9.1.BİYOKİMYA-PARAZİTOLOJİ

 

 

 

900.010

1,25-Dihidroksi Vitamin D

 

0

 

900.020

1,4-Delta androstenedion

 

0

 

900.030

2,3-difosfogliserik asit

 

0

 

900.040

3-alfa Androstenedion glukuronid

 

0

 

900.050

5' Pridimidin nükleotidaz

 

0

 

900.060

5-fosforibozil-4-(n-succinilcarboxamide)-5-aminoinidazol

(SAICAR)

0

 

900.070

5' Nükleotidaz

 

0

 

900.080

6-Keto prostaglandin F1

 

0

 

900.090

7-Dehidrokolesterol (GC/MS)

gaz kromatografisi/kütle spektromet

0

 

900.100

11-Deoksikortizol

 

0

 

900.110

17-Hidroksikortikoidler (HPLC)

 

0

 

900.120

17-Hidroksiprogesteron

 

0

 

900.130

25-Hidroksi Vitamin D

 

0

 

900.135

5 Hidroksi İndol Asetik Asit

 

0

 

 

A

 

 

 

900.140

ACTH stimülasyon testi

 

0

 

900.150

Aminoasitler, vücut sıvılarında, Tandem MS

(en az 20 parametre)

0

 

900.160

Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA)

 

0

 

900.170

Adenozin nükleotid fosforilaz

 

0

 

900.180

Adrenokortikotropik hormon (ACTH)

 

0

 

900.190

Aerotolerans test

 

0

 

900.200

Alanin aminotransferaz (ALT)

 

0

 

900.210

Albümin

 

0

 

900.220

Aldolaz

 

0

 

900.230

Aldosteron

 

0

 

900.240

Alfa- atrial natriüretik peptit (ANP)

 

0

 

900.250

Alfa- feto protein (AFP)

 

0

 

900.260

Alfa- fukozidaz

 

0

 

900.270

Alfa- galaktozidaz

 

0

 

900.280

Alfa- glukozidaz

 

0

 

900.290

Alfa- hCG

 

0

 

900.300

Alfa- subunit

 

0

 

900.310

Alfa-1 antitripsin

 

0

 

900.320

Alfa-1 asitglikoprotein

 

0

 

900.330

Alfa-1 mikroglobulin

 

0

 

900.340

Alkalen fosfataz

 

0

 

900.350

Alkalen fosfataz (kemiğe spesifik)

 

0

 

900.360

Alkalen fosfataz izoenzimleri

 

0

 

900.370

Amilaz

 

0

 

900.380

Amino asit (florometrik) herbiri

 

0

 

900.390

Aminoasit (serum ve vücut sıvıları, HPLC)

(herbiri)

0

 

900.400

Amniyon sıvısı hücre kültürü

 

0

 

900.410

Amonyak (NH3)

 

0

 

900.420

Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA

 

0

 

900.430

Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG

 

0

 

900.440

Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM

 

0

 

900.450

Anti diuretik hormon (ADH)

 

0

 

900.460

Anti glomerul bazal membran

 

0

 

900.470

Anti hemofilik globulin (AHG)

 

0

 

900.480

Anti TPO

 

0

 

900.490

Apolipoprotein A alt grupları (her biri)

 

0

 

900.500

Apolipoprotein B alt grupları (her biri)

 

0

 

900.510

Aril sülfataz A

 

0

 

900.520

Asit beta galaktosidaz

 

0

 

900.530

Asit esteraz

 

0

 

900.540

Asit fosfataz

 

0

 

900.550

Asit seramidaz

 

0

 

900.560

ASO (Lateks aglutinasyon)

 

0

 

900.570

ASO (nefelometrik veya turbidimetrik)

 

0

 

900.580

Aspartat transaminaz (AST)

 

0

 

900.585

Anti skin antikor

 

0

 

 

B

 

 

 

900.590

Bakır (dokuda)

 

0

 

