Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası’na ilişkin TTB görüşleri Hazine’ye iletildi

Bilindiği gibi, Ocak ayı sonunda Cumhurbaşkanlığı'nca onaylanan Tam Gün Yasası ile Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası uygulaması getirilmişti. Bu çerçevede, ilgili yasada belirtildiği üzere, Hazine Müsteşarlığı tarife ve talimatlar için hazırladığı taslak hakkında TTB'nin görüşüne başvurdu. TTB, tabip odaları ve uzmanlık derneklerinin katkıları ile oluşturduğu görüşlerini Hazine Müsteşarlığı'na iletti.

Hazine Müsteşarlığı'nın hazırlığı taslak için...

Hazine Müsteşarlığı'na iletilen görüşler için...