Uzmanlık Dernekleri Temsilcileri Toplantısı

TTB-UDEK 9 Ekim 2010 tarihinde uzmanlık dernekleri temsilcileri ile toplandı..

TTB-UDEK çalışmaları sunusu için tıklayınız...  

TTB STE – SMG Kredilendirme Kurulu  sunusu için tıklayınız...

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

(Uzmanlık Dernekleri Temsilcileri Toplantısı)

9 Ekim 2010, Ankara (TTB Merkez Konsey, 10.00-13.00)

Katılımcı dernekler/temsilcileri

 1. Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği (Dr. Füsun Çuhadaroğlu)
 2. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (Dr. Dilek Aslan)
 3. Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (Dr. Necla Tülek)
 4. Türk Farmakoloji Derneği (Dr. Ersin Yarış)
 5. Türk Geriatri Derneği (Dr. Dilek Aslan)
 6. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği (Dr. Ertan Aydın)
 7. Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (Dr. Candan Özoğul)
 8. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (Dr. Nilay Çöplü)
 9. Türk Oftalmoloji Derneği (Dr. Huban Atilla)

10. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) (Dr. Akın Üzümcügil)

11. Türk Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (Dr. Figen Özgür)

12. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (Dr. Faruk Zorlu)

13. Türk Toraks Derneği (Dr. Gaye Ulubay)

14. Türkiye Aile Hekimleri Derneği (TAHUD) (Dr. Didem Sunay)

15. Türkiye Nükleer Tıp Derneği (Dr. Seyfettin Ilgan)

16. Türkiye Romatizma Araştırma Savaş Derneği (Dr. Ayşen Akıncı Tan)

17. Türkiye Spor Hekimleri Derneği (Dr. Rüştü Güner)

TTB temsilcileri

 1. Dr. Eriş Bilaloğlu
 2. Dr. Orhan Odabaşı

 

TTB-UDEK YK üyeleri

 1. Dr. İskender Sayek
 2. Dr. Ersin Yarış
 3. Dr. Figen Özgür
 4. Dr. Dilek Aslan

Gündem ve görüşler/kararlar

Tanışma bölümünün ardından katılımcılara daha önceden iletilmiş olan gündem üzerinden ilerlenmiştir.

 1. TTB Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu TTB gündemini aktarmıştır. Son dönemde TTB tarafından yapılan ziyaretler, hukuksal değerlendirmeler, uzmanlık derneklerinden beklentiler aktarılmıştır. Dr. Bilaloğlu aşağıdaki temel konulara değinmiştir:
  1. Tam gün
  2. Hekimlerin taşeron firmalarda çalıştırılması
  3. Hukuksal süreçte son dönemde Klinik Araştırmalar Yönetmeliği hakkında ilerleme
  4. Hekime yönelik şiddet sorunu
  5. Uzmanlık dernekleri ile iletişimin, dayanışmanın önemi
  6. TTB-UDEK Sekreteri Dr. Dilek Aslan TTB-UDEK tarafından yapılan çalışmaları aktarmıştır.
  7. 2010 güz döneminde planlanan aşağıdaki etkinliklere uzmanlık derneklerinin katılımının önemi üzerinde durulmuştur.
  8. 23 Ekim 2010; Ulusal Uzmanlık Eğitimi ve STE/SMG Standartları Çalıştayı
   1. i.    Grup 1- Ulusal Uzmanlık Eğitimi Standartları
   2. ii.    Grup 2-Ulusal STE/SMG Standartları
   3. 6 Kasım 2010; Seçimsiz Genel Kurul
   4. 10-12 Aralık 2010; Çalışma Grupları Genel Kurulu ve XVI. TUEK
   5. TTB-UDEK Başkanı Dr. İskender TUK ile ilgili bilgi aktarmıştır. Uzmanlık derneklerinden zaman zaman istenilen bilgilerin raporlaştırılarak mutlaka yazılı bir biçimde TUK a iletildiğini belirtmiştir.
   6. TTB Kredilendirme Kurulu üyesi Dr. Orhan Odabaşı Kredilendirme süreci ile ilgili sunum yapmıştır. Bu sunumda TTB nin kredilendirme ile ilgili yeni uygulamalarını paylaşmıştır. Uzmanlık derneklerinin desteğinin nasıl olabileceği konusunda görüş alış verişinde bulunulmuştur.
   7. UEMS ile ilişkiler aktarılmıştır. Özellikle aidatların aksatılmaması için uzmanlık derneklerinin TTB aidatlarını ödemeleri ile ilgili paylaşımda bulunulmuştur.
   8. Uzmanlık derneklerinin TTB-UDEK’ten beklentileri konuşulmuştur.