TTB-UDEK MEZUNİYET SONRASI UZMANLIK EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI BELİRLEME ÇALIŞTAYI

TTB-UDEK tarafından Mezuniyet Sonrası Uzmanlık Eğitimi Ulusal Standartlarını belirlemek amacıyla uzmanlık derneklerinin temsilcilerinin katılımıyla 22 Ocak 2011`de çalıştay düzenlendi.

TTB-UDEK MEZUNİYET SONRASI UZMANLIK EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI BELİRLEME ÇALIŞTAYI

TARİH: 22 OCAK 2011

SAAT: 10.00-16.00

YER: TTB-MERKEZ KONSEY BİNASI

Temsilci ile Katılan Dernek/Kurum

  1. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği
  2. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
  3. KBB-BCC Derneği
  4. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği
  5. Nükleer Tıp Derneği
  6. Tıbbi Onkoloji Derneği

7.       TTB-UDEK

8.       Türk Dermatoloji Derneği

9.       Türk Farmakoloji Derneği

10.   Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

11.   Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

12.   Türk İç Hastalıkları Derneği

13.   Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği

14.   Türk KBB ve BBC Derneği

15.   Türk Klinik Biyokimya Derneği

16.   Türk Nöroloji Derneği

17.   Türk Nöroşirurji Derneği

18.   Türk Oftalmoloji Derneği

19.   Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği-TOTBİD-TOTEK

20.   Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği

21.   Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

22.   Türk Toraks Derneği

23.   Türkiye Aile Hekimleri Uzmanları Derneği

24.   Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

25.   Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği

26.   Türkiye EKMUD

27.   Türkiye Fizyolojik Bilimler Derneği

28.   Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği

29.   Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

 

Gündem ve Alınan Kararlar

1.       Tanışma etkinliği yapıldı.

2.       23 Ekim 2010 tarihli yapılan mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimi ulusal standartlar belirleme konulu çalıştaya ilişkin bilgi paylaşımı yapıldı.

3.       Uzmanlık derneklerine daha önce iletilmiş olan taslak metin üzerinde mezuniyet sonrası standartlara ilişkin çalışma sürdürüldü. Değerlendirmeler ve öneriler üzerine gerekli düzeltmeler ve düzenlemeler yapıldı.

4.       Dokumanın son şeklinin verilmesinden önce düzenlenmiş metnin dernek temsilcilerine tekrar gönderilmesi kararlaştırıldı.

 

IMG_8325