Sağlık Bakanlığından Somut İşbirliği Çağrımıza Yanıt Bekliyoruz

BASIN AÇIKLAMASI

(10.05.2007)

Sağlık Bakanlığından Somut İşbirliği Çağrımıza Yanıt Bekliyoruz

Sağlık Bakanlığı 28 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yandal Uzmanlık Sınav Yönetmeliği'nin Geçici 1. Maddesine göre, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi için giriş sınavı açacağını duyurmuştur. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki toplam 17 Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki yandal uzmanlık kliniklerine 217 asistan kadrosu açılmıştır. Sınavın başvuru süresi 3-18 Mayıs 2007 olarak belirtilmiş, yazılı aşaması 26 Mayıs 2007, yazılı sınavdan 50 puan ve üzeri alanların gireceği sözlü sınavı ise 4 Haziran 2007 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

Ancak, Geçici 1. Madde ile hem eğitim birimlerine olanaklarının ve ihtiyaçlarının üstünde kadro açılmış hem ÖSYM'nin nesnel ölçütlerle yapacağı mesleki bilim sınavı ertelenmiştir.
Böylece geçici 1. Madde ile yerleştirmenin bir kereliğine kurumlar tarafından yapılmasına imkan sağlanmıştır. Sınav için açılan asistan kadroları, sınav yönetmeliğinin 5. maddesi hiçe sayılarak kadro açılan kliniklerin bu asistanların eğitimi için yeterli eğitici, altyapı olanakları, bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri yeterli eğitim düzeyine bakılmadan belirlenmiştir. Aynı yanlışta tekrar etmenin nedenini anlamakta güçlük çekmekteyiz. Sağlık Bakanlığı yıllardır hukuka uygun bilimsel sınav açmayarak yan dal uzmanlık eğitimine ciddi darbe indirmiştir. Şimdi ortaya çıkan ihtiyacı gidermek üzere geçici bir madde ile yine usulsüz olarak çok sayıda yandal asistan kadrosu açarak atamalar yapmak istemektedir. Ancak yetişecek bu yan dal uzmanları bu uzmanlara ihtiyaç duyan eğitim hastanelerinde görevlendirilemeyeceklerdir. Yan dal uzmanları, zorunlu hizmet yasası gereği uzmanlık alanları için gerekli donanımın olmadığı bölgelere gönderilmektedirler. Sağlık Bakanlığı'nın 217 asistanı seçeceği bu sınav nesnel ölçütler içermemektedir. Sağlık Bakanlığı'nın hangi ölçütleri gözeterek hazırladığı bilinmeyen merkezi mesleki bilim sınavında 100 üzerinden 50 puan almak yeterli bulunmaktadır. Sözlü sınav için değerlendirme kriterleri tanımlanmamıştır. Jüri üyeleri için ölçütler belirtilmemiştir. Jüriler bakanlıkça atanacaktır.

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın getirdiği düzenlemeleri dikkate almadan yapılan bu değişiklikler, meslektaşlarımızı mağdur etmekte eğitim ortamını zedelemektedir.

Önerilerimiz:

İç Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anadallarına bağlı yandal sınavları ÖSYM tarafından üç ay içerisinde yapılsın.

Eğer bu mümkün değilse;

Yeni bir sınav duyurusu yapılarak ve ilgili kurumların görüşleri alınarak standart kadroların belirlenmesi ve nesnel jüri seçimi şartının konulması ilkesi gözetilerek ÖSYM tarafından sınav yapılıncaya kadar acil ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir e-kılavuz yayınlansın.

Biz TTB olarak Sağlık Bakanlığı yetkililerinden yukarıdaki yapıcı çözüm önerilerimiz için yanıt beklemekteyiz.

Sonuç olarak; meslek örgütü olarak yalnız bugünün değil toplumun ve hekimlik ortamının geleceğini ilgilendiren böyle önemli bir konuda geleceğin ihtiyaçlarını da gözetmek görevimizdir.

Sınavın ÖSYM tarafından yapılacağının öngörülmesi çok önemli bir kazançtır. Fakat bu sınavın ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olması aşamasında bugünden bu geçici maddeye gore açılan kadrolar nedeni ile bir tıkanma yaşanacaktır.

Bir kliniğin bütün ihtiyaç duyduğu kadro bir kerede tahsis edilemez. Bu hem eğitim gerekleri ile bağdaşmaz, hem de eğitimden çok hizmet unsurunun esas kaygı olduğu izlenimi yaratır. Unutulmamalıdır ki yan dal asistanları yalnızca hizmet ile yükümlü olamazlar.

Sağlık bakanlığını hem eğiticileri, hem yan dal eğitimine başlamak isteyen hekimleri, hem de kurumları mağdur etmemek için gereken adımları atmaya, toplumun gerçek sağlık ihtiyaçlarını ve ülke tıp ortamının hassasiyetlerini hiç olmazsa bu kez dikkate almaya çağırıyoruz.

TTB- UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU