7.7.SİNİR SİSTEMİ

 

 

 

 

PSİKİYATRİK ÇALIŞMALAR

702.660-702.810 arası çalışmalar Psikiyatri kliniklerince yapıldığında faturalanabilir.

 

 

702.660

Aile görüşmesi

 

21

 

702.670

Aile tedavisi (her bir görüşme)

 

30

 

702.680

Aile, iş yeri ya da okul ziyareti

 

30

 

702.690

Anestezili EKT protokolü, EKT+EEG

 

60

 

702.700

Bireysel psikoterapi (her saati)

 

21

 

702.710

Elektrokonvülsiv tedavi, EKT

 

40

 

702.720

Gelişim testler (her biri)

Nöropsikolojik test bataryası ile faturalanmaz

0

 

702.730

Grup Psikoterapisi (kişi başına herbiri)

 

10

 

702.740

Kişilik testleri (her biri)

 

0

 

702.750

Klinik değerlendirme ölçekleri (her biri)

 

10

 

702.760

Nöropsikolojik test bataryası

Nöropsikolojik test bataryası ile faturalanmaz

0

 

702.770

Nöropsikolojik testler (her biri)

 

0

 

702.780

Projektif testler (her biri)

 

0

 

702.790

Psikiyatrik değerlendirme

 

15

 

702.800

Psikiyatrik tanı koydurucu ölçekler

 

0

 

702.810

Zeka testleri (her biri)

Nöropsikolojik test bataryası ile faturalanmaz

0

 

 

Laboratuvarda Yapılan Uyku Araştırmaları

 

 

 

702.820

Tüm gece laboratuvarda poligrafik uyku tetkiki

EEG, EOG, EMG, EKG

20

 

702.830

Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları

Tüm gece laboratuvarda

20

 

702.840

Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı

Tüm gece laboratuvarda

20

 

702.850

Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + CPAP titrasyonu

Tüm gece laboratuvarda

20

 

702.860

Poligrafik uyku tetkiki + Noktürnal Penil Tümesans

Tüm gece laboratuvarda, (NPT)

20

 

702.870

Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG

Tüm gece laboratuvarda

20

 

702.880

Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Bacak EMG kaydı

Tüm gece laboratuvarda

20

 

702.890

Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + NPT

Tüm gece laboratuvarda

20

 

702.900

Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Aktivasyon amaçlı EEG

Tüm gece laboratuvarda

20

 

702.910

Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + NPT

Tüm gece laboratuvarda

20

 

702.920

Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + Aktivasyon amaçlı EEG

Tüm gece laboratuvarda

20

 

702.930

Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG + NPT

Tüm gece laboratuvarda

20

 

702.940

İlk Gece uyku apnesi tanısı alanların CPAP/ BPAP titrasyonu yönüyle izlemi

Uyku labratuvarında

20

 

702.950

NR-EE 1400 (brain mapping)

 

20

 

 

Evde Yapılan Uyku Araştırmaları

 

 

 

702.960

2 – 4 kanal arası poligrafik uyku tetkiki

 

20

 

702.970

5 – 8 kanal arası poligrafik uyku tetkiki

 

20

 

702.980

8 kanaldan fazla poligrafik uyku tetkiki

 

20

 

702.990

Auto-CPAP ile titrasyon

 

20

 

 

Elektroensefalografik İncelemeler

 

 

 

703.000

Aktivasyonlu EEG

farmakolojik aktivasyonlar

20

 

703.010

Ameliyatta EEG monitorizasyonu

elektrokortikografi

20

 

703.020

Rutin EEG (çocuk-büyük)

 

20

 

703.030

EEG monitorizasyonu, 1 saat

 

20

 

703.040

EEG monitorizasyonu, 3 saat

 

20

 

703.050

EEG monitorizasyonu, 24 saat

 

20

 

703.060

Uyku aktivasyonu

1 saatlik kayıt

20

 

703.070

Video-EEG monitorizasyon

grid veya derinlik veya kombine elektrodlarla

20

 

