7.12.HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ-KEMOTERAPİ

 

 

 

704.650

CD 34 seleksiyon işlemi

 

0

 

704.660

Çoklu infüzyon kemoterapi (günlük)

 

80

 

704.670

Devamlı infüzyon kemoterapi (seansı)

 

35

 

704.680

İmmünoadsorbsiyon (seansı)

 

0

 

704.690

İnfüzyon kemoterapisi (günlük)

 

60

 

704.700

İntrakaviter ve rejyonal kemoterapi (seansı)

 

60

 

704.710

İntratekal tedavi (seansı)

 

75

 

704.720

Kemik iliği aspirasyon değerlendirmesi

(Hematoloji uzmanı)

40

 

704.730

Kemik iliği aspirasyonu

 

50

 

704.740

Kemik iliği biyopsisi

 

100

 

704.750

Kemik iliği imprint değerlendirilmesi

(Hematoloji uzmanı)

30

 

704.760

Lenf bezi aspirasyonu-ponksiyonu

 

50

 

704.770

Periferik kan yayması değerlendirilmesi

formül lökosit dahil

9

 

704.780

Steril ünitede bakım hizmeti (günlük)

 

0

 

704.790

Terapötik flebotomi (seansı)

 

 

 

704.800

Turnike testi

 

0

704.801

 

Onkoloji hastası Kemoterapi planlaması/uygulaması

 

120

704.802

 

Onkoloji hastası Kemoterapi etkinlik ve yan etki değerlendirilmesi

 

30

704.803

 

Onkoloji hastası Kemoterapi eğitimi ve bilgilendirme

 

5

 

 

Aferez İşlemleri         

Aferez işlemleri malzeme hariç fiyatlandırılmıştır

 

 

704.810

Aferez, donör trombosit aferezi (1 seans)

 

0

 

704.820

Aferez, donör granülosit aferezi (1 seans)

 

0

 

704.830

Aferez, donör eritrosit aferezi (1 seans)

 

0

 

704.840

Aferez, lökosit (1 seans)

 

0

 

704.850

Aferez, donör plazma aferezi (1 seans)

 

0

 

704.860

Aferez, Hasta başı (acil) hemaferezis işlemi farkı

 

0

 

704.870

Aferez, IgG  (kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi)

(1 seans)

0

 

704.880

Aferez, Lipid  ( kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi)

(1 seans)

0

 

704.890

Aferez, Stem hücre toplanması ( 1 seans)

 

0

 

704.900

Aferez, Terapötik eritrositaferez (1 seans)

 

0

 

704.910

Aferez, Terapötik lökaferez (1 seans)

 

0

 

704.920

Aferez, Terapötik plazma değişimi (1 seans)

plazmaferezis

0

 

704.930

Aferez, Terapötik trombositaferez (1 seans)

 

0

 

704.940

Aferez, Fotoferezis (1 seans)

 

0

 

 

Kemik İliği Nakilleri

 

 

 

704.950

Ameliyathanede genel anestezi altında allojeneik kemik iliği alınması

 

500

 

704.960

Hematopoietik kök hücre ayrımı

 

0

 

704.970

Hematopoietik hücre nakli, allojeneik

 

500

 

704.980

Hematopoietik hücre nakli, otolog

 

500

 

704.990

Kemik iliği nakli amaçlı hematopoetik kök hücre pozitif seleksiyonu

(CD 34 pozitif)

0

 

705.000

Kemik iliği nakli amaçlı kullanılmak üzere hematopoetik kök hücrelerin kanser hücrelerinden arıtılması

 

0

 

705.010

Kemik iliği nakli-operasyon aşaması

 

0

 

705.020

Kemik iliği ürününden eritrosit deplesyonu

 

0

 

705.030

Kordon kanından kök hücre nakli

 

500

 

705.040

Kök hücre dondurulması

100 ml'ye kadar, malzeme hariç

0

 

705.050

Kök hücre dondurulması programlı

100 ml'ye kadar, malzeme hariç

0

 

705.060

Kök hücre saklanması (kord kanına uygulanmaz)

en fazla üç ay süreyle, hasta başına günlük

0

 

705.070

Kök hücre infüzyonu

 

0

 

705.080

Kök hücre mobilizasyonu

 

0

 

705.090

Uluslararası doku veri bankalarında akraba olmayan kemik iliği verici taraması

(1. Aşama)

0

 

705.100

Uluslararası doku veri bankalarında akraba olmayan kemik iliği verici taraması

Adres serolojik yöntem doku tipi doğrulama ve onay alma dahil her donör için ayrı

0

 

705.110

Uluslararası nakil merkezlerince ulusal veri bankasında donör tarama

(1. Aşama)

