9.5.İMMUNOLOJİ-GENETİK

 

 

 

908.120

Candida PCR

 

0

 

908.130

Chlamydia PCR

 

0

 

908.140

CMV PCR  

 

0

 

908.150

HBV-DNA

(Kantitatif) 

0

 

908.160

HCV genotiplendirme   

 

0

 

908.170

HCV-RNA

(Kantitatif)     

0

 

908.180

Helicobacter PCR

 

0

 

908.190

Hepatit G PCR

 

0

 

908.200

Herpes PCR (herbiri)

 

0

 

908.210

HIV PCR          

 

0

 

908.220

HIV RNA

(kantitatif)        

0

 

908.230

Human papilloma virus (HPV)   

 

0

 

908.240

Hücre siklusu ve DNA paneli

 

0

 

908.250

İnsitu hibridizasyon ve insitu PCR tetkikleri

(Test başına)

0

 

908.260

Kimerizim analizi panel 1

VNTR yöntemiyle 1.-5. belirleyici

0

 

908.270

Kimerizim analizi panel 2

VNTR yöntemiyle 6.-10. belirleyici

0

 

908.280

Legionella PCR

 

0

 

908.290

Mikobakteri (PCR)

 

0

 

908.300

Mikobakteri tiplendirilmesi (PCR)

 

0

 

908.310

Moleküler analiz öncesi lökosit alt grup saflaştırma

(her bir grup)

0

 

908.320

Mycoplasma PCR

 

0

 

908.330

Parvovirus PCR

 

0

 

908.340

PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS'da CMV sap.

 

0

 

908.350

PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS'da EBV sapt.

 

0

 

908.360

PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS'da HSV-1 sapt.

 

0

 

908.370

PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS'da HSV-2 sapt.

 

0

 

908.380

PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS'da HV-6 sapt.

 

0

 

908.390

PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS'da VZV sapt.

 

0

 

908.400

Transformasyon Con A ile

 

0

 

908.410

Transformasyon PHA ile

 

0

 

908.420

Transformasyon PPD ile

 

0

 

908.430

Transformasyon tetanoz toksini ile

 

0