Tıp Bilişimi Eğitimi Çalıştayı yapıldı

TTB-UDEK E-Sağlık Çalışma Grubu 4 Aralık 2009 tarihinde İzmir’de yapılan uzmanlık kurultayında alınan kararlar doğrultusunda ilk çalıştayı 28 Mayıs 2010 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Bilişimi Derneği ve TTB-UDEK ile birlikte Gazi Üniversitesi'nde düzenledi. Çalıştaya çeşitli tıp fakültelerinden, uzmanlık derneklerinden 60 temsilci katıldı. Çalıştayda tıp bilişimi tanımı ve içerikleri, gelişen teknolojinin doktorlara etkisi, eğitim süreçlerinde tıp bilişimi, dünyada ve Türkiye’deki tıp bilişimi eğitimi ve müfredat içerikleri tartışıldı. Tıp bilişimi eğiticilerine yönelik olarak bir kurs açılması planlandı. Çalıştay TTB tarafından kredilendirildi ve sunumların web sayfasına konulması kararlaştırıldı. 28 Mayıs 2010 tarihinde yapılan Tıp Bilişimi Eğitimi Çalıştayı sunumları...