6.7.KEMİK VE EKLEM HASTALIKLARI CERRAHİSİ

 

 

 

 

Büyük Kemikler: Skapula, humerus, radius, ulna, pelvis, femur, tibia, fibula

 

 

 

 

Orta Kemikler: Tarsal, karpal, klavikula, patella

 

 

 

 

Küçük Kemikler: Metatars, metakarp ve parmak kemikleri

 

 

 

 

Büyük Eklemler: Omuz, dirsek, el bileği, kalça, symfizis pubis, sakroiliak, diz, ayak bileği

 

 

 

 

Orta Eklemler: İntertarsal, interkarpal, akromioklavikular, tibifibular sindezmoz, distal radioulnar, proksimal radioulnar, sternoklavikular, kostasternal, interfalangeal

 

 

 

 

Küçük Eklemler: Metatarsofalangeal, interfalangeal

 

 

 

 

ALÇI  ve ATELLER

 

 

 

610.630

Gövde alçısı (minerva)

 

100

 

610.640

Gövde-ekstremite alçısı

torakobrakial

150

 

610.650

Pelvipedal alçı ( 10 yaş altı)

 

150

 

610.660

Pelvipedal alçı ( 10 yaş üstü )

 

200

 

610.670

Kısa kol alçı (Dirsek altı)

 

50

 

610.680

Kısa kol atel ( Dirsek altı)

 

40

 

610.690

Uzun kol alçı (Dirsek üstü)

 

70

 

610.700

Uzun kol atel (Dirsek üstü)

 

60

 

610.710

Kısa bacak alçı ( Diz altı)

 

70

 

610.720

Kısa bacak atel ( Dizaltı)

 

60

 

610.730

Uzun bacak alçı ( Dizüstü)

 

100

 

610.740

Uzun bacak atel ( Diz üstü)

 

70

 

610.750

Parmak ateli (aleminyum) veya alçısı

 

10

 

610.760

Cast-brace

 

150

 

610.770

PTB alçısı

 

80

 

610.780

Alçı çıkarma

 

15

 

610.790

Sekiz bandajı

 

40

 

610.800

Velpeau (Kol gövde) Bandajı

 

40

 

610.810

U ateli veya atel + velpeau

 

80

 

610.820

ESWT

eksrakorporal şok dalgası, toplam tedavi

300

 

 

TRAKSİYON

 

 

 

610.830

İskelet traksiyonu geçilmesi

 

100

 

610.840

Cilt traksiyonu uygulanması

 

30

 

610.850

Halo-femoral veya halo traksiyon

 

200

 

 

ÇIKIKLARIN KAPALI REDÜKSİYONU

 

 

 

610.860

Küçük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu

alçı, sargı dahil

50

 

610.870

Orta eklem çıkığı kapalı redüksiyonu

alçı, sargı dahil

100

 

610.880

Büyük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu

alçı, sargı dahil

200

 

 

KIRIKLARIN KAPALI REDÜKSİYONU

 

 

 

610.890

Küçük kemik kırığı kapalı redüksiyonu

alçı, sargı dahil

50

 

610.900

Orta kemik kırığı kapalı redüksiyonu

alçı, sargı dahil

100

 

610.910

Büyük kemik kırığı kapalı redüksiyonu

alçı, sargı dahil

200

 

 

ANESTEZİ ALTINDA EKLEM MOBİLİZASYONU

 

 

 

610.920

Küçük eklemin anestezi altında mobilizasyonu

 

50

 

610.930

Orta eklemin anestezi altında mobilizasyonu

 

100

 

610.940

Büyük eklemin anestezi altında mobilizasyonu

 

200

 

 

KIRIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ

 

 

 

610.950

Açık kırıklarda kapalı kırık haline getirme, küçük

1 cm'ye kadar

100

 

610.960

Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, büyük

10 cm den büyük

300

 

610.970

Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, orta

1-10 cm'ye

200

 

610.980

Bimalleolar kırık cerrahi tedavisi

Perkütan Pinleme dahil

500

 

610.990

Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi, açık IMN

Plak, Tel, Unilateral   Eksternal Fiksatör, Perkütan Pinleme dahil

500

 

611.000

Büyük kemik kırıkları cerrahisi, kapalı IMN

Minimal invaziv, sirküler fiksatör, Perkütan Pinleme dahil

625

 

611.010

Büyük kemik kırıkları cerrahisi+ damar sinir eksplorasyonu

Perkütan Pinleme dahil

700

 

611.020

Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, açık IMN

Plak, tel,unilateral Eksternal Fiksatör, Perkütan Pinleme dahil

625

 