900.600

Bakır (serum ve vücut sıvılarında)

 

0

 

900.610

Bence-Jones proteini

 

0

 

900.620

Beta-2 mikroglobulin

(serum ve vücut sıvılarında)

0

 

900.630

Beta-galaktosidaz

 

0

 

900.640

Beta-glukosidaz

 

0

 

900.650

Beta-hCG

 

0

 

900.660

Beta-hidroksi bütirat

 

0

 

900.670

Beyaz küre sayımı

(kan dışı vücut sıvıları)

0

 

900.680

BH 4 yükleme testi

 

0

 

900.690

Bilirubin (total,direkt)

(herbiri için)

0

 

900.700

Biotinidaz aktivitesi

 

0

 

900.701

BNP (brain natriuretic peptide)

 

0

 

900.710

BOS İmmunelektroforez

 

0

 

900.720

Böbrek taşı analizi

 

0

 

900.730

Branching enzim aktivite tayini

 

0

 

900.740

Büyüme hormonu

 

0

 

 

 C-Ç

 

 

 

900.750

C peptit

 

0

 

900.760

C1 esteraz inhibitörü

 

0

 

900.770

C13-üre nefes testi

 

0

 

900.780

C3c

(Nefelometrik veya türbidimetrik)

0

 

900.790

C4

(Nefelometrik veya türbidimetrik)

0

 

900.800

C5a aktivitesi

 

0

 

900.810

CA-125

 

0

 

900.820

CA-15-3

 

0

 

900.830

CA-19-9

 

0

 

900.840

CA-72-4

 

0

 

900.850

Cephalin cholesterol

(CCF)

0

 

900.860

CH 50 Kompleman aktivitesi

 

0

 

900.870

Cholecystokinin

 

0

 

900.880

CK-MB

(immun inhibisyon)

0

 

900.890

CRP

(lateks)

0

 

900.900

CRP

(Nefelometrik veya türbidimetrik)

0

 

900.910

Cyclic-AMP (c-AMP)

 

0

 

900.920

Cyclic-GMP (c-GMP)

 

0

 

900.930

Cyclosporin A

 

0

 

900.940

Cytokeratin 21

(RIA harici yöntem)

0

 

900.950

Çinko (dokuda)

 

0

 

900.960

Çinko (serum ve vücut sıvılarında)

 

0

 

900.970

Çok uzun zincirli yağ asidleri  (C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS))

gaz kromatografisi/kütle spektrometr.

0

 

 

D

 

 

 

900.980

Debranching enzim aktivite tayini

 

0

 

900.990

Dehidroepiandrosteron

(DHEA)

0

 

901.000

Dehidroepiandrosteron sulfat

(DHEA-SO4)

0

 

901.010

Dehidrotestosteron (DHT)

 

0

 

901.020

Demir (serum)

 

0

 

901.030

Demir 3 klorür  (FeCl3) (idrarda)

 

0

 

901.040

Demir bağlama kapasitesi

 

0

 

901.050

Deoksipiridinolin (DPD) (idrar)

 

0

 

901.060

Deksametazon supresyon testi

 1, 2, 8 mg, her biri

0

 

901.061

Desmoglein 1

Dsg1

0

 

901.062

Desmoglein 3

Dsg3

0

 

901.070

Dışkıda hHb (monoklonal)

 

0

 

901.080

Diepoksi butazon (DEB) testi

 

0

 

901.090

Doku laktik dehidrogenaz

 

0

 

901.100

Doku transglutaminaz Ig A  

 

0

 

901.110

Doku transglutaminaz Ig G  

 

0

 

901.120

Down sendrom1 (PAPP-A+Serbest beta HCG)

903.440 ve 902.950 ile faturalanamaz.

