6.6.SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİ

 

 

 

 

KARACİĞER

 

 

 

608.970

Hepatektomi, total

 

2.000

 

608.980

Hepatik arter ligasyonu veya kateterizasyonu

 

300

 

608.990

Hepatikojejunostomi

 

850

 

609.000

İntrahepatik biliyoenterik diversiyonlar

 

1.250

 

609.010

Karaciğer apsesi drenajı, laparatomi ile; multipl,

safra sistemi ile ilişkili, komplike

800

 

609.020

Karaciğer apsesi drenajı, laparatomi ile; tek basit

 

400

 

609.030

Karaciğer Kist hidatiğinde dışa drenaj

 

450

 

609.040

Karaciğer Kist hidatiğinde internal drenaj

 

500

 

609.050

Karaciğer Kist hidatiğinde kistotomi/kistektomiyle+poş küçültücü işlemler

kapitonaj, omentopeksi

600

 

609.060

Karaciğer Konjenital kistlerde internal/eksternal drenaj veya kistektomi

 

750

 

609.070

Karaciğer Segmentektomi, segment başına

 

1.000

 

609.080

Karaciğer Transplantasyonu (tüm cerrahi işlemler dahil)

 

3.000

 

609.090

Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, basit, tek laserasyon

 

350

 

609.100

Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, multipl,

büyük damar veya safra yolu ile ilişkili

750

 

609.110

Lobektomi/hepatektomi, subtotal, canlı donörden

 

2.000

 

609.120

Metastazektomi

metastaz başına

400

 

609.130

Portoenterostomi

 

1.500

 

 

SAFRA YOLLARI

 

 

 

609.140

İntraoperatif kolanjiyografi

 

50

 

609.150

İntraoperatif koledokoskopi

 

150

 

609.160

İntraoperatif safra yolları basınç çalışması

 

70

 

609.170

İntraoperatif ultrasonografi

 

70

 

609.180

Koledok darlıkları ve kisti için girişimler

 

750

 

609.190

Koledokoenterostomi

 

1.500

 

609.200

Koledokotomi – koledokoduodenostomi

 

800

 

609.210

Koledokotomi – sfinkterotomi veya sfinkteroplasti

 

800

 

609.220

Koledokotomi + T-drenaj

 

600

 

609.230

Kolesistektomi

 

500

 

609.240

Kolesistoenterostomi

 

400

 

609.250

Kolesistostomi

 

350

 

609.260

Safra fistülleri için girişimler, basit

 

750

 

609.270

Safra fistülleri için girişimler, komplike

 

1.000

 

609.280

Safra kesesi ve safra yolları yaralanmaları için girişimler

 

750

 

 

PANKREAS

 

 

 

609.290

Aberan pankreas eksizyonu

 

800

 

609.300

Adacık hücre transplantasyonu

 

1.000

 

609.310

Akut pankreatitte, debridman lavaj ve drenaj

 

600

 

609.320

Distal pankreatektomi, parsiyel

 

750

 

609.330

Kronik pankreatitte pankretikojejunostomi

 

750

 

609.340

Pankreas adenomlarında total eksizyon

enükleasyon

900

 

609.350

Pankreas fistülü onarımı

 

1.000

 

609.360

Pankreas kistlerinde dışa drenaj

 

450

 

609.370

Pankreas kistlerinde internal drenaj

 

600

 

609.380

Pankreas kistlerinde total eksizyon

 

750

 

609.390

Pankreas transplantasyonu, total

tüm işlemler

2.500

 

609.400

Pankreas yaralanmalarında drenaj

 

600

 

609.410

Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, subtotal

 

1.000

 

609.420

Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, total

 

1.250

 

609.430

Pankreas yaralanmalarında pankreatikojejunostomi

 

1.000

 

609.440

Pankreatektomi, subtotal

 

1.500

 

609.450

Pankreatektomi, total-duodenektomiyle birlikte

 

1.750

 

609.460

Whipple operasyonu

tüm cerrahi işlemler dahil

2.000

 

 

ÖZOFAGUS

 

 

 

609.470

Asitte peritoneovenöz şant uygulaması

 

600

 

609.480

Distal özofagus rezeksiyonu + rekonstrüksiyon

sol  torakofrenotomi, intratorasik anastomoz

1.600

 

609.490

Özefajektomi, transhiatal

 

1.500

 

609.500

Özofagial tüp/balon uygulaması, özofagus varis kanamasında

 

150

 

609.510

Özofagogastrik devaskülarizasyon, portal hipertansiyonda

 

1.000

 

609.520

Özofagogastromyotomi

 

800

 

609.530

Özofagostomi, servikal

 

1.000

 