611.030

Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, kapalı IMN

Minimal invaziv,Sirküler fiksatör, Perkütan Pinleme dahil

700

 

611.040

Büyük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi

Perkütan Pinleme dahil

700

 

611.050

Küçük kemik kırıkları cerrahi tedavisi

Perkütan Pinleme dahil

300

 

611.060

Küçük kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi

Perkütan Pinleme dahil

375

 

611.070

Küçük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi

Perkütan Pinleme dahil

400

 

611.080

Orta kemik kırıkları cerrahi tedavisi

Perkütan Pinleme dahil

350

 

611.090

Orta kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi

Perkütan Pinleme dahil

440

 

611.100

Orta kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi

Perkütan Pinleme dahil

450

 

611.110

Önkol çift kemik kırığı

Perkütan Pinleme dahil

700

 

611.120

Pilon kırığı cerrahi tedavisi

Perkütan Pinleme dahil

700

 

611.130

Tek malleol kırığı cerrahi tedavisi

Perkütan Pinleme dahil

350

 

611.140

Trimalleolar kırık cerrahi tedavisi

Perkütan Pinleme dahil

600

 

 

ÇIKIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ 

 

 

 

611.150

Küçük eklem çıkığı açık redüksiyon

 

300

 

611.160

Küçük eklem kırıklı çıkığı açık redüksiyon + fiksasyon

 

375

 

611.170

Orta eklem çıkığı açık redüksiyon

 

350

 

611.180

Orta eklem kırıklı çıkık açık redüksiyon + fiksasyon

 

440

 

611.190

Büyük eklem çıkığı açık redüksiyon

 

500

 

611.200

Büyük eklem kırıklı çıkık veya  sinir eksplorasyonlu  çıkık cerrahisi

 

700

 

611.210

Çıkık, gecikmiş olgularda (3 hf. ve üzeri ) ilave edilecek puan

 

200

 

 

AMPUTASYON, DEZARTİKÜLASYON

 

 

 

611.220

Büyük kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu

 

500

 

611.230

Orta kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu

 

350

 

611.240

Küçük kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu

 

300

 

611.250

Kalça dezartikülasyonu amputasyonu, dezartikülasyonu

 

500

 

611.260

Hindquarter amputasyon amputasyonu, dezartikülasyonu

 

750

 

611.270

Hemipelvektomi, eksternal

 

900

 

611.280

Hemipelvektomi, internal

 

1.200

 

 

OSTEOTOMİLER 

 

 

 

611.290

Büyük kemik osteotomi + fiksasyon

 

500

 

611.300

Orta kemik osteotomi + fiksasyon

 

400

 

611.310

Küçük kemik osteotomi + fiksasyon

 

300

 

 

İMPLANT ÇIKARMA

 

 

 

611.320

Pin çıkarma

 

100

 

611.330

Eksternal fiksatör çıkarma

 

200

 

611.340

Büyük kemik implant çıkarma

 

300

 

611.350

Büyük kemik sinir eksplorasyonu gerektiren implantların çıkartılması

 

500

 

611.360

Orta kemik implant çıkarma

 

225

 

611.370

Küçük kemik implant çıkarma

 

150

 

 

YUMUŞAK DOKU LASERASYONU CERRAHİSİ

 

 

 

611.380

Yumuşak doku laserasyonu, cilt grefti ile fasiyotomi kapatılması

 

500

 

611.390

Yumuşak doku laserasyonu, Derin yabancı cisimler

Tendon kılıfı, eklem içi , derin adele içi

250

 

611.400

Yumuşak doku laserasyonu, Fasyotomi kapatma

 

300

 

611.410

Yumuşak doku laserasyonu, Tek kompartman fasyotomisi

 

300

 

611.420

Yumuşak doku laserasyonu, Yabancı cisim çıkarılması

skopi eşliğinde

150

 

611.430

Yumuşak dokudan yüzeyel yabancı cisim çıkarılması

 

100

 

 

EKSTREMİTE  CERRAHİSİ, MİKROCERRAHİ

 

 

 

611.440

Tendon grefti alınması

 

250

 

611.450

Kemik grefti alınması

 

200

 

611.460

Kıkırdak grefti alınması

 

200

 

611.470

Akut düğme iliği deformitesi için santralizasyon

 

300

 

611.480

Ampute parmak için güdük onarımı

 

200

 

611.490

Ampute uzvun  revaskülarizasyonu + kemik tesbiti

 

800

 

611.500

Ampute uzvun heterotopik revaskülarizasyonu

 

750

 

611.510

Ayak replantasyonu

 

2.000

 

611.520

Ayaktan ele parmak nakli

 

2.000

 

