15 Mayıs 2021, Cumartesi
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU - 6023 76066
2 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 87012
3 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 57506
4 ANAYASA - 2709 54498
5 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 32440
6 ÇOCUK KORUMA KANUNU 54020
7 DERNEKLER KANUNU 67817
8 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 40557
9 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 28578
10 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 100477
11 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 53422
12 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 642856
13 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU - 3960 31336
14 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU 33977
15 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 6698 9266
16 KOZMETİK KANUNU 25417
17 NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN 32233
18 OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN 38021
19 ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN 31396
20 RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN 3153 21836
21 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN 25757
22 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 3359 13675
23 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 43252
24 SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU 19480
25 TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 1219 113649
26 TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU (3224) 37405
27 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU 20741
28 UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU 157049
29 YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU (2547) 51348
30 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU (2914) 57380