703.080

Video-EEG, sfenoid elektrotlar ile

24 saat

20

 

703.090

Video-EEG, skalp elektrotları ile

24 saat

20

 

703.100

Video-EEG, subdural stripler ile

24 saat

20

 

703.110

Video-EEG + kortikal stimülasyon ve beyin haritalaması

 

20

 

703.120

Wada testi sırasında EEG kaydı

 

20

 

 

Elektromiyografik İncelemeler

 

 

 

703.130

EMG, genel tarama (üç ekstremite)

birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez

150

 

703.140

EMG, hareket hastalığı protokolü

birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez

85

 

703.150

EMG, kranial nöropati protokolü

 

50

 

703.160

EMG, motor nöron hastalığı protokolü

birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez

110

 

703.170

EMG, myasteni protokolü

birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez

150

 

703.180

EMG, myopati protokolü

birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez

60

 

703.190

EMG, periodik paralizi protokolü

birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez

85

 

703.200

EMG, polinöropati protokolü

birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez

85

 

703.210

EMG, radikülopati ve pleksus protokolü

birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez

85

 

703.220

EMG, tuzak nöropati protokolü

birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez

50

 

703.230

EMG, distoni protokolü

birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez

50

 

703.240

Refleks çalışmaları (her bir refleks)

 

30

 

703.250

Repetetif sinir uyarımı

 

60

 

703.260

R-R interval varyasyonu analizi

 

30

 

703.270

Rutin EMG taraması / Elektrodiagnostik konsültasyon

 

30

 

703.280

Sempatik deri cevapları

 

30

 

703.290

Sinir iletim çalışması

 

30

 

703.300

Tek lif EMG’si

 

85

 

703.310

Tremor kaydı

 

30

 

703.320

Tremor kaydı ve spektral frekans analizi

 

85

 

 

Uyarılmış Potansiyeller (UP)

 

 

 

703.330

Ameliyatta VEP monitorizasyonu

 

100

 

703.340

Ameliyatta BAEP monitorizasyonu

 

100

 

703.350

Ameliyatta MEP monitorizasyonu

 

100

 

703.360

Ameliyatta SEP monitorizasyonu

 

100

 

703.370

İşitsel beyinsapı UP (BAEP)

 

70

 

703.380

Kranial sinir SEP

 

50

 

703.390

Motor uyarılmış potansiyeller, üst ve alt ekstremiteler

MEP

50

 

703.400

Motor uyarılmış potansiyeller,üst veya alt ekstremiteler

MEP

50

 

703.410

P 300

 

50

 

703.420

Somatosensoryel UP (SEP), üst ve alt ekstremiteler

 

50

 

703.430

Somatosensoryel UP (SEP), üst veya alt ekstremiteler

 

50

 

703.440

Vizüel UP (VEP)

 

70

 

703.450

Penil Uyarılmış Potansiyeller

 

60

 

 

Diğer

 

 

 

703.460

Botilinium toksini enjeksiyonu, bölgesel (ilaç hariç)

Tıbbi endikayonu sağlık kurul raporuyla belgelenenler ödenir

85

 

703.470

Botilinium toksini enjeksiyonu, EMG eşliğinde (ilaç hariç)

Tıbbi endikayonu sağlık kurul raporuyla belgelenenler ödenir

110

 

703.480

Kas biyopsisi, herhangi bir kastan

 

70

 

703.490

Kas-sinir biyopsisi

 

70

 

703.500

Prostigmin / Tensilon testi

ilaç hariç

30

 

703.510

Sinir lifi ayrımı (nerve teasing)

 

30

 

703.520

Tensilon testi (ilaç hariç)

 

30

 

703.530

Pozisyonel nistagmus araştırılması

ENG kayıtlı

30

 

703.540

Okulo-motor testler

ENG kayıtlı, saccade, tracking, optokinetik test

30