611.530

Baş parmak veya parmak rekonstrüksiyonu

 

450

 

611.540

Botulinium toksini uygulama derin kas, her bir kas için

genel anestezi altında

50

 

611.550

Botulinium toksini uygulama yüzeyel kas, her bir kas için

 

30

 

611.560

Bunion-Bunionette eksizyonu

 

300

 

611.570

Butonier deformitesi, "swan neck" deformitesi cerrahisi

 

300

 

611.580

Çekiç parmak için açık redüksiyon

 

350

 

611.590

Çekiç parmak için kapalı redüksiyon

 

200

 

611.600

Eski ampute edilmiş ekstremitelerde güdük onarımı

 

500

 

611.610

Dolaşımı olmayan uzuv revaskülarizasyonu

 

800

 

611.620

DRUE operasyonları

 

400

 

611.630

Dupuytren cerrahisi

 

350

 

611.640

Eklem faresi çıkartılması

 

250

 

611.650

El bileği ganglion eksizyonu

 

300

 

611.660

El kemikleri kırıkları için  K-W uygulaması

bir kırık için

150

 

611.670

El ve önkol replantasyonu

mikrocerrahi

1.250

 

611.680

Flep ayrılması

 

200

 

611.690

Ganglion eksizyonu

 

275

 

611.700

Güdük kapatılması

 

150

 

611.710

Halluks valgus yumuşak doku ameliyatları

bunyonektomi dahil

450

 

611.720

Heterotopik revaskülarize uzvun ortotopik transplantasyonu

 

1.250

 

611.730

İnguinal ve subpektoral lambo

 

400

 

611.740

Karpal instabilite cerrahisi

 

500

 

611.750

Karpal kemik rezeksiyonları

 

500

 

611.760

Kontraktür açılması, büyük eklem

 

500

 

611.770

Kontraktür açılması, küçük eklem

 

300

 

611.780

Kontraktür açılması, orta eklem

 

400

 

611.790

Majör replantasyonlar

 

2.000

 

611.800

Mallet finger cerrahisi

 

275

 

611.810

Minör replantasyonlar

 

1.500

 

611.820

Nervus medianusun karpal tünelde dekompresyonu

 

300

 

611.840

Parmak replantasyonu, tek bir parmak

mikro cerrahi

1.000

 

611.850

Parmak replantasyonu, ilave her parmak için

 

600

 

611.860

Parmak ucu amputasyonlarında lokal flep uygulamaları

 

300

 

611.870

Pediküllü kas-kemik nakli

 

900

 

611.880

PEV rekurrens yumuşak doku ameliyatı

 

800

 

611.890

Pollisizasyon

 

600

 

611.900

Pulley rekonstrüksiyonu

 

100

 

611.910

Pulley sistemi  kaybının onarımı

 

300

 

611.920

Rhizotomi

 

1.500

 

611.930

Serbest doku nakilleri

kemik, kas, ayaktan ele nakiller

1.500

 

611.940

Servikal kosta ve diğer torasik çıkış sendromu girişimleri

 

600

 

611.950

Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon için

 

450

 

611.960

Tendon onarımı, tek bir tendon için

 

250

 

611.961

Tendon onarımı, ilave her tendon için

 

75

 

611.970

Tendon protezi uygulanması

 

300

 

611.980

Tendon transferi, tek tendon

 

500

 

611.990

Tendon transferi, ilave her tendon için

 

150

 

612.000

Tenodezler

 

400

 

612.010

Tenoliz

 

300

 

612.020

Tenoplasti myoplasti, Fasia gevşetilmesi ( tekli)

 

300

 

612.030

Tenoplasti myoplasti, Fasia gevşetilmesi (çoklu)

 

500

 

612.040

Tenotomi, myotomi

 

275

 

612.050

Tetik parmak cerrahi tedavisi

 

200

 

612.060

Tırnak çekilmesi (her biri)

 

75

 

612.070

Tırnak çekilmesi ve yatak revizyonu

 

100

 

612.080

Topuk defektleri için  lateral kalkaneal flep

 

600

 

612.090

Topuk defektleri için ters akımlı sural flep

 

600

 

612.100

Tuzak nöropati, karpal-kübital-tarsal tünel vb. cerrahi tedavi

endoskopi dahil

400

 

612.110

Vasküler saplı ada flebi

 

500

 

612.120

Volkmann iskemik kontraktürü cerrahisi

 

750

 

612.130

Yerleşik düğme iliği deformitesi onarımı

 

400

 

612.140

Yumuşak doku sinovektomileri

 

300

 

 

KONJENİTAL ANOMALİLER

 

 

 

