02 Haziran 2020, Salı
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 13481
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 12469
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 46318
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 117853