0

 

901.130

D-xylose

İlaç hariç

0

 

 

E-F

 

 

 

901.140

Elastin

 

0

 

901.150

Eritrosit plasmalogen analizi (C:16 DMA,C:DMA) (GC/MS)

gaz kromatografisi/kütle spektrometr

0

 

901.160

Estradiol

 

0

 

901.170

Estriol (E3)

 

0

 

901.180

Etanol

 

0

 

901.190

Etanol jel testi

 

0

 

901.200

Ethosuximide

 

0

 

901.210

Fenilanin yükleme testi

 

0

 

901.220

Ferritin

 

0

 

901.221

fFN (fötal fibronektin) testi

 

0

 

901.230

Fitanik asit analizi (GC/MS)

gaz kromatografisi/kütle spektrometr

0

 

901.240

Folat

 

0

 

901.250

Fosfolipid

 

0

 

901.260

Fosfor (P)

 

0

 

901.270

Fruktozamin

 

0

 

901.280

FSH

 

0

 

901.290

Fumaril asetoasetaz

(tirozinemi tip 1 vakalarında)

0

 

 

G

 

 

 

901.300

Gaita steatokrit

 

0

 

901.310

Gaitada nitrojen tayini (24 saatlik)

 

0

 

901.320

Gaitada pH

 

0

 

901.330

Gaitada sindirim durumu

 

0

 

901.340

Gaitada sterkobilin aranması

 

0

 

901.350

Gaitada şeker kromotografisi (her biri)

 

0

 

901.360

Gaitada yağ tayini (24 saatlik)

 

0

 

901.370

Galaktoz

 

0

 

901.380

Gama naphtil  c-butirat esteraz

 

0

 

901.390

Gamma glutamil transferaz (GGT)

 

0

 

901.400

Gastrin

 

0

 

901.410

Gebelik özel proteini

 

0

 

901.420

Gebelik testi (idrarda)

 

0

 

901.430

Gıda katkı maddeleri provokasyon testleri

 

0

 

901.440

Glikojen (lökosit veya karaciğer)

 

0

 

901.450

Glikozile hemoglobin (Hb A1C) HPLC ile

 

0

 

901.460

Glikozile hemoglobin (Hb A1C)

Otomatize sistem ile

0

 

901.470

Glukagon

 

0

 

901.480

Glukagon testi

 

0

 

901.490

Gluko test (Hastabaşı, glukometrik)

 

0

 

901.500

Glukoz

 

0

 

901.510

Glukoz 6-fosfat dehidrogenez

(G-6-PD)

0

 

901.520

Glukoz Tolerans testi

(Oral veya Intravenöz)

0

 

901.530

Glukoz-6-fosfataz

 

0

 

901.540

Glukoz-STH testi

 

0

 

 

H

 

 

 

901.550

Haptoglobin

 

0

 

901.560

HbA2

 

0

 

901.570

hCG testi  

 

0

 

901.580

HDL kolesterol

 

0

 

901.590

Hekzosaminidaz A

 

0

 

901.600

Hematokrit (manuel)

 

0

 

901.610

Hemoglobin (idrarda)

 

0

 

901.620

Hemogram

 

0

 

901.621

H-FABP (kardiyak yağ asidi bağlayıcı protein)

 

0

 

901.630

5 Hidroksitriptamin (seratonin)

 

0

 

901.640

Hidroksipirolin

 

0

 

901.650

High resolution boyama tekniği

 

0

 

901.660

High resolution protein elektroforezi

 

0

 

901.670

Histamin

 

0

 

901.680

Homosistein

 

0

 

901.690

Human plasental laktojen

 

0

 

901.700

Hücre sayımı (vücut sıvıları)

 

0

 

 

 I-İ

 

 

 

901.710

Ig D

 

0

 

901.720

IgG indexi

 

0

 

901.730

İdrar mikroskobisi

 

0

 

901.740

İdrar ozmolaritesi

 

0

 

901.750

İdrar tetkiki (Strip ile)

 

0

 

901.760

İdrar tetkiki (Strip ile, otomatik)

 

0

 

901.770

İdrar tetkiki (tam otomatik tarama amaçlı)