612.150

Konjenital büyük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu

 

750

 

612.160

Konjenital küçük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu

 

300

 

612.170

Konjenital orta eklem çıkığı rekonstrüksiyonu

 

500

 

612.180

Makrodaktili cerrahi tedavileri

 

400

 

612.190

Polidaktili eksizyonu, basit

 

300

 

612.200

Polidaktili eksizyonu, komplike

 

450

 

612.210

Radial club hand cerrahi tedavileri

 

750

 

612.220

Sindaktili düzeltilmesi, basit

 

300

 

612.230

Sindaktili düzeltilmesi, komplike

 

450

 

612.240

Ulnar agenezi cerrahi tedavileri

 

600

 

612.250

Yüksek skapula rekonstrüksiyonu

 

750

 

 

ARTROPLASTİLER

 

 

 

612.260

Antibiyotikli hazır spacer uygulanması

 

150

 

612.270

Antibiyotikli imalat spacer uygulanması

ameliyathanede

200

 

612.280

Ayak bileği artroplastisi revizyonu, total

 

1.000

 

612.290

Ayak bileği artroplastisi, total

 

800

 

612.300

Ayak bileği artroplastisi, total, çıkartma

 

400

 

612.310

Basit Core-dekompresyon ameliyatı

 

500

 

612.320

Büyük eklem parsiyel protezleri, primer

 

650

 

612.330

Büyük eklem rezeksiyon interpozisyon artroplastisi

 

600

 

612.340

Büyük eklem total protezleri, primer

 

900

 

612.350

Büyük trokanterin osteomisi ve transferi

 

400

 

612.360

Core-dekompresyon ve greftleme

 

700

 

612.370

Core-dekompresyon ve vaskülarize greft

 

1.500

 

612.380

Dirsek artroplastisi çıkartma, total

 

400

 

612.390

Dirsek artroplastisi revizyonu, total

 

1.250

 

612.400

Dirsek artroplastisi, total

 

900

 

612.410

Dirsek artroplastisi, total, 100den az hareketli dirsekte

veya 200den fazla kemik deformite varsa

1.000

 

612.420

Diz artroplastisi, total

 

900

 

612.430

Diz artroplastisi, total protez çıkarma

 

400

 

612.440

Diz artroplastisi, total revizyonu

 

1.250

 

612.450

Diz artroplastisi, total, 300 den az hareketli dizler

veya 300 den çok açısal deformite olan dizler

1.000

 

612.460

Diz artroplastisi, total, polietilen değiştirme

 

400

 

612.470

Kalça artroplastisi, asetebular liner değiştirilmesi, total

 

500

 

612.480

Kalça revizyon artroplastisi, total

her iki komponent allogreft kullanılmadan

1.500

 

612.490

Kalça revizyon artroplastisi, total

her iki komponent allogreft veya metal kafesler kullanarak

1.700

 

612.500

Kalçadan hemiartroplasti protezi çıkartılması

debridman dahil

450

 

612.510

Kısaltma ve/veya asetabular greft ile yapılan kalça artroplastisi

 

1.100

 

612.520

Küçük eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi

 

300

 

612.530

Omuz artroplastisi çıkartılması

 

500

 

612.540

Omuz artroplastisi revizyonu

 

1.250

 

612.550

Omuz total artroplastisi

 

900

 

612.560

Orta eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi

 

500

 

612.570

Orta eklem ve küçük eklem protezleri, primer

 

400

 

612.580

Unikompartmantal diz artroplastisi

 

650

 

 

ARTRODEZLER

 

 

 

612.590

Büyük eklem artrodezi

 

750

 

612.600

Orta eklem artrodezi

 

500

 

612.610

Küçük eklem artrodezi

 

300

 

 

OSTEOMYELİT

 

 

 

612.620

Büyük kemik osteomyelit tedavisi

drenajı,sekestrektomi,dekortikasyon,fenestrasyon v.b.

450

 

612.630

Orta kemik osteomyelit tedavisi

drenajı,sekestrektomi,dekortikasyon,fenestrasyon v.b.

300

 

612.640

Küçük kemik osteomyelit tedavisi

drenajı,sekestrektomi,dekortikasyon,fenestrasyon v.b.

