1. Türk Nöroloji Derneği (Dr. Ayşe Bora Tokçaer, Dr. Şerefnur Öztürk)

18.  Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği /TOTEK (Dr. Volkan Öztuna)

19.  Türk Patoloji Dernekleri Federasyonu (Dr. Figen Söylemezoğlu)

20. Türk Radyoloji Derneği (Dr. Uğur Topal, Dr. Halil Arslan)

21.  Türk Toraks Derneği (Dr. Oya İtil)

22. Türk Yoğun Bakım Derneği (Dr. Alper Yosunkaya)

23. Türk Yoğun Bakım Derneği (Dr. Birgül Yelken)

24. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (Dr. Pemra Ünalan)

25.  Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (Dr. Ethem Turgay Cerit)

26. Türkiye Fizyolojik Bilimler Derneği (Dr. Ersin Kaylı, Dr. Berrak Yeğen, Dr. Metin Baştuğ, Dr. Lütfiye Kanıt)

27.  Türkiye FTR Uzman Hekimleri Derneği (Dr. Sumru Özel, Dr. Öznur Öken)

28. Türkiye Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği (Dr. Nilgün Kurucu)

29. Türkiye Psikiyatri Derneği (Dr. Raşit Tükel)

30. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (Dr. Sevda Şener Cömert)

31.  Uluslararası Genç Ürologlar Derneği (Dr. Emre Huri)

Program/Gündem

10.00-10.15 Sunuş ve Tanışma (Dr. Dilek Aslan)

10.15-10.30 Akreditasyon ve Temel  Standartlar Nedir? (Dr. İskender Sayek)

10.30-10.45 UTEAK Standartları Nasıl Değerlendirmektedir? (Dr. Melih Elçin)

10.45-11.00 Özgün Standartlar Nedir? Özdeğerlendirme Rehberi Nasıl

Oluşturulur? (Dr. Sadık Kılıçturgay)

11.00-12.30 Tartışma

12.30-13.30            Ara

13.30-16.00 Uzman Hekim Yetkinlik Alanları Çalıştayı-Bölüm 1[1],[2]

Yetkinlikler İçin Çalışma Başlıkları

16.00-16.30 Tartışma, Kapanış

 

 

Alınan Kararlar

 1. 2011 yılında basımı yapılmış olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Ulusal Stadandartlar Dokumanı ile ilgili görüşler alındı. Olumlu bulunan çalışmanın düzenli aralıklarla güncelleme yapılması kararlaştırıldı.
 2. Dernek temsilcilerinin uzmanlık alanlarının “özgün” standartlar oluşturmaları konusunda görüşleri alındı. Bu konuda bütün derneklere TTB-UDEK tarafından çağrı yapılması kararlaştırıldı. Çalışmanın 6 aylık bir zaman diliminde tamamlanabileceği konuşuldu.
 3. Yetkinlikler konusunda taslak dokuman hazırlığı için küçük bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi.
 4. Yetkinlikler derneklerin katkısıyla aşağıdaki şekilde belirlendi:
  1. 1.            Hasta/birey bakımı ve hekimlik uygulamaları
  2. 2.            Ekip çalışması/işbirliği
  3. 3.            İletişim
  4. 4.            Bilimsel düşünce/yaklaşım/karar verme (kanıta dayalı tıp, eleştirel bakış, karar vericilik, vb)
  5. 5.            Liderlik
  6. 6.            Sağlık savunuculuğu
  7. 7.            Eğiticilik (toplumsal/mesleki)
  8. 8.            Hizmet sunumu (klinik/temel bilimler)
  9. 9.            Tıbbi bilgi
  10. 10.            Yöneticilik/yol göstericilik
  11. 11.            Sürekli mesleki gelişim
  12. 12.            Etik
  13. 13.            Hasta/çalışan güvenliği
  14. 14.            Mesleki değerler ve sorumluluklar

 

[1] Geliştirilmeye açık yeterlik alanları kavramlarının ortaklaştırılması, yeterlikleri alanlara (hekim rollerine) göre tanımlamak, eğitim programına yansıtmak amaçlanmıştır.

[2] Bu oturum sonunda her uzmanlık derneğinin kendi uzmanlık alanına özgü yeterlik ve alt tanımlamaları yapma ödevi ile çalıştaydan ayrılması beklenmektedir.