Mecburi Hizmetin Yürütmesi Durduruldu

371 Sayılı yasa ile yeniden getirilen Zorunlu Çalıştırma (Mecburi Hizmet) Uygulaması ve bu uygulamayı göstermek üzere Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan Devlet Hizmeti Yükümlülüğü konulu genelge hakkında Türk Tabipleri Birliği tarafından Anayasa ya aykırı olduğu gerekçesiyle dava açılmıştır. Edinilen bilgilere göre Danıştay tarafından bu genelgenin ve dayanağı yasanın Anayasa ya aykırı olduğuna ilişkin itirazlarımız ciddi bulunarak Anayasa Mahkemesi ne gönderme kararı verilmiş ve uygulamaya ilişkin genelgenin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Gerekçeli karar Türk Tabipleri Birliği'ne ulaştıktan sonra daha ayrıntılı bilgi verilecektir.

Başbakanlık tarafından 12.09.2005 tarihinde yayınlanan 2005/22 Sayılı "Devlet Hizmeti Yükümlülüğü" konulu Genelge'nin ivedilikle yürütülmesinin durdurulması ve iptali ile bu işlemin dayanağı olan 5371 Sayılı Kanun ile Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na eklenen Ek Madde 3,4,5,6 ve Geçici 6. Madde'nin Anayasa'ya aykırılığına ilişkin gerekçelerimizin "ciddiliği" göz önünde tutularak, dosyanın incelenmek üzere Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmesi istemi ile TTB MK tarafından Danıştay'a açılan dava metni...