200

 

 

ARTROSKOPİLER

 

 

 

612.650

Artroskopi, tanısal

girişimsel artroskopilerde eklenmez

350

 

612.660

Artroskopik Sinovektomi

 

400

 

612.670

Artroskopik Serbest cisim çıkarılması

 

400

 

612.680

Artroskopik Eklem kıkırdağı debridmanı

 

450

 

612.690

Artroskopik implant çıkarma

 

450

 

612.700

Artroskopik Labrum debridmanı

 

450

 

612.710

Artroskopik Mozaikplasti

 

750

 

612.720

Artroskopik OCD fiksasyonu

 

600

 

612.730

Artroskopik Eklem kıkırdağı debridmanı + drill ya da mikrokırık

 

500

 

612.740

Artroskopik Artrodez

 

600

 

 

Diz Artroskopisi

 

 

 

612.750

Artroskopik Menisektomi, diz

 

450

 

612.760

Artroskopik Menisküs onarımı, diz

 

550

 

612.770

Artroskopik Menisküs transplantasyonu, diz

 

900

 

612.780

Artroskopik Sinoviyal biyopsi, diz

 

300

 

612.790

Artroskopik Plika eksizyonu, diz

 

400

 

612.800

Artroskopik Lateral gevşetme, diz

 

450

 

612.810

Artroskopik Lateral gevşetme + medial plikasyon, diz

 

550

 

612.820

Artroskopik Eminensia fiksasyonu, diz

 

750

 

612.830

Artroskopik Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz

 

750

 

612.840

Artroskopik Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu revizyonu, diz

 

900

 

612.850

Artroskopik Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz

 

900

 

612.860

Artroskopik Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu revizyonu, diz

 

1.000

 

 

Omuz Artroskopisi

 

 

 

612.870

Artroskopik SLAP onarımı, omuz

ankor ile

600

 

612.880

Artroskopik Kapsüler kaydırma, omuz

 

600

 

612.890

Artroskopik Bankart onarımı, omuz

 

750

 

612.900

Artroskopik Rotator kılıf debridmanı, omuz

 

450

 

612.910

Artroskopik Rotator kılıf onarımı , omuz

debridman dahil

750

 

612.920

Artroskopik Bursoskopi-bursektomi, omuz

 

450

 

612.930

Artroskopik Akromioplasti, omuz

bursektomi dahil

550

 

612.940

Artroskopik Akromioklaviküler eklem rezeksiyonu

bursektomi dahil

550

 

 

Dirsek Ve  El Bileği Artroskopisi 

 

 

 

612.950

Artroskopik Radius başı rezeksiyonu

 

450

 

612.960

Artroskopik TFCC debridmanı

 

450

 

612.970

Artroskopik TFCC onarımı

 

500

 

 

EKLEM AÇIK CERRAHİ

 

 

 

612.980

Akromioklaviküler eklem rezeksiyonu

 

450

 

612.990

Akromioplasti

 

450

 

613.000

Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu

 

750

 

613.010

Ayak bileği kollateral ligament primer onarım

 

450

 

613.020

Ayak bileği kollateral ligament rekonstrüksiyonu

 

600

 

613.030

Büyük eklem debridmanı

 

450

 

613.040

Dirsek kollateral ligament rekonstrüksiyonu

 

450

 

613.050

Diz dış yan bağ primer onarımı

 

500

 

613.060

Diz dış yan bağ rekonstrüksiyonu

 

750

 

613.070

Diz iç yan bağ primer onarımı

sadece diz çıkığında

400

 

613.080

Diz iç yan bağ rekonstrüksiyonu

 

600

 

613.090

Eklem ponksiyonu ve ilaç verme

 

20

 

613.100

Eminensia kırık fiksasyonu

 

500

 

613.110

Greft alınması

patellar tendon, hamstring, fasia lata

300

 

613.120

Kondral debridman

drill ve mikrokırık dahil

400

 

613.130

Korakoakrominal ligament rekonstrüksiyonu

 

450

 

613.140

Küçük eklem debridmanı

 

300

 

613.150

Küçük eklem ligament rekonstrüksiyonu

 

300

 

613.160

Menisektomi

 

300

 

613.170

Menisküs kisti eksizyonu

 

300

 

613.180

Menisküs onarımı

 

450

 

613.190

Menisküs transplantasyonu

 

750

 

613.200

Mozaikplasti

 

600

 

613.210

Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu

 

600

 

613.220

Orta eklem debridmanı

 

350

 

613.230

Patella distal + proksimal dizilim cerrahisi

 

750

 

613.240

Patella distal realinman

 

500

 

613.250

Patella proksimal dizilim cerrahisi

 

500

 

613.260

Rotator kılıf onarımı

 

500

 

613.270

Septik artrit büyük eklem cerrahisi

 

500

 

613.280

Septik artrit küçük eklem cerrahisi

 

150

 

613.290

Septik artrit orta eklem cerrahisi

 

350

 

613.300

Sinovektomi, büyük eklem

 

350

 

613.310

Sinovektomi, küçük-orta eklem

 

