9.4.SEROLOJİ

 

 

 

906.310

Adacık (Islet) antikoru

 

0

 

906.320

Adacık hücre antikoru (Islet cell antikoru-ICA)

 

0

 

906.330

Adenovirus antijeni (DFA)

 

0

 

906.340

Anti asetilkolin reseptör antikoru

 

0

 

906.350

Anti CMV IgG (ELISA)

 

0

 

906.360

Anti CMV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)

 

0

 

906.370

Anti CMV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)

 

0

 

906.380

Anti CMV lgM (ELISA)

 

0

 

906.390

Anti DNA

 

0

 

906.400

Anti DNAse B

 

0

 

906.410

Anti ds DNA

 

0

 

906.420

Anti düz kas antikoru (ASMA)

 

0

 

906.430

Anti endomisyum antikor

 

0

 

906.440

Anti fosfatidilserin IgA

 

0

 

906.450

Anti fosfatidilserin IgG

 

0

 

906.460

Anti fosfatidilserin IgM

 

0

 

906.470

Anti fosfolipid IgG

 

0

 

906.480

Anti fosfolipid IgM

 

0

 

906.490

Anti Gliadin lgA

 

0

 

906.500

Anti Gliadin lgG

 

0

 

906.510

Anti HAV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)

 

0

 

906.520

Anti HAV IgG (ELISA)

 

0

 

906.530

Anti HAV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)

 

0

 

906.540

Anti HAV IgM (ELISA)

 

0

 

906.550

Anti Hbc IgG (ELISA)

 

0

 

906.560

Anti Hbc IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)

 

0

 

906.570

Anti HBc IgM (ELISA)

 

0

 

906.580

Anti HBc IgM  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)

 

0

 

906.590

Anti Hbe (ELISA)

 

0

 

906.600

Anti HBe  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)

 

0

 

906.610

Anti HBs (ELISA)

 

0

 

906.620

Anti HBs  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)

 

0

 

906.630

Anti HCV (ELISA)

 

0

 

906.640

Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)

 

0

 

906.650

Anti Hepatit E (HEV)

 

0

 

906.660

Anti HIV (ELISA)

 

0

 

906.670

Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)

 

0

 

906.680

Anti HIV Core

 

0

 

906.690

Anti HIV Envelope

 

0

 

906.700

Anti histon antikor

 

0

 

906.710

Anti insülin antikor

 

0

 

906.720

Anti Jo-1

 

0

 

906.730

Anti kardiyolipin lgG

 

0

 

906.740

Anti kardiyolipin lgM

 

0

 

906.750

Anti mikrozomal antikor

 

0

 

906.760

Anti mitokondriyal antikor (AMA)

 

0

 

906.770

Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil

 

0

 

906.780

Anti nükleer antikor (ANA)

 

0

 

906.790

Anti pariyetal antikor (APA)

 

0

 

906.800

Anti ribozomal P protein

 

0

 

906.810

Anti rubella IgG (ELISA)

 

0

 

906.820

Anti rubella IgG (Kemiluminesans veya benzeri)

 

0

 

906.830

Anti rubella IgM (ELISA)

 

0

 

906.840

Anti rubella IgM (Kemiluminesans veya benzeri)

 

0

 

906.850

Anti Scl 70

 

0

 

906.860

Anti sentromer (IFA)

 

0

 

906.870

Anti Sm D1

 

0

 

906.880

Anti tiroglobulin antikor

 

0

 

906.890

Anti toxoplazma IgA

 

0

 

906.900

Anti toxoplazma IgG (ELISA)

 

0

 

906.910

Anti toxoplazma IgG (Kemiluminesans veya benzeri)

 

0

 

906.920

Anti toxoplazma IgM (ELISA)

 

0

 

906.930

Anti toxoplazma IgM (Kemiluminesans veya benzeri)

 

0

 

906.940

Anti trombin 3 antijeni

 

