30 Ekim 2020, Cuma
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 14058
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 13116
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 51016
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 128190