27 Ekim 2021, Çarşamba
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU - 6023 77815
2 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 87920
3 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 58308
4 ANAYASA - 2709 55279
5 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 33949
6 ÇOCUK KORUMA KANUNU 56080
7 DERNEKLER KANUNU 71464
8 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 41523
9 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 29158
10 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 103397
11 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 54331
12 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 664210
13 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU - 3960 32205
14 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU 34654
15 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 6698 9749
16 KOZMETİK KANUNU 26018
17 NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN 34002
18 OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN 38853
19 ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN 32306
20 RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN 3153 22236
21 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN 26431
22 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 3359 14224
23 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 43787
24 SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU 19894
25 TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 1219 125057
26 TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU (3224) 38487
27 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU 21648
28 UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU 158723
29 YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU (2547) 51912
30 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU (2914) 58374