901750, 901760 ve 901780 ile birlikte yazılamaz

0

 

901.780

İdrar tetkiki (tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi)

901.730, 901.750, 901.760 ve 901770 ile birlikte yazılamaz

0

 

901.790

İlaç düzeyi (FPIA, EMIT, Nefelometrik, HPLC) (Her bir ilaç için)

 

0

 

901.800

İmmün kompleks (her biri)

 

0

 

901.810

İmmün yetmezlik paneli

 

0

 

901.820

İmmünofiksasyon elektroforezi

 

0

 

901.830

İnhibin A

 

0

 

901.840

İnsülin

 

0

 

901.850

İnsülin like growth faktör bağlayan protein-3

 

0

 

901.860

İnsülin-ACTH-kortizol testi

 

0

 

901.870

İnsülin-STH testi

 

0

 

901.880

İyonize kalsiyum

 

0

 

901.890

İyot (idrarda)

 

0

 

 

K

 

 

 

901.900

Kalsitonin

 

0

 

901.910

Kalsiyum (Ca)

 

0

 

901.920

Kan gazları

 

0

 

901.930

Kan pH tayini

 

0

 

901.940

Kan üre azotu (BUN)

 

0

 

901.950

Kantitatif aminoasit analizi (20 aminoasit)

(Tandem MS)

0

 

901.960

Kapiller serum protein elektroforezi

 

0

 

901.970

Kappa hafif zincir

 

0

 

901.980

Karanlık alan incelemesi

 

0

 

901.990

Karboksihemoglobin

 

0

 

902.000

Karma antijen komple immünizasyonu

 

0

 

902.010

Karnitin

 

0

 

902.020

Karnitin/açilkarnitin analizi (Tandem MS)

 

0

 

902.030

Karsinoembriyonik antijen (CEA)

 

0

 

902.040

Katekolaminler ve metabolitleri

 

0

 

902.050

Ketoasitler (idrarda)

 

0

 

902.060

Keton

 

0

 

902.070

Kinidin

 

0

 

902.080

Klonidin ya da L-Dopa ile büyüme testi

 

0

 

902.090

Klor (Cl)

 

0

 

902.100

Klorpromazin ile prolaktin stimülasyon testi (ilaç hariç)

 

0

 

902.110

Kolesterol

 

0

 

902.120

Kollejen tip I N terminal (NTx) (serum, idrar) herbiri; Ctx (idrar)

 

0

 

902.130

Kompleman antijenleri (herbiri)

 

0

 

902.140

Kompleman komponent faktör H.

 

0

 

902.150

Kompleman komponent faktör I.

 

0

 

902.160

Kompleman komponent properdin

 

0

 

902.170

Kortizol

 

0

 

902.180

Kreatin

 

0

 

902.190

Kreatin kinaz (CK)

 

0

 

902.200

Kreatin kinaz izoenzimleri

 

0

 

902.210

Kreatinin

 

0

 

902.220

Kreatinin klerens testi

 

0

 

902.230

Kromozom analizi (Amniyon sıvısı)

 

0

 

902.231

Kurşun (dokuda)

 

0

 

902.232

Kurşun (serum ve vücut sıvılarında)

 

0

 

902.240

Kütle CK-MB

 

0

 

 

L

 

 

 

902.250

Laktat

 

0

 

902.260

Laktik Dehidrogenaz (LDH)

 

0

 

902.270

Lambda hafif zincir

 

0

 

902.280

LDH izoenzimleri (elektroforez)

 

0

 

902.290

LDL kolesterol

 

0

 

902.300

L-dopa-prolaktin supresyon testi

 

0

 

902.310

Lesitin sfingomyelin (L/S)amniyon sıvısı

 

0

 

902.320

Lipaz

 

0

 

902.330

Lipid  elektroforezi

 

0

 

902.340

Lipoprotein  a

 

0

 

902.350

Lityum

 

0

 

