09 Aralık 2021, Perşembe
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU - 6023 78318
2 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 88147
3 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 58504
4 ANAYASA - 2709 55486
5 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 34097
6 ÇOCUK KORUMA KANUNU 56600
7 DERNEKLER KANUNU 72258
8 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 41691
9 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 29271
10 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 104085
11 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 54561
12 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 668200
13 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU - 3960 32407
14 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU 34860
15 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 6698 9880
16 KOZMETİK KANUNU 26154
17 NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN 34439
18 OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN 39069
19 ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN 32530
20 RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN 3153 22362
21 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN 26610
22 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 3359 14371
23 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 43945
24 SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU 19991
25 TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 1219 128495
26 TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU (3224) 38786
27 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU 21849
28 UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU 159171
29 YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU (2547) 52050
30 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU (2914) 58684