275

 

 

TEKRARLAYAN ÇIKIKLARDA REKONSTRÜKSİYON

 

 

 

613.320

Büyük eklem habitüel çıkık onarımı

 

600

 

613.330

Orta eklem habitüel çıkık onarımı

 

450

 

613.340

Küçük eklem habitüel çıkık onarımı

 

350

 

 

PEDİATRİK ORTOPEDİ

 

 

 

613.350

Aşiloplasti

 

300

 

613.360

Aşiloplasti + posterior kapsül gevşetmesi

 

400

 

613.370

Ayak komplet subtalar gevşetme

 

850

 

613.380

Ayak postero-medial gevşetme

 

600

 

613.390

Chiari

 

750

 

613.400

Gelişimsel kalça çıkığı, açık redüksiyon

 

500

 

613.410

Gelişimsel kalça çıkığı, Kapalı redüksiyon+ Pelvipedal alçı

 

350

 

613.420

GKÇ pelvik osteotomiler, açık redüksiyon dahil

GKC= Gelişimsel kalça çıkığı

800

 

613.430

GKÇ periasetabular osteotomiler (Ganz vb.)

GKC= Gelişimsel kalça çıkığı

1.200

 

613.440

GKÇ radikal redüksiyon (AR+ pelvik +femoral osteotomiler dahil)

AR= açık redüksiyon

1.000

 

613.450

GKÇ üçlü pelvik osteotomiler (steel vb.)

GKC= Gelişimsel kalça çıkığı

900

 

613.460

Osteoklazi

 

100

 

613.470

PEV maniplasyon dahil alçı

 

125

 

613.480

Plantar fasia ve adduktor tendonların gevşetilmesi

 

150

 

613.490

Shelf

 

500

 

613.500

Triple artrodez

 

500

 

613.510

Trokanter majör transferi

 

500

 

613.520

Vertikal talus ameliyatları

 

750

 

 

PELVİS VE KALÇA EKLEMİ

 

 

 

613.530

Tenotomi, kalça adduktorları, subkutan, kapalı

 

250

 

613.540

Tenotomi, kalça adduktorları açık

 

400

 

613.550

Tenotomi iliopsoas açık

 

400

 

 

OMURGA CERRAHİSİ

 

 

 

 

Vertebra Enfeksiyonları

 

 

 

613.560

Anterior girişim ile vertebra abse drenajı

Torakotomi-Laparatomi

750

 

613.570

Anterior girişim ile vertebra abse drenajı + korpektomi + strut greftleme

Torakotomi-Laparatomi

1.500

 

613.580

Anterior girişim ile vertebra abse drenajı + anterior enstrümentasyon

Torakotomi-Laparatomi +korpektomi + strut greft

1.750

 

613.590

Anterior girişim ile vertebra abse drenajı + posterior enstrümentasyon

Torakotomi-Laparatomi +korpektomi + strut greft

2.000

 

613.600

Posterior girişim ile vertebra abse drenajı

 

750

 

613.610

Posterior girişim ile vertebra abse drenajı + korpektomi+strut greftleme

 

1.500

 

613.620

Posterior girişim ile vertebra abse drenajı + posterior enstrümentasyon

korpektomi+strut greftleme

2.000

 

 

Osteotomi

 

 

 

613.630

Posterior elemanların osteotomisi, tek vertebra segmenti

Chevron, Smith Peterson vs.

750

 

613.640

Posterior elemanlar + anterior korpusu da içeren osteotomiler

Thomasen, Egg shell vs.

1.200

 

613.650

Spinal osteotomi, tek vertebra segmenti

diskektomi ile birlikte anterior yaklaşım

1.000

 

613.660

Konkav/konveks kosta osteotomisi, her seviye için

 

50

 

 

Omurga Kırık ve Çıkıklarının Tedavisi

 

 

 

613.670

Vertebra kırıklarının redüksiyonu, manipülasyon veya traksiyonsuz

 

300

 

613.680

Vertebra kırıklarının kapalı tedavisi, manipülasyon veya traksiyonla

alçı veya breys, gerektiren ve içeren

400

 

613.690

Vertebra kırık/çıkığı,tek seviye,enstrümentasyon, 4 seviyeye kadar,posterior

Torakal veya lomber,posterior dekompresyon ve füzyon

1.200

 

613.700

Vertebra kırık/çıkığı,tek seviye,enstrümentasyon, 4 seviyeden fazla,posterior

Torakal veya lomber,posterior dekompresyon ve füzyon

1.500

 

613.710

Vertebra kırık/çıkığı,tek seviye,enstrümentasyon, 4 seviyeye kadar,anterior

Torakal veya lomber,anterior dekompresyon ve füzyon

1.500

 

