TTB-UDEK Uzmanlık Derneklerinin Asistan ve Yeni Uzman Hekim Temsilcileri İle Toplandı

TTB-UDEK; 16 Mayıs 2010 tarihinde TTB-Merkez Konsey Binasında saat 11.00-13.00 arasında uzmanlık derneklerinin asistan temsilcileri toplantısı yapmıştır. Uzmanlık Dernekleri asistan temsilcileri, Tabip Odası temsilcileri ve Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu temsilcisinin katıldığı toplantıda;

1.      Çalışma yönergesinin hazırlanmasına,

2.      10 Aralık 2010 Cuma günü yapılacak olan çalışma gruplarının genel kurulunda asistan ve yeni uzmanlar çalışma grubu çalıştayının yapılmasına,

3.      Asistan ve Yeni Uzman Hekimler e-posta grubunun oluşturulmasına ([email protected])

4.      Uzmanlık dernekleri bünyesinde asistan hekimlikle ilgili yapılan çalışmaların dokümantasyonunun yapılmasına,

5.      TTB-UDEK web sayfasında derneklere ait bilgiler arasına  "Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu"  sekmesinin eklenmesine karar

verilmiştir.