Uzmanlık Eğitimi ve STE/SMG Ulusal Standartları Çalıştayı

TTB-UDEK tarafından 23 Ekim 2010 tarihinde Uzmanlık Eğitimi ve STE/SMG Ulusal Standartları Çalıştayı düzenlendi. Toplantıya 28 derneği temsilen 35 kişinin yanı sıra 4 UTEAK temsilcisi ve bir TTB-UDEK temsilcisi olmak üzere toplam 40 kişi katıldı.

TTB-UDEK

ULUSAL UZMANLIK EĞİTİMİ VE STE/SMG STANDARTLARI ÇALIŞTAYI

TOPLANTI RAPORU

23 EKİM 2010 (10.00-17.00); ANKARA

Toplantı raporu

 1. TTB-UDEK Başkanı Dr. İskender Sayek açılış konuşması yapmıştır. Kısa bir tanışma etkinliği düzenlemiştir.
  1. Toplantıya 28 derneği temsilen 36 kişinin yanı sıra 4 UTEAK temsilcisi ve bir TTB-UDEK temsilcisi ve bir TTB-UDEK temsilcisi olmak üzere toplam 41 kişi katılmıştır. Katılımcı listesi aşağıda yer almaktadır.

No

Dernek/kurum adı

Katılımcı adı/soyadı

e-posta adresi

1

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Dr. Dilek Aslan

diaslan@hacettepe.edu.tr

2

Tıbbi Onkoloji Derneği

Dr. Ahmet Demirkazık

ademirka@gmail.com

3

Tıbbi Onkoloji Derneği

Dr. Dilek Dinçol

dincol@medicine.ankara.edu.tr

4

TTB-UDEK

Dr. İskender Sayek

isayek@hacettepe.edu.tr

5

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Dr. Asuman Uysalel

drasuman@yahoo.com

6

Türk Biyokimya Derneği

Dr. Doğan Yücel

doyucel@yahoo.com

7

Türk Biyokimya Derneği

Dr. Mehmet Şenes

senesmehmet@yahoo.com

8

Türk Cerrahi Derneği

Dr. Ethem Geçim

tarlan-w@tr.net

9

Türk Cerrahi Derneği (Asistan komisyonu)

Dr. Fatih Mutlu

dr_mutlu@yahoo.com

10

Türk Farmakoloji Derneği

Dr. Ersin Yarış

ersinyaris@gmail.com

11

Türk Geriatri Derneği

Dr. Dilek Aslan

diaslan@hacettepe.edu.tr

12

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Dr. Koray Dural

koraydural@yahoo.com

13

Türk Hematoloji Derneği

Dr. Ş. Zeynep Akı

zaki@gazi.edu.tr

14

Türk Hematoloji Derneği

Dr. Sema Karakuş

semaka@baskent_ank.edu.tr

15

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Dr. Sevim Aydın

aydinsevim@yahoo.com

16

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Dr. Belgin Can

can@medicine.ankara.edu.tr

17

Türk İç Hastalıkları Uzmanları Derneği

Dr. Ahmet Demirkazık

ademirka@gmail.com

18

Türk KBB ve BCC Derneği

Dr. İrfan Kaygusuz

kaygusuz_67@yahoo.com

19

Türk Klinik Biyokimya Derneği

Dr. Pınar Tuncel

pinar.tuncel@deu.edu.tr

20

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Dr. Yakut Akyön Yılmaz

yakyon@gmail.com

21

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Dr. Burçin Şener

bsdirican@yahoo.com

22

Türk Nöroloji Derneği

Dr. Şerefnur Öztürk

serefnur@yahoo.com

23

Türk Nöroloji Derneği

Dr. Ayşe Bora Tokçaer

tokcaer@gazi.edu.tr

24

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)

Dr. Akın Üzümcügil

akinu@hacettepe.edu.tr

25

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)

Dr. Halil Yalçın Yüksel

hyyuksel@hotmail.com

26

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği

Dr. Nilgün Kurucu

nlgnkrc@gmail.com

27

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Dr. Figen Özgür

figenozgur@gmail.com

28

Türk Radyoloji Derneği

Dr. Oğuz Dicle

oguz.dicle@deu.edu.tr

29

Türk Toraks Derneği

Dr. Feyza Erkan

erkanfeyza@gmail.com

30

Türk Toraks Derneği

Dr. Ali Kocabaş

kocabasa@gmail.com

31

Türkiye Acil Tıp Derneği

Dr. Murat Özsaraç

mozsarac@msn.com

32

Türkiye Acil Tıp Derneği

Dr. İsa Kılıçaslan:

isakilicaslan@hotmail.com

33

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)

Dr. Melih Şahin

emsahin@yahoo.com

34

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Dr. Müjde Aktürk

mujdeakturk@hotmail.com

35

Türkiye FTR Uzman Hekimleri Derneği

Dr. Nuri Çetin

drcetin@yahoo.com

36

Türkiye FTR Uzman Hekimleri Derneği

Dr. Nebahat Sezer

Nsezer1994@yahoo.com

37

Türkiye Psikiyatri Derneği

Dr. Ayşe Devrim Başterzi

adcingi@yahoo.com

38

Türkiye Psikiyatri Derneği

Dr. Burhanettin Kaya

burha65@yahoo.com

39

Türkiye Spor Hekimleri Derneği

Dr. Ali Murat Zergeroğlu

zerger@medicine.ankara.edu.tr

40

UTEAK

Dr. Yakup Sancar Barış

sancarbaris@omu.edu.tr

41

UTEAK

Dr. Boran Yavuz

boran.yavuz@yahoo.com

42

UTEAK

Dr. Hilal Batı

hilal.bati@ege.edu.tr

43

UTEAK

Dr. Güldal İzbırak

gizbirak@yeditepe.edu.tr

 

 1. Toplantının amacının uzmanlık derneklerinin temsilcilerinin katkılarıyla evrensel standartların Türkiye’ye uyarlanması ve öncelikle temel standartların belirlenmesi olduğu açıklanmıştır.
 2. Dr. Hilal Batı toplantı içeriğine yönelik kısa bir sunum yapmıştır.
 3. Dr. Dilek Aslan yönteme ilişkin bilgiler sunmuştur.
 4. Gruplara ayrılmanın ardından 15.30’a kadar grup çalışmaları devam etmiştir.
  1. Uzmanlık eğitimi standartları (üç grupta sürdürülmüştür)
  2. STE/SMG standartları (üç grupta sürdürülmüştür)
 5. Grup çalışmalarının ardından her grup kısa değerlendirme sunumu yapmıştır.
 6. Çalışmaların bundan sonraki süreçte devam edebilmesi için görüş oluşturulmuştur.
  1. Grupların önerilerini içeren raporlarından yararlanarak taslak dokuman oluşturulması kararlaştırılmıştır.
  2. 10 Aralık 2010 tarihinde XVI. TUEK kapsamında düzenlenen Çalışma Grupları Genel Kurul’unda STE/SMG Çalışma Grubu toplantısında uzmanlık derneklerinin temsilcileri ile birlikte taslak dokuman üzerinde çalışılacaktır.
  3. XVI. TUEK ikinci günü (12 Aralık 2010) düzenlenecek olan aynı konulu FORUM etkinliğinde çalışmaların sonlandırılması planlanmıştır.
  4. Rapor/dokuman oluşturulması kararlaştırılmıştır.
241010

241010-3

241010-1

211010-2