609.540

Özofagus atrezisi primer onarımı

 

1.200

 

609.550

Özofagus cerrahisi, benign patolojiler için

 

1.400

 

609.560

Özofagus darlıklarında cerrahi girişim

 

1.200

 

609.570

Özofagus divertikül eksizyonu, servikal

 

700

 

609.580

Özofagus divertikül eksizyonu, torakal

 

900

 

609.590

Özofagus fistülü onarımı, servikal, torakal

 

1.200

 

609.600

Özofagus perforasyonu onarımı, servikal, torakal

 

1.200

 

609.610

Özofagus replasmanı için interpozisyon ameliyatları

 

2.500

 

609.620

Özofagus varisinde koroner ven ligasyonu ve splenektomi

 

600

 

609.630

Özofagus varisinde özofageal transection

 

1.000

 

609.640

Özofajektomi, transtorakal

 

1.500

 

609.650

Parsiyel özofajektomi + rekonstrüksiyon

laparatomi+sağ torakotomi,intratorasik anastom.

1.800

 

609.660

Portosistemik şantlar, portal hipertansiyonda

 

2.000

 

609.670

Total faringo-laringo-özofajektomi ve gastrik veya kolon rekonstrüksiyonu

laparatomi+servikal kesi+ transmediastinal yaklaşım, kalıcı  trakeostomi, servikal anastomoz

2.500

 

609.680

Totale yakın özofajektomi + rekonstrüksiyon

sağ torakotomi+laparatomi+servikal kesi, servikal anastomoz

2.000

 

609.690

Transözofageal varis ligasyonu

 

450

 

 

MİDE-DUODENUM

 

 

 

609.700

Bezoar veya yabancı cisim çıkarılması (laparotomiyle)

 

550

 

609.710

Duedonum perforasyonunda primer onarım, peptik ülsere bağlı

 

550

 

609.720

Duedonum perforasyonunda primer onarım, travmatik

 

550

 

609.730

Dumping veya diarede reverse loop operasyonları

 

1.000

 

609.740

Duodenoenterostomi

 

800

 

609.750

Duodenum divertikülü eksizyonu

 

800

 

609.760

Duodenum yaralanmasında primer onarım

 

750

 

609.770

Duodenumdan lokal tümör eksizyonu

 

800

 

609.780

Fundoplikasyon

 

1.000

 

609.790

Gastrektomi, radikal, total

spelenektomi dahil

1.250

 

609.791

Gastrektomi, radikal, subtotal

 

1.000

 

609.800

Gastrektomi, subtotal

 

850

 

609.810

Gastroenterostomi

 

550

 

609.820

Gastropeksi, mide volvulusunda

 

1.000

 

609.830

Gastrotomi/gastrostomi (cerrahi)

 

450

 

609.840

Mide divertikülü eksizyonu

 

550

 

609.850

Midede wedge rezeksiyonu

 

500

 

609.860

Mideden benign tümör eksizyonu

 

550

 

609.870

Morbid obesite operasyonları

 

1.250

 

609.880

Nüks ülser, dumping veya reflu gastritte rezeksiyon

konversion

1.000

 

609.890

Peptik ülser delinmesinde primer sütür

yada travmatik

550

 

609.900

Peptik ülser delinmesinde primer sütür ve trunkal vagotomi ve drenaj

 

850

 

609.910

Piloromyotomi, hipertrofik pilor stenozunda

 

500

 

609.920

Selektif vagotomi ve antrektomi

 

850

 

609.930

Selektif vagotomi ve drenaj

 

700

 

609.940

Yüksek selektif vagotomi

 

700

 

609.941

Trunkal vagotomi ve drenaj

 

700

 

 

JEJUNUM VEYA İLEUM

 

 

 

609.950

Atrezi düzeltilmesi, konjenital jejunal ve ileal atrezide

 

1.000

 

609.960

Beslenme jejunotomisi

 

450

 

609.970

Bilier intestinal diversiyonlar

 

1.500

 

609.980

Enterokütan fistül ameliyatları

 

1.000

 

609.990

Gastrointestinal diversiyonlar

 

1.500

 

610.000

Gastrointestinal fistül ameliyatları, internal

 

750

 

610.010

İnce barsak perforasyonunda primer sütür

 

500

 

610.020

İnce barsak transplantasyonu

 

3.500

 

610.030

İnvaginasyon rezeksiyonu

 

850

 

610.040

İnvaginasyonda manüel redüksiyon

 

400

 

610.050

Jejunum veya ileum duplikasyonları, total eksizyon

 

500

 

610.060

Jejunum veya ileum rezeksiyonu, subtotal

 

750

 

