25 Eylül 2020, Cuma
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 13947
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 12979
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 50149
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 126515