6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM,  KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ

 

 

 

 

PERİKARD

 

 

 

604.180

Perikardiyosentez

 

100

 

604.190

Tüp perikardiostomi

perikardial tüp drenajı

200

 

604.200

Pıhtı/yabancı cisim çıkartılması için perikardiotomi

primer işlem

640

 

604.210

Perikardial pencere açılması veya parsiyel rezeksiyon

drenaj için

680

 

604.220

Perikardiektomi, subtotal veya tam, kardiopulmoner by-pass olmaksızın

 

800

 

604.230

Perikardiektomi, kardiopulmoner by-pass ile

 

1.160

 

604.240

Perikardial kist veya tümör eksizyonu

 

760

 

 

KALP TÜMÖRLERİ

 

 

 

604.250

İntrakardiak tümör eksizyonu, kardiopulmoner by-pass ile

miksoma vb.

2.000

 

604.260

Eksternal kardiak tümör rezeksiyonu

 

1.200

 

604.270

Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiopulmoner bypass ile

 

1.400

 

604.280

Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiopulmoner bypass olmaksızın

 

1.200

 

 

KALP PİLİ, OTOMATİK KARDİOVERTER-DEFİBRİLATÖR (AICD)

 

 

 

604.290

AICD yastıkları ve elektrodlarının revizyonu veya çıkarılması

 

880

 

604.300

Aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass ile

 

920

 

604.310

Kalıcı pacemaker çıkartılması

 

200

 

604.320

Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi

torakotomi ile

840

 

604.330

Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, xiphoid yaklaşımı ile

 

600

 

604.340

Otomatik İmplantabl Kardioverter Defibrilatör yastıklarının implantasyonu

sensing elektrodları ile birlikte veya değil

1.120

 

604.350

Otomatik İmplantabl Kardioverter Defibrilatör yastıklarının implantasyonu

AICD pulse jeneratörü yerleştirilmesi ile birlikte

1.280

 

604.360

Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün tekrar yerleştirilmesi ile birlikte

 

320

 

604.370

Pacemaker onarımı, sadece elektrodlar

 

280

 

604.380

Pil veya AICD cebinin revizyonu veya relokasyonu

 

200

 

604.390

Sadece pil veya AICD takılması/tekrar yerleştirilmesi

 

240

 

604.400

Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu kardiopulmoner by-pass olmaksızın

(örn. WPW, A-V nod reentr)

1.000

 

604.410

Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass ile birlikte

 

1.280

 

604.420

Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass olmaksızın

 

1.140

 

604.430

Trans venöz elektrot çıkartılması, kardiyopulmoner by-pass ile

torakotomi ile

1.300

 

604.440

Trans venöz elektrot çıkartılması, torakotomi ile

 

840

 

 

KALP VE BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI

 

 

 

604.450

Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmoner by-pass ile birlikte

 

1.800

 

604.460

Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmoner by-pass olmaksızın

 

1.440

 

604.470

Greft yerleştirilmesi, aort/büyük damarlar, kardiopulmoner by-pass ile

 

2.240

 

604.480

Greft yerleştirilmesi, aort/büyük damarlar, kardiopulmoner by-pass (-)

 

1.800

 

604.490

Kalp yaralanması onarımı, kardiopulmoner by-pass ile birlikte

 

1.320

 

604.500

Kalp yaralanması onarımı, kardiopulmoner by-pass olmaksızın

 

960

 

604.510

Kalp yaralanması, koroner arter hasarı, koroner bypass

kardiyopulmoner bypass ile veya değil

1.600

 

604.520

Kalp yaralanması, valvül hasarı, tamiri-replasmanı, koroner bypass

kardiyopulmoner bypass ile veya değil

2.000

 

604.530

Kalp yaralanması, ventriküler septal defekt onarımı

kardiyopulmoner bypass ile

2.000

 

604.540

Kardiotomi, eksploratris, kardiopulmoner by-pass ile birlikte

yabancı cisim çıkartılmasını kapsar

1.600

 

604.550

Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın

yabancı cisim çıkartılmasını kapsar

960

 

 

KALP KAPAKLARI-AORTİK KAPAK

 

 

 

604.560

Apiko-aortik konduit konstruksiyonu

 

2.000

 

604.570

AVR, aortik anulus genişletmesi ile birlikte, nonkoroner kusp

 

1.840

 

604.580

AVR, transventriküler aortik anulus genişletmesi ile birlikte

Konno

2.000

 

604.590

Diskret subvalvular aort darlığında subvalvular rezeksiyon veya insizyon

 

1.700

 

604.600

İHSS (asimetrik septal hipertrofi) 'de ventrikülomyotomi (myektomi)

 

1.700

 

604.610

Replasman, aort kapağı (AVR)

kardiopulmoner by-pass ile birlikte

1.700

 

604.620

Ross ameliyatı

 

2.500

 

604.630

Supravalvular stenozda aortoplasti

 

1.700

 

604.640

Valvotomi, aort kapağı (Komissurotomi)

kardiopulmoner by-pass ile birlikte

1.700

 

604.650

Valvuloplasti, aort kapağı, açık

kardiopulmoner by-pass ile birlikte

1.600

 

 

KALP KAPAKLARI-MİTRAL KAPAK

 

 

 

604.660

Valvotomi, mitral kapak, kapalı

Komissurotomi

1.280

 

604.670

Valvotomi, mitral kapak, açık

kardiopulmoner by-pass ile birlikte

1.650

 

