7.3.SOLUNUM SİSTEMİ

 

 

 

701.070

A-V shunt tayini

 

0

 

701.080

Bronkoalveoler lavaj  

 

75

 

701.090

Bronkografi için intrabronşial kateter yerleştirilmesi

 

25

 

701.100

Buhar tedavisi

4 saatlik

0

 

701.110

COhb, METhb ve SULFhb düzeyleri

 

0

 

701.120

Eforlu solunum testi

 

10

 

701.130

Egzersiz testi (6 dakika)

 

10

 

701.140

Göğüs içi basınç ölçülmesi

 

15

 

701.150

Helyum diffüzyonlu solunum testi

 

0

 

701.160

İnvitro Bazofil Degranülasyon testi

 

0

 

701.170

Plerodezis

 

40

 

701.180

Plevra boşluğunun lavajı

 

40

 

701.190

Plevral drenaj, pleurocan ile

 

60

 

701.200

PPD testi uygulaması ve değerlendirmesi

 

5

 

701.210

Provakasyonlu solunum testleri

 

30

 

701.220

Solunum fonksiyon testleri

 

15

 

701.230

Solunum fonksiyonları ile reversibilite testi

 

30

 

701.240

Van Sykle CO2

 

0