902.360

Lizozomal prenatal tanı, en az 5 test

 

0

 

902.370

Lökosit sayımı (manuel)

 

0

 

902.380

Lökosit izolasyonu, her numune için

 

0

 

902.390

Lösin amino peptidaz

 

0

 

902.400

LRH testi

 

0

 

902.410

Lüteinleştiren hormon (LH) 

 

0

 

 

M

 

 

 

902.420

Magnezyum

 

0

 

902.430

Magnezyum (Flame ile)

 

0

 

902.440

Malondialdehid (MDA)

 

0

 

902.450

Mannitol klerensi (CMN)

 

0

 

902.460

Melatonin

 

0

 

902.470

Methotrexate

 

0

 

902.480

Metil malonik asit

 

0

 

902.490

Metil malonik asit (Özel kromatografi)

 

0

 

902.500

Metirapon testi

 

0

 

902.510

MIF testi

 

0

 

902.520

Mide suyu analizi

 

0

 

902.530

Mikro CRP

 

0

 

902.540

Mikroalbumin

 

0

 

902.550

Mikroprotein

 

0

 

902.560

Mikrotransformasyon

 

0

 

902.570

Miyoglobin

 

0

 

902.580

Morfin aranması (özel kit ile)

 

0

 

902.590

Mukopolisakkaridoz tip IX-L-Idurinidoz enzim tayini

 

0

 

902.600

Mukopolisakkarit

 

0

 

902.610

Mukopolisakkarit analizi (idrarda)(yüksek rezolüsyonlu elektroforez)

 

0

 

902.620

Mukopolisakkarit tayini (idrarda)(semikantitatif)

 

0

 

 

N

 

 

 

902.630

NaOH testi

 

0

 

902.640

Naphtol-as-D asetat-esteraz

 

0

 

902.650

N-asetilglikoz aminidaz (NAG)

 

0

 

902.660

Nazal provokasyon testleri

 

0

 

902.670

Nazal sekresyon incelenmesi

 

0

 

902.680

NBT (kalitatif)

 

0

 

902.690

NBT (kantitatif)

 

0

 

902.700

Neonatal bilirubin

 

0

 

902.710

Neonatal TSH

 

0

 

902.720

Nikel

 

0

 

902.730

Nitrik oksit

 

0

 

902.740

Nitroprussitad testi

 

0

 

902.750

Northern blot

 

0

 

902.760

Nöron spesifik enolaz

 

0

 

902.770

Nötralizasyon testi

 

0

 

902.780

Nükleer matriks protein (NMP 22)

 

0

 

 

O-Ö

 

 

 

902.790

Oksalat

 

0

 

902.800

Oligoklonal BOS, immünoglobulin bant elektroforezi

 

0

 

902.810

Oligosakkarit analizi

(kromatografi)

0

 

902.820

Organik asidemilerin prenatal tanıları (GC/MS)

gaz kromatografisi/kütle spektro

0

 

902.830

Organik asit analizi (idrarda)

 

0

 

902.840

Organik asitler (özel kromatografi)(herbiri)

 

0

 

902.850

Ornitin karbamil transferaz

 

0

 

902.860

Ornitin tayini (idrarda)

 

0

 

902.870

Orotik asit tayini (idrarda)

 

0

 

902.880

Osteokalsin

 

0

 

902.890

Otoradyografi

 

0

 

902.900

Ozmolarite

 

0

 

902.910

Östron

 

0

 

902.920

Özel kromatografi (İdrar)(herbiri)

 

0

 

902.930

Özel kromatografi (Serum)(herbiri)

 

0

 

 

P-Q-R

 

 

 

902.940

Pankreas amilazı

 

0

 

902.950

PAPP-A (Pregnant Associated Plasma Protein A)

 

0

 

902.960

Pappenheim cisimciği

 

0

 

902.970

Parahidroksi fenil pirüvik asit

 

0

 

902.980

Parathormon (PTH)

 

