08 Nisan 2020, Çarşamba
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 69180
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 75725
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 11208
4 6225 SAYILI TORBA YASA 57059
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 514451
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 30757
7 650 SAYILI KHK 31348
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 78991
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 54519
10 ANAYASA - 2709 51009
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 37342
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 41566
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 19566
14 BASIN KANUNU - 5187 54272
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 27522
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23831
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 22597
18 BELEDİYE KANUNU 5393 103746
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 30648
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 25180
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 26573
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 22466
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 22614
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 20698
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 24620
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 24005
27 ÇEVRE KANUNU 104076
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 194586
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 28611
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 66118
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 44077
32 DERNEKLER KANUNU 50575
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 36840
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 26612
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 20851
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 21563
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 30436
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 85254
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 49083
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 197438
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 44280
42 İŞ KANUNU - 4857 48734
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 8595
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 20097
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 10176
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 25159
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 33469
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 46126
49 KABAHATLER KANUNU 150791
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 26793

Sayfa 1 / 2