9.6.TIBBİ GENETİK

 

 

 

 

SİTOGENETİK

 

 

 

908.440

Amniotik mayii kültürü

 

0

 

908.450

Analiz, > 50 hücre

 

0

 

908.460

Analiz, 20 hücre

 

0

 

908.470

Analiz, fetal doku

 

0

 

908.480

Analiz, frajil X (>100)

 

0

 

908.490

Analiz, HRB ile (>50)

 

0

 

908.500

Analiz, HRB ile (20 – 50)

 

0

 

908.510

Analiz, kırık sendromları

 

0

 

908.520

Analiz, marker kromozom (>100)

 

0

 

908.530

Analiz, SCE değerlendirme

 

0

 

908.540

Deri biyopsi kültürü

 

0

 

908.550

Düşük materyali kültürü

 

0

 

908.560

Fetal kan kültürü

 

0

 

908.570

Frajil X hücre kültürü

 

0

 

908.580

Gonad biyopsi materyali kültürü

 

0

 

908.590

HRB hücre kültürü

 

0

 

908.600

Kemik iliği, direkt

 

0

 

908.610

Koryon villus materyali, direkt

 

0

 

908.620

Koryon villus materyali, kültür

 

0

 

908.630

Kro, bant, SCE boyama

 

0

 

908.640

Kro, bant, telomer

 

0

 

908.650

Kro, bantlama, C, HRB, Nor, Q

her biri

0

 

908.660

Kromozom, bantlama, GTG

 

0

 

908.670

Kromozom, bantlama, R

 

0

 

908.680

Periferik kan kültürü

 

0

 

908.690

Solid doku materyali kültürü

 

0

 

 

MOLEKÜLER

 

 

 

908.700

Agaroz jel elektroforez

 

0

 

908.710

Analiz, PCR (2 primer)

 

0

 

908.720

Analiz, PCR (4 primer)

 

0

 

908.730

DGGE analizi, 2 primer

 

0

 

908.740

DGGE analizi, 4 primer

 

0

 

908.750

DGGE analizi, 8 primer

 

0

 

908.760

DNA dizi analizi, 2 primer*

 

0

 

908.770

DNA dizi analizi, 4 primer*

 

0

 

908.780

DNA dizi analizi, 8 primer*

 

0

 

908.790

DNA fingerprinting*

 

0

 

908.800

DNA, İzolasyon, amnion sıvısı*

 

0

 

908.810

DNA, İzolasyon, CVS*

 

0

 

908.820

DNA, İzolasyon, kan*

 

0

 

908.830

DNA,İzolasyon, doku*

 

0

 

908.840

Dot blot

 

0

 

908.850

Fusionscan (herbir translokasyon / inversiyon ürünü için ayrı ayrı) kalitatif

 

0

 

908.860

Fusionscan (herbir translokasyon/inversiyon ürünü için ayrı ayrı)  kantitatif

 

0

 

908.870

İşaretleme, nick translation

 

0

 

908.880

İşaretleme, random priming

 

0

 

908.890

Kantitatif RT-PCR (2 örnek)

 

0

 

908.900

Kantitatif RT-PCR (4 örnek)

 

0

 

908.910

Kantitatif RT-PCR (8 örnek)

 

0

 

908.920

Northern blot

 

0

 

908.930

Parental analiz, 16 primer

 

0

 

908.940

Parental analiz, 8 primer

 

0

 

908.950

PCR, multiplex

 

0

 

908.960

PCR, nested

 

0

 

908.970

PCR, prob haz.

 

0

 

908.980

PCR, RT

 

0

 

908.990

Poliakrilamid jel elektroforezi

 

0

 

909.000

Restriksiyon enzim kesimi (1 enzim)

 

0

 

909.010

Restriksiyon enzim kesimi (2 enzim)

 

0

 

909.020

Restriksiyon enzim kesimi (3 enzim)

 

0

 

909.030

RFLP

 

0

 

909.040

Saflaştırma, PCR

 

0

 

909.050

Sitogenetik, CGH

 

0

 

909.060

Sitogenetik, FISH, interfaz

 

0

 

909.070

Sitogenetik, FISH, lokus spesifik

 

0

 

909.080

Sitogenetik, FISH, multicolor

 

0

 

909.090

Sitogenetik, FISH, sentromer, 2 prob

 

0

 

909.100

Sitogenetik, FISH, sentromer, multiprob

 

0

 

909.110

Sitogenetik, FISH, tüm kromozom, 2 prob

 

0

 

909.120

Sitogenetik, FISH, tüm kromozom, multiprob

 

0

 

909.130

Southern blot

 

0

 

909.140

SSCP analizi, 2 primer

 

0

 

909.150

SSCP analizi, 4 primer

 

0

 

909.160

SSCP analizi, 8 primer

 

0

 

909.170

Str analizi, 2 primer

 

0

 

909.180

Str analizi, 4 primer

 

0

 

909.190

Str analizi, 8 primer

 

0

 

909.200

Western Blot

 

0