610.061

Jejunum veya ileum rezeksiyonu, segmenter

 

600

 

610.070

Jejunum, ileum Enterostomi kapatılması

 

550

 

610.080

Jejunum, ileum Enterotomi/enterostomi

 

450

 

610.090

Ladd bantı eksizyonu, malrotasyonlarda

 

750

 

610.100

Laparatomi, brid ileusta + bridektomi

 

500

 

610.110

Laparatomi, ileusta

 

400

 

610.120

Meckel divertikülü eksizyonu

 

500

 

 

APPENDİKS

 

 

 

610.130

Appendektomi

akut apandisit, perfore veya periapendiküler apse drenajı ile birlikte. Bu endikasyonlar dışında herhangi bir cerrahi işleme ek olarak yapıldığında fatura edilemez.

420

 

 

KOLON

 

 

 

610.150

Hemikolektomi, sağ veya sol

 

850

 

610.160

Kolektomi, subtotal

 

1000

 

610.170

Kolektomi, subtotal + ileoproktostomi

 

1.100

 

610.180

Kolektomi, total + ileal poş yapılması

 

1.750

 

610.190

Kolektomi, total + ileoanal anastomoz

 

1.500

 

610.200

Kolektomi, total + terminal ileostomi

 

1.350

 

610.210

Kolokütanöz fistül kapatılması

 

900

 

610.220

Kolon duplikasyonu total eksizyonu

 

500

 

610.230

Kolon İnvaginasyonda manüel redüksiyon

 

400

 

610.240

Kolon Perforasyonda primer sütür

 

500

 

610.250

Kolon Pull-through, abdomino-perineal/ perineal  yaklaşımla

 

1.000

 

610.260

Kolon Pull-through, sakroabdominoperineal yaklaşımla

 

1.500

 

610.270

Kolon Pull-through, sakroperineal yaklaşımla

 

1.500

 

610.280

Kolonda detorsiyon ve peksi operasyonları

 

300

 

610.290

Kolostomi açılması

 

550

 

610.300

Kolostomi bakımı

 

15

 

610.310

Kolostomi kapatılması

 

550

 

610.320

Kolotomi ile polip veya yabancı cisim çıkarılması

 

550

 

610.330

Sigmoid volvulus redüksiyonu

 

400

 

610.340

Total barsak irrigasyonu

Preop.mekanik temizlik amacıyla

50

 

 

REKTUM

 

 

 

610.349

Abdomino perineal rezeksiyon

 

1250

 

610.350

Perirektal enjeksiyon, rektal prolapsusta

 

100

 

610.360

Rektal polip eksizyonu, anal yolla

 

150

 

610.370

Rektal tuşe ile yabancı cisim veya dışkı taşı çıkarılması

 

50

 

610.380

Rektosigmoid tümörlerde anterior rezeksiyon

 

850

 

610.390

Rektum tümöründe abdominosakral rezeksiyon

 

1.250

 

610.400

Rektum tümöründe lokal terapötik işlemler

 

250

 

610.410

Rektum tümöründe low anterior rezeksiyon

 

1.250

 

610.420

Sakroperineal onarım, rektal prolapsusta

 

500

 

610.430

Serklaj/Tiersch ameliyatı, rektal prolapsusta

 

200

 

610.440

Transabdominal onarım, rektal prolapsusta

 

500

 

610.450

Transanal rektal prolapsus tamiri

 

400

 

 

ANÜS

 

 

 

610.460

Anal stenozda dilatasyon

 

50

 

610.470

Anal ve perineal bening lezyonların lokal eksizyonu

 

200

 

610.480

Anoplasti

 

400

 

610.490

Fissürektomi

 

200

 

610.500

Hemoroidde elektrokoagülasyon

 

100

 

610.510

Hemoroidde lastik band ligasyonu

 

75

 

610.520

Hemoroidde sklerozan madde ile tedavi

her injeksiyon için

30

 

610.530

Hemoroidektomi

 

275

 

610.540

İnfrared ile hemoroid tedavisi

 

75

 

610.550

İnkontinans tedavisinde kas transpozisyonu

 

1.000

 

610.560

Perianal apse drenajı

 

250

 

610.570

Perianal fistülotomi/fistülektomi

 

400

 

610.580

Perianal sinüs eksizyonu

 

300

 

610.590

Perineoplasti

 

750

 

610.600

Sfinkteroplasti

komplet perine yırtıklarında ve inkontinansda

500

 

610.610

Sfinkterotomi

 

150

 

610.620

Sfinkterotomi ile anüsten yabancı cisim çıkarma

 

200

 

610.625

Pilonidal sinüs eksizyonu

 

200