7.10.ÜRİNER SİSTEM-NEFROLOJİ-DİALİZ

 

 

 

704.210

Acil hemodiyaliz/yoğun bakım ve hasta başında hemodiyaliz

 

0

 

704.220

Hemodiyaliz (asetatlı)

 (Diyaliz servislerinde sürekli çalışmayan Uzman Tabip tarafından yapılan hasta başı vizit,günlük her hasta için),malzeme ve ilaç dahil

4

 

704.230

Hemodiyaliz (bikarbonatlı)

 (Diyaliz servislerinde sürekli çalışmayan Uzman Tabip tarafından yapılan hasta başı vizit,günlük her hasta için)malzeme ve ilaç dahil, seansı

4

 

704.240

Hemoperfüzyon

 

0

 

704.250

İzole ultrafiltrasyon

 

0

 

704.260

Periton dializi takibi

hastanede günlük takip

15

 

704.270

Peritoneal eşitlenme testi (PET)

biyokimya testleri hariç

10

 

704.280

Regional heparinizasyon

 

0

 

704.290

Sürekli hemodiafiltrasyon tedavisi

malzeme  hariç

0

 

704.300

Basınç akım çalışması

 

0

 

704.310

Boney ve Q tip testleri

 

0

 

704.320

Elektroejakülasyon

 

0

 

704.330

Empotansta nörolojik değerlendirmeler (bcp-sepp)

 

0

 

704.340

Empotansta uyku çalışmaları (npt)

 

0

 

704.350

İnkontinans tedavisinde magnetik innervasyon

seansı

0

 

704.360

İntrakavernozal ilaç enjeksiyonu

 

25

 

704.370

İntrakaviter kemo veya immünoterapi

 

50

 

704.380

Kavernozografi

 

70

 

704.390

Kavernozometri

 

70

 

704.400

Penil arter basınç ölçümü (PBI)

 

50

 

704.410

Perkütan sinir incelemesi (PNE), mesane için

 

600

 

704.420

Seminal vezikülografi

 

300

 

704.430

Sistometri

 

25

 

704.440

Sistometri + EMG

 

75

 

704.450

Sistometri + Üroflowmetri

 kateter hariç

40

 

704.460

Ürodinamik çalışma

sistometri + EMG

70

 

704.470

Üroflowmetri

 

20

 

704.480

Vaza vezikülografi (iki taraflı)

 

200

 

704.490

Videoürodinami

 

100

 

704.491

Prostat Mikrodalga Termoterapisi

Bakınız:Bütçe uygulama talimatı 9. madde

0