08 Ağustos 2020, Cumartesi
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 13758
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 12772
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 49285
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 124555