613.720

Vertebra kırığı/çıkığı,tek seviye,enstrümentasyon, 4 seviyeden fazla,anterior

Torakal veya lomber,anterior dekompresyon ve füzyon

1.750

 

613.730

Vertebra kırığı/çıkığı,tek seviye,anterior dekompresyon, enstrümentasyon (4 seviyeye kadar) ve füzyon + posterior enstrümentasyon füzyon

Torakal veya lomber vertebra

2.000

 

 

Artrodez

 

 

 

613.740

Otogreft alınması (iliak kanat)

 

300

 

613.750

Fibular strut greft alınması

nonvaskülarize

400

 

613.760

Artrodez anterior, transoral veya ekstraoral yolla

clivus C1-C2 odontoid proses eksizyonu yapılarak veya yapılmadan

1.200

 

613.770

Artrodez anterior, interbody tekniği

C2 altı tüm vertebralar için tek seviye

700

 

613.780

Artrodez anterior, interbody tekniği, her ek vertebra segmenti için

C2 altı tüm vertebralar

350

 

 

Posterior posterolateral veya Lateral transvers yaklaşım,servikal

 

 

 

613.790

Artrodez posterior teknik kranioservikal

oksiput-C2

800

 

613.800

Artrodez posterior teknik atlas-aksis

C1-C2

800

 

613.810

Artrodez posterior-posterolateral teknik, servikal

tek seviye C2 altı vertebralar

600

 

613.820

Artrodez posterior -posterolateral teknik,her ek vertebra  için

C2 altı vertebralar

300

 

 

Anterior veya Anterolateral yaklaşım,Torakal -lomber-sakral

 

 

 

613.830

Artrodez anterior, 3 vertebral segmente kadar

Torakal -lomber-sakral

1.200

 

613.840

Artrodez anterior, 4 veya daha fazla vertebra segmenti

Torakal -lomber-sakral

1.500

 

613.850

Kifotik deformite için anterior trikortikal strut greftleme

Torakal -lomber-sakral

1.500

 

613.860

Kifotik deformite için vaskülarize kosta ile greftleme

Torakal -lomber-sakral

1.500

 

 

Posterior-Posterolateral veya Lateral Transvers Yaklaşım,Torakal,Lomber

 

 

 

613.870

Artrodez posterior, 7 vertebral segmente kadar, Torakal,Lomber

 

1.000

 

613.880

Artrodez posterior, 8 veya daha fazla vertebral segment, Torakal,Lomber

 

1.200

 

613.890

Artrodez posterior, tek disk aralığı, Torakal,Lomber

interbody veya transforaminal interbody tekniği

500

 

613.900

Artrodez posterior, her disk aralığı, Torakal,Lomber

interbody veya transforaminal interbody tekniği

250

 

613.910

Spinal füzyon eksplorasyonu

 

300

 

 

SPİNAL ENSTRÜMANTASYON

 

 

 

613.920

Anterior enstrumantasyon; 3 vertebra segmentine kadar

 

1.200

 

613.930

Anterior enstrumantasyon; 4 veya daha fazla vertebra segmenti

 

1.500

 

613.940

Anterior odontoid fiksasyonu

tek veya çift vida ile

1.000

 

613.950

Anterior sakroiliak fiksasyon

 

1.000

 

613.960

Crutchfield takılması

 

400

 

613.970

Enstrumantasyon çıkartılması (6 seviyeden fazla)

 

1.000

 

613.980

Enstrumantasyon çıkartılması (6 seviyeye kadar)

 

800

 

613.990

Halo fiksasyon uygulanması

stabilizasyon veya traksiyon amaçlı

300

 

614.000

Pelvik fiksasyon, sakrum dışında

enstrumantasyonun alt ucunun pelvik kemik yapılara tespiti

1.500

 

614.010

Posterior C1-C2 enstrümentasyonu+ vida rod+ transartiküler vida + lamina, spinöz proses telleme

Gallie, Brooks vs.

