7.4.SİNDİRİM SİSTEMİ

 

 

 

701.250

24 saatlik pH monitorizasyon uygulaması

 

0

 

701.260

Akalazyada balon dilatasyonu

 

120

 

701.270

Alt GİS kanamalarda heater prob veya injeksiyon tedavisi

kolonoskopi hariç

60

 

701.280

Duodenum, ince barsak (özel kapsülle) biyopsisi

 

24

 

701.290

Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi

 

24

 

701.300

Endoskopik biliyer dilatasyon

 

150

 

701.310

Endoskopik biliyer endoprotez yerleştirilmesi

 

180

 

701.320

Endoskopik biliyer stend  yerleştirilmesi

endoskopik biliyer endoprotez

180

 

701.330

Endoskopik kisto-duodenostomi

 

120

 

701.340

Endoskopik kisto-gastrostomi

 

240

 

701.350

Endoskopik perkütan gastrostomi

 

150

 

701.360

Endoskopik retrograd kolanjio-pankreotografi

 

240

 

701.370

Endoskopik sifinkterotomi

 

180

 

701.380

Endosonografi eşliğinde aspirasyon biyopsisi

 

132

 

701.390

Fleksible sigmoidoskopi

 

66

 

701.400

Fleksible sigmoidoskopi + biyopsi

 

81

 

701.410

Gastroskopik polipektomi

 

72

 

701.420

GİS darlıklarında balon/ buji dilatasyonu

 

120

 

701.430

GİS darlıklarında stent yerleştirilmesi

 

180

 

701.440

Koledokdan balon veya basketle taş çıkarılması

 

120

 

701.450

Kolonoskopi, total

 

120

 

701.460

Kolonoskopik polipektomi

 

120

 

701.470

Mekanik litotiripsi

 

180

 

701.480

Mide/ Safra tubajı

 

9

 

701.490

Nasobiliyer drenaj

 

60

 

701.500

Nazo pankreatik drenaj

 

120

 

701.510

Özel kolon temizliği (lavman hariç),

GİS hastalıkları ve ameliyatlarında ödenir

0

 

701.520

Özofageal motilite (malzeme hariç)

 

66

 

701.530

Özofagoskopi, gastroskopi ile yabancı cisim çıkarılması

 

180

 

701.540

Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi (biri veya hepsi)

özofago-gastrododenoskopi

66

 

701.550

Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi + biyopsi

 

72

 

701.560

Özofagus /Mide/ İntestinal / Kolon motilitesi

 

66

 

701.570

Özofagus varis sklerozan tedavisi (seansı)

endoskopi ücreti hariç

180

 

701.571

Rektosigmoidoskopi, rijid

 

25

 

701.572

Varis bant ligasyonu, özofagus

endoskopi ücreti hariç

180