0

 

902.990

Parsiyel Oksijen Basıncı (pO2)

 

0

 

903.000

PCO2

 

0

 

903.010

Performe 17-ketostreroidler

 

0

 

903.020

Periferik yayma (formül lökosit)(manuel)

 

0

 

903.030

Peroksisomal hastalıkların prenatal tanıları (GC/MS)

gaz kromatografisi/kütle spektro

0

 

903.040

Piruvat

 

0

 

903.050

Pitresin ACTH kortizol (6 ACTH, 6 kortizol)

 

0

 

903.060

Pitresin STH testi (6 HGH)

 

0

 

903.070

PO2

 

0

 

903.080

Polyansature yağ asitleri (PUFA) analizi (GC/MS)

gaz kromatografisi/kütle spektro

0

 

903.090

Porfirin (kalitatif)

 

0

 

903.100

Porfirin (Kantitatif)

 

0

 

903.110

Porfobilinojen (kantitatif) (idrarda)

 

0

 

903.120

Post prandial kan şekeri (tokluk kan şekeri)

 

0

 

903.130

Potasyum

 

0

 

903.140

Prealbumin

 

0

 

903.150

Pristanik asit analizi (GC/MS)

gaz kromatografisi/kütle spektro

0

 

903.160

Pro-BNP(pro-brain natriuretic peptide)

 

0

 

903.170

Procalcitonin

 

0

 

903.180

Progesteron

 

0

 

903.190

Prokollajen

 

0

 

903.200

Prokollajen III (N terminal propeptit)

 

0

 

903.210

Prolaktin

 

0

 

903.220

Prostat spesifik antijen (PSA)

 

0

 

903.230

Prostatik asit fosfataz (PAP)

 

0

 

903.240

Protein (serum ve vucut sıvıları, herbiri)

 

0

 

903.250

Protein elektroforezi (serum ve vücut sıvıları)

 

0

 

903.260

Protein kantitatif (idrarda)

 

0

 

903.270

Protein ve albümin (ikisi birlikte)

 

0

 

903.280

PSA (Serbest)

 

0

 

903.290

Pseudokolin esteraz

 

0

 

903.300

QT disperisyon değerlendirilmesi

 

0

 

903.310

Radio-allergo sorbent test (RAST) spesifik IgE

(tek allerjen ile)

0

 

903.320

Radyoaktif invitro globin zincir sentezi

 

0

 

903.330

Renin

 

0

 

903.340

Retinol Binding Protein (RBP)

 

0

 

903.350

Revers T-3 (R-T-3)

 

0

 

903.360

Ring testi

 

0

 

903.370

Rivalta

 

0

 

903.380

Romatoid faktör (RF) (Nefelometrik veya türbidimetrik)

 

0

 

903.390

Rotavirüs RNA elektroforezi

 

0

 

 

S-Ş

 

 

 

903.399

S100 proteini

 

0

 

903.400

Sedimentasyon

 

0

 

903.410

Seks hormon bağlayıcı globulin (SHBG)

 

0

 

903.420

Selenyum

 

0

 

903.430

Sensitif CRP

 

0

 

903.440

Serbest beta HCG

 

0

 

903.450

Serbest Hemoglobin

 

0

 

903.460

Serbest kortizol(İdrar)

 

0

 

903.470

Serbest T3

 

0

 

903.480

Serbest T4

 

0

 

903.490

Serbest testosteron

 

0

 

903.500

Serbest Tiroksin Indeksi (FTI)

 

0

 

903.510

Serebrosid beta galaktosidaz

 

0

 

903.520

Seruloplazmin  (nefelometri dışı)

 

0

 

903.530

Seruloplazmin  (nefelometrik)

 

0

 

903.540

Serum ACE düzeyi

 

0

 

903.550

Serum Amiloid A

 

0

 

903.560

Serum immünelektroforezi

 

0

 

903.570

Serumda prolin tayini

 

0

 