1.000

 

614.020

Posterior oksipitoservikal enstrümentasyonu

C0-2

1.200

 

614.030

Posterior sakroiliak  fiksasyonu

perkütan veya açık

1.000

 

614.040

Posterior segmental enstrumantasyon; 2 ila 6 vertebra segmenti

 

1.500

 

614.050

Posterior segmental enstrumantasyon; 7 veya daha fazla vertebra segmenti

 

1.750

 

614.060

Posterior segmental olmayan enstrumantasyon

örn. tek Harrington rodu tekniği

300

 

614.070

Spinöz proseslerin tellenmesi ile internal spinal fiksasyon

 

1.000

 

614.080

Translaminar faset eklem vida fiksasyonu tek seviye

 

1.000

 

614.090

Vertebra defektlerine,  strüktürel, strut greft veya prostetik materyal yerleştirilmesi

allogreft, otogreft, cage, çimento

600

 

 

DİĞER İŞLEMLER

 

 

 

614.100

Kifektomi

vertebral segment rezeksiyonu, cisim ve posterior elemanlar dahil

1.750

 

614.110

Spondilolizis pars kırık onarımı

 

900

 

614.120

Sakretomi, parsiyel

 

1.200

 

614.130

Sakrektomi, total

 

1.500

 

614.140

Vertebroplasti

Tek seviye

700

 

614.150

Kifoplasti

her seviye için

600

 

614.160

Faset Eklem Blokajı

 

400

 

614.170

Spondilolistezis Cerrahi Redüksiyon

diğer işlemlere ilave

500

 

 

EKSTERNAL FİKSATÖR TEDAVİLERİ

 

 

 

614.180

Büyük kemik bifokal

 

900

 

614.190

Büyük kemik defektli psödoartrozu

3 cm’den fazla

850

 

614.200

Büyük kemik psödoartrozu

 

750

 

614.210

Kemik kemik defektli psödoartrozu

1 cm’den fazla

500

 

614.220

Küçük kemik psödoartrozu

 

450

 

614.230

Orta kemik defektli psödoartrozu

2 cm’den fazla

600

 

614.240

Orta kemik psödoartrozu

 

525

 

 

HEMİKALLOTAZİS-KALLOTAZİS İLE DEFORMİTE DÜZELTİLMESİ

 

 

 

614.250

Büyük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi

 

600

 

614.260

Orta kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi

 

500

 

614.270

Küçük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi

 

400

 

614.280

Hemikondrodiastazis büyük kemik

 

600

 

 

EKSTERNAL FİKSATÖR İLE EKLEM KONTRAKTÜRÜ AÇILMASI

 

 

 

614.290

Büyük eklem kontraktürü eksternal fiksatör ile açılması

 

600

 

614.300

Küçük eklem kontraktürü eksternal fiksatör ile açılması

 

400

 

614.310

Eksternal fiksatör ile ayak deformitesi düzeltilmesi

diğer açık girişimler dahil

800

 

 

EKSTERNAL FİKSATÖR İLE KEMİK UZATMA

 

 

 

614.320

Büyük kemik eksternal fiksatör ile uzatma

 

600

 

614.330

Orta kemik eksternal fiksatör ile uzatma

 

500

 

614.340

Küçük kemik eksternal fiksatör ile uzatma

 

400

 

 

ORTOPEDİK ONKOLOJİ

 

 

 

 

Örnekleme Yöntemi

 

 

 

614.350

Kemik tümörü açık biyopsisi, pelvis veya vertebra

 

300

 

614.360

Yumuşak doku tümörü açık biyopsisi, pelvis içi

 

225

 

614.370

Yumuşak doku tümörü trokar veya iğne biyopsisi, pelvis içi

 

200

 

 

Rezeksiyonlar

 

 

 

614.380

Benign yumuşak doku tümörü, derin

 

250

 

614.390

Benign yumuşak doku tümörü, kompleks

damar, sinir, kemik veya eklem tutumlu

750

 

614.400

Benign yumuşak doku tümörü, pelvis içi

 

400

 

614.410

Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel

 

150

 

614.420

Büyük kemik Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon

 

900

 

614.430

Büyük kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon

 

600

 

614.440

Küçük kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon

 

200

 

614.450

Küçük kemik, Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon

 

400

 

614.460

Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, derin

 

500

 

614.470

Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, kompleks

damar, sinir, kemik veya eklem tutumlu

1.100

 

614.480

Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, pelvis içi

 

600

 

614.490

Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, yüzeyel

 

250

 

614.500

Orta kemik Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon

 

600

 

614.510

Orta kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon

 

400

 

614.520

Spine benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon

pelvis veya vertebra

750

 

614.530

Spine malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon

pelvis veya vertebra

1.100

 

614.540

Total kapalı eklem rezeksiyonu, büyük eklem

 

1.100

 

614.550

Total kapalı eklem rezeksiyonu, orta eklem

 

900

 

 

REKONSTRÜKSİYONLAR

 

 

 

 

Biyolojik Rekonstrüksiyonlar

 

 

 

614.560

Damarlı kemik transplantasyonu

alınış ücreti ayrı

1.300

 

614.570

Eklem transplantasyonu, total

 

1.500

 

614.580