0

 

906.950

Antifosfolipid antikor

 

0

 

906.960

Anti-GAD antikoru

 

0

 

906.970

Anti-HCV  (doğrulama dahil)

 

0

 

906.980

Anti-Jo1 (İmmunoblotting)

 

0

 

906.990

Anti-Scl 70 (İmmunoblotting)

 

0

 

907.000

Anti-Sm (İmmunoblotting)

 

0

 

907.010

Anti-Sm/RNP (İmmunoblotting)

 

0

 

907.020

Anti-SSA (İmmunoblotting)

 

0

 

907.030

Anti-SSB (İmmunoblotting)

 

0

 

907.040

Borrelia burgdorferi antikor (Western blot)

 

0

 

907.050

Borrelia burgdorferi IgG

 

0

 

907.060

Borrelia burgdorferi IgM

 

0

 

907.070

Brucella  aglütinasyon testi (Rose Bengal)

 

0

 

907.080

Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile)

 

0

 

907.090

Brucella tüp aglütinasyonu

 

0

 

907.091

Brucella Ig G (ELISA)

 

0

 

907.092

Brucella Ig M (ELISA)

 

0

 

907.100

Candidomannan

 

0

 

907.101

CCP

Cyclic citrullinated peptide

0

 

907.110

Chlamydia antijeni (CARD test)

 

0

 

907.120

Chlamydia pneumonia IgA

 

0

 

907.130

Chlamydia pneumoniae IgG

 

0

 

907.140

Chlamydia pneumoniae IgM

 

0

 

907.150

Chlamydia trachomatis (DFA)

 

0

 

907.160

Chlamydia trachomatis IgG

 

0

 

907.170

Chlamydia trachomatis IgM

 

0

 

907.180

Clostridium difficile toxin-A

 

0

 

907.190

Clostridium difficile toxin-A ve B

 

0

 

907.200

CMV antijenemia viral yük (IFA)

 

0

 

907.210

CMV Early antigen

 

0

 

907.220

CMV IgG avidite

 

0

 

907.230

Delta antijeni

 

0

 

907.240

Delta antikoru

 

0

 

907.250

Difteri antitoksin

 

0

 

907.260

E.coli O157 H7 (lateks aglütinasyon)

 

0

 

907.270

EA rozet testi

 

0

 

907.280

EBV EA

 

0

 

907.290

EBV EBNA lgG

 

0

 

907.300

EBV EBNA lgM

 

0

 

907.310

EBV VCA lgG

 

0

 

907.320

EBV VCA lgM

 

0

 

907.330

EHEC toksin

 

0

 

907.340

Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşı antikor (anti-ENA)

 

0

 

907.350

Entamoeba histolyica adezin antijeni (dışkı)

 

0

 

907.360

Entamoeba histolyica antikor (İHA)

 

0

 

907.370

Enterik adenovirus antijeni

 

0

 

907.380

E-rozet testi

 

0

 

907.390

Galaktomannan antijeni

 

0

 

907.400

Giardia antijeni

 

0

 

907.410

HBeAg (ELISA)

 

0

 

907.420

HBeAg (Kemoluminesans veya benzeri)

 

0

 

907.430

HBsAg (CARD test)

 

0

 

907.440

HBsAg (ELISA)

 

0

 

907.450

HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)

 

0

 

907.460

HCV (CARD test)

 

0

 

907.470

HCV (ELISA)

 

0

 

907.480

HCV (Kemoluminesans veya benzeri)

 

0

 

907.490

Helicobacter pylori direk antijen

 

0

 

907.500

Helicobacter pylori IgA (ELISA)

 

0

 

907.510

Helicobacter pylori IgG (ELISA)

 

0

 

907.520

Herpes simpleks tip 1 IgG

 

0

 

907.530

Herpes simpleks tip 1 IgM

 

0

 

907.540

Herpes simpleks tip 1/2 IgG

 

