08 Temmuz 2020, Çarşamba
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 70978
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 84577
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 11950
4 6225 SAYILI TORBA YASA 58247
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 560713
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 31736
7 650 SAYILI KHK 32066
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 81784
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 55313
10 ANAYASA - 2709 52126
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 37809
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 42076
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 19950
14 BASIN KANUNU - 5187 56311
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 27963
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 24208
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 22993
18 BELEDİYE KANUNU 5393 105090
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 31137
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 26027
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 26999
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 23016
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 23008
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 21260
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 24955
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 24474
27 ÇEVRE KANUNU 107426
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 222820
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 29283
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 67966
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 47418
32 DERNEKLER KANUNU 56361
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 38036
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 27143
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 21273
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 22342
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 31602
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 89948
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 50518
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 249385
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 45426
42 İŞ KANUNU - 4857 49349
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9229
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 20830
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 10601
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 26159
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 34282
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 46748
49 KABAHATLER KANUNU 153959
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 29576

Sayfa 1 / 2