903.580

Setling testi

 

0

 

903.590

Sfingomyelinaz

 

0

 

903.600

Shwartz-Watson testi

 

0

 

903.610

Sialik asit

 

0

 

903.620

Sifra(Cyfra)

 

0

 

903.630

Sistatin C

 

0

 

903.640

Sistin (idrarda)

 

0

 

903.650

Sitosantrifüj

 

0

 

903.660

Sitrat (idrarda)

 

0

 

903.670

Sodyum (Na) (serum ve vücut sıvılarında, herbiri)

 

0

 

903.680

Somatomedin-C

 

0

 

903.690

Somatotropin (STH)

 

0

 

903.700

Southern Blot

 

0

 

903.710

Spesifik IgE (5'li miks)

Strip testler ödenmez

0

 

903.720

Spesifik IgE'ler

Strip testler ödenmez

0

 

903.730

SSCP analizi

 

0

 

903.740

STR analizi

 

0

 

903.750

Su kısıtlama testi

 

0

 

903.760

Su yükleme testi

 

0

 

903.770

Superoksit dismutaz (SOD) aktivitesi

 

0

 

903.780

Sükroz gradient testi

 

0

 

903.790

Şeker kromotografisi (idrarda) (her biri)

 

0

 

903.800

Şeker su testi

 

0

 

903.805

Sirolimus kan düzeyi tayini

 

0

 

 

T

 

 

 

903.810

Takrolimus  (FK 506)

 

0

 

903.820

Teofilin süpresor

 

0

 

903.830

Tiroglobulin

 

0

 

903.840

Tiroid stimule edici immunglobulin (TSI)

 

0

 

903.850

Tiroksin bağlayan globulin (TBG)

 

0

 

903.860

Tiroksin bağlayan inhibitör immünoglobulin

(TBII)

0

 

903.870

Tolbutamid testi

 

0

 

903.880

Total anti-oksidan aktivite

(TAOA)

0

 

903.890

Total lgE

 

0

 

903.900

Total lipid

 

0

 

903.910

Total T3 (TT3)

 

0

 

903.920

Total T4 (TT4)

 

0

 

903.930

Total testesteron

 

0

 

903.940

Toxo-sükroz gradient testi

 

0

 

903.950

Transferrin

 

0

 

903.960

TRF testi

 

0

 

903.970

TRH prolaktin testi

 

0

 

903.980

TRH stimülasyon testi

 

0

 

903.990

Trigliserid

 

0

 

903.991

Tripsinojen-2

idrarda

0

 

904.000

Triptaz

 

0

 

904.010

Troponin I

 

0

 

904.020

Troponin T

 

0

 

904.030

TSH

 

0

 

904.040

TSH reseptor bloke edici antikor

(TRB)

0

 

904.050

TSH stimülasyon testi

 

0

 

904.060

TSH stimülasyon testi (ilaç dahil)

 

0

 

904.070

Tuz yükleme testi

 

0

 

904.075

Ter testi

 

0

 

 

U-Ü-V-W-Y

 

 

 

904.080

Uzun zincirli yağ asitleri (her biri için)

 

0

 

904.090

Üçlü test (E3-HCG-AFP)

 

0

 

904.100

Üre klerensi

 

0

 

904.110

Üreaz testi (Helicobacter pylori)

 

0

 

904.120

Ürik asit

 

0

 

904.130

Vanil mandelik asit (VMA)

 

0

 

904.140

Vitamin A (karoten)

 

0

 

904.150

Vitamin B12

 

0

 

904.160

Vitamin C

 

0

 

904.170

Vitamin E

 

0

 

904.180

VLDL  kolesterol

 

0

 

904.200

Vücut sıvılarının PH ölçümü

 

0

 

904.210

Weinberg testi

 

0

 

904.220

Yağ asidi (gaz kromotografisi)

(herbir örnek için)

0

 

904.230

Yenidoğan taraması (Tandem MS)

 

0