0

 

907.550

Herpes simpleks tip 1/2 IgM

 

0

 

907.560

Herpes simpleks tip 2 IgG

 

0

 

907.570

Herpes simpleks tip 2 IgM

 

0

 

907.580

Heterofil antikor deneyi

 

0

 

907.590

HIV 1/2 (hızlı test)

 

0

 

907.600

HIV doğrulama (Western-blot)

 

0

 

907.610

HIV konfirmasyon

 

0

 

907.620

IgA (Nefelometrik veya türbidimetrik)

 

0

 

907.630

IgG (Nefelometrik veya türbidimetrik)

 

0

 

907.640

IgM (Nefelometrik veya türbidimetrik)

 

0

 

907.645

Ig E

 

0

 

907.650

Indirekt floresan antikor testi (IFAT)

 

0

 

907.660

İnfluenza virus antijeni (DFA)

 

0

 

907.670

İnterleukin (Her biri için)

 

0

 

907.680

Kabakulak antikoru (Hemaglütinasyon önlenim)

 

0

 

907.690

Kabakulak IgG (ELISA)

 

0

 

907.700

Kabakulak IgM (ELISA)

 

0

 

907.710

Kızamık lgG

 

0

 

907.720

Kızamık lgM

 

0

 

907.730

Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon)

 

0

 

907.740

Kollajen Tip I C Terminal (CICP)

 

0

 

907.750

Legionella antijeni (idrar)

 

0

 

907.760

Legionella pneumophila (DFA)

 

0

 

907.770

Legionella pneumophila IgG (ELISA)

 

0

 

907.780

Legionella pneumophila IgM (ELISA)

 

0

 

907.790

lg G alt sınıfları

 

0

 

907.800

Listeria aglütinasyonu

 

0

 

907.810

Liver kidney mikrozomal antikor (IFA)

 

0

 

907.820

Malaria hızlı test (Labor)

 

0

 

907.830

Mono test (tam heterofil antikorlar)

 

0

 

907.840

MPO ANCA    

 

0

 

907.850

Mycoplasma pneumonia (DFA)

 

0

 

907.860

Mycoplasma pneumonia IgG (ELISA)

 

0

 

907.870

Mycoplasma pneumoniae IgM (ELISA)

 

0

 

907.871

Nükleosom

 

0

 

907.880

p-ANCA (antimiyeloperoksidaz) (ELISA)

 

0

 

907.890

Parainfluenza virus antijeni (DFA)

 

0

 

907.900

Parvovirus B19 IgG

 

0

 

907.910

Parvovirus B19 IgM

 

0

 

907.920

Plasmodium aranması (Kalın damla-periferik yayma)

 

0

 

907.930

Pneumocystis carinii (DFA)

 

0

 

907.940

Pnömokok antikor

 

0

 

907.950

PR3 ANCA

 

0

 

907.970

Romatoid faktör (RF) (Lateks aglütinasyon)

 

0

 

907.980

Rotavirus antijeni

 

0

 

907.990

Rubella antikor

(Hemaglütinasyon inhibisyon)

0

 

908.000

Rubella IgG avidite

 

0

 

908.010

S-adezyon molekulleri (herbiri)

 

0

 

908.020

Salmonella tüp aglütinasyonu (Grubel-Widal)

 

0

 

908.030

Sitokin ölçümü (ELISA) (Herbir sitokin için)

 

0

 

908.040

Solunum sinsityal virusu (RSV, DFA)

 

0

 

908.050

Tetanoz antikor

 

0

 

908.060

Toxoplasma hemaglütinasyon testi

 

0

 

908.070

Toxoplasma IgG avidite

 

0

 

908.080

Toxoplasma immünfloresan

 

0

 

908.090

Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA)

 

0

 

908.100

Varicella zoster virus (VZV) Ig G

 

0

 

908.110

Varicella zoster virus (VZV) Ig M

 

0