0

 

705.120

Uluslararası nakil merkezlerince ulusal veri bankasında donör tarama

Adres serolojik yöntem doku tipi doğrulama ve onay alma dahil her donör için ayrı

0

 

 

Kan Bankası

 

 

 

705.130

ABO+Rh tayini   (forward gruplama)+ABO reverse gruplama

 

0

 

705.140

ABO+Rh tayini (forward gruplama)

 

0

 

705.150

Adsorbsiyon testi

 

0

 

705.160

Alt kan grup tiplendirmesi (her bir grup)

minör kan grubu

0

 

705.170

Anti-A, anti-B, veya Anti D-titrajı

 

0

 

705.180

Antikor tanımlama

 

0

 

705.190

Buffy coat deplesyonu

her bir ünite için

0

 

705.200

Cross match

 

0

 

705.210

Direkt coombs testi (polispesifik)

 

0

 

705.220

Direkt coombs testi (Ig G)

 

0

 

705.230

Direkt coombs (kompleman)

 

0

 

705.240

Donör muayenesi

tam kan, eritrosit süspansiyonu, taze donmuş plazma ve trombosit süspansiyonu ile birlikte fatura edilemez

0

 

705.250

Elüsyon testi

 

0

 

705.260

Eritrosit süspansiyonu yıkama

 

0

 

705.270

Fibrin glue hazırlama

malzeme ve set hariç

0

 

705.280

Hemoglobin küveti ile otomatik sistemde hemoglobin tayini

tam kan, eritrosit süspansiyonu, taze donmuş plazma ve trombosit süspansiyonu ile birlikte fatura edilemez

0

 

705.290

İndirekt coombs testi

antikor tarama,2 veya 3'lü hücre ile

0

 

705.300

Lökositten arındırılmış kan ürünü hazırlama

filtre hariç her bir ünite için

0

 

705.310

Sellüler kan ürünlerinin ışınlanması

her bir ünite

0

 

705.320

Soğuk aglütininler

 

0

 

705.330

Steril tüp birleştirme

her bir bağlantı için

0

 

705.340

Taze donmuş plazma - kriyopresipitat eritilmesi

her bir ünite için

0

 

 

Kan Komponentleri

Tetkikler ve kan torbası bedelleri kan ve ürünleri için ayrıca faturalanmaz. Otolog fibrin yapıştırıcı allojeneik olarak kullanılamaz ve fatura edilemez.Eritrosit ve tam kan transfüzyonu öncesi uygunluk testleriyle alıcı kan grubu testleri ayrıca faturalanır

 

 

705.350

Aferez trombosit süspansiyonu

1 ünite tek donör trombositi, malzeme hariç

0

 

705.360

Aferez granülosit süspansiyonu   

(malzeme hariç)

0

 

705.370

Eritrosit Süspansiyonu

ABO,RH,Anti HIV,Anti HCV,HBsAg,VDRL ve kan torbası, donör muayenesi, hemoglobin tayini dahil

0

 

705.380

Granülosit süspansiyonu (random donor, 1 ünite)

ABO,RH,Anti HIV,Anti HCV,HBsAg,VDRL  dahil

0

 

705.390

Kriyopresipitat

ABO,RH,Anti HIV,Anti HCV,HBsAg,VDRL  ve kan torbası dahil

0

 

705.400

Otolog tam kan

ABO,RH,Anti HIV,Anti HCV,HBsAg,VDRL  ve kan torbası dahil

0

 

705.410

Otolog fibrin yapıştırıcı

ABO,RH,Anti HIV,Anti HCV,HBsAg,VDRL  dahil

0

 

705.420

Tam kan (torbada)

ABO,RH,Anti HIV,Anti HCV,HBsAg,VDRL ve kan torbası, donör muayenesi, hemoglobin tayini dahil

0

 

705.430

Taze donmuş plazma

ABO,RH,Anti HIV,Anti HCV,HBsAg,VDRL  ve kan torbası dahil

0

 

705.440

Trombosit süspansiyonu  (1 ünite random donör trombositi)

ABO,RH,Anti HIV,Anti HCV,HBsAg,VDRL  ve kan torbası dahil

0

 

 

7.13 Çeşitli testler ve uygulamalar

 

 

 

705.450

L-dopa ile Büyüme hormonu testi

Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir.

20

 

705.460

İnsülin-Büyüme hormonu testi

Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir.

20

 

705.470

İnsülin-Kortizol testi

Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir.

20

 

705.480

L-dopa- Prolaktin baskılama testi

Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir.

20

 

705.490

Su kısıtlama testi

Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir.

20