604.680

Valvuloplasti, mitral kapak

kardiopulmoner by-pass ile birlikte

1.650

 

604.690

Valvuloplasti, mitral kapak, prostetik ring ile

kardiopulmoner by-pass ile birlikte

1.650

 

604.700

Valvuloplasti, mitral kapak, açık, radikal rekonstrüksiyon

ring ile veya değil

1.650

 

604.710

Replasman, mitral kapak (MVR)

kardiopulmoner by-pass ile birlikte

1.700

 

604.711

Replasman  mitral kapak+Triküspid Annüloplasti

Kardiyopulmoner Bypass ile birlikte

1.800

 

 

KALP KAPAKLARI-TRİKÜSPİD KAPAK

 

 

 

604.720

Valvotomi, triküspid kapak

kardiopulmoner by-pass ile birlikte

1.600

 

604.730

Valvuloplasti/annuloplasti, triküspid kapak

kardiopulmoner by-pass ile birlikte

1.600

 

604.740

Triküspid Valv Replasmanı (TVR)

 

1.640

 

604.750

Ebstein anomalisinde triküspid kapak repozisyonu veya plikasyonu

 

1.900

 

 

KALP KAPAKLARI-PULMONER KAPAK

 

 

 

604.760

Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyle onarım

 

1.400

 

604.770

Aort root genişletmesi ile birlikte aort replasmanı, mitral kapak rekonstruksiyonu

 

2.100

 

604.780

Aort root genişletmesi ile birlikte aort ve mitral kapak replasmanı

 

2.250

 

604.790

Çift kapak replasmanı

 

2.100

 

604.800

İnfundibular stenozda sağ ventriküler rezeksiyon

komissurotomi ile birlikte veya değil

1.680

 

604.810

Outflow trakt büyütmesi (yama)

valvotomi veya infundubuler rezeksiyon ile birlikte veya değil

1.680

 

604.820

Pulmoner arter anevrizması

 

1.500

 

604.830

Üç kapak replasmanı

 

2.500

 

604.840

Valvotomi, pulmoner kapak (komissurotomi), açık

Komissurotomi,kardiopulmoner by-pass ile birlikte

1.600

 

604.850

Valvotomi, pulmoner kapak, açık, inflow oklüzyon ile

komissurotomi

1.560

 

604.860

Valvotomi, pulmoner kapak, kapalı (transventriküler)

komissurotomi

1.400

 

 

KORONER ARTER İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 

 

 

604.870

Anormal koroner arter, greft

kardiopulmoner by-pass olmaksızın

1.240

 

604.880

Anormal koroner arter, greft, kardiopulmoner by-pass ile birlikte

 

1.600

 

604.890

Anormal koroner arter, ligasyon

 

1.120

 

604.900

Koroner anjioplasti, koroner by-pass ile birlikte ek olarak

(endarterektomi)

1.200

 

604.910

Koroner arter by-pass, karotid endarterektomi + patch plasti

 

2.500

 

604.920

Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), dört ve daha çok koroner grefti

kardiyopulmoner bypass olmaksızın

1.840

 

604.930

Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), iki koroner grefti

kardiyopulmoner bypass olmaksızın

1.600

 

604.940

Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), tek koroner grefti

kardiyopulmoner bypass olmaksızın

1.480

 

604.950

Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), üç koroner grefti

kardiyopulmoner bypass olmaksızın

1.720

 

604.960

Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), beş koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile

 

2.000

 

604.970

Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), beşten fazla koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile

 

2.100

 

604.980

Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), dört koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile

 

1.900

 

604.990

Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), iki koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile

 

1.700

 

605.000

Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb.), tek koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile

 

1.600

 

605.010

Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), üç koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile

 

1.800

 

605.020

Koroner arteriovenöz/arteriokardiak fistül onarımı

kardiopulmoner by-pass ile birlikte

1.500

 

605.030

Myokardial rezeksiyon (örn. ventriküler anevrizmektomi)

ek olarak yapılacak her bypass için 100 puan eklenir

1.840

 

605.040

Postinfarkt VSD onarımı, myokardial rezeksiyon ile birlikte veya değil

ek olarak yapılacak her bypass için 100 puan eklenir

2.000

 

605.050

Ventriküler küçültme ameliyatı (Batista)

 

2.500

 

 

SEPTAL DEFEKT

 

 

 

605.060

Atrial septal defekt onarımı, sekundum, primer onarım

 

1.400

 

605.070

Atrial septal defekt onarımı, sekundum, yama ile

 

1.400

 

605.080

Atrial septal defekt, sinus venosus, direkt veya yama ile kapama

anormal pulmoner venöz drenaj var/yok

1.480

 

605.090

Atrial septal defekt ve VSD onarımı, kombine, direkt veya patch ile

 

1.500

 

605.100

Parsiyel A-V kanal defekti, yama ile kapatma

mitral ve/veya triküspid kleft onarımı var/yok

1.720

 

605.110

Parsiyel A-V kanal tipi defekt, yama ile kapatma

ayrı ventriküler septal defekt onarımı ile birlikte

1.880

 

605.120

Komplet atrioventriküler kanal onarımı, prostetik kapak var/yok

 

1.920

 

605.130

Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, yama yok, primer

 

1.440

 

605.140

Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, yama var

 

1.500

 

605.150

VSD kapatılması, pulmoner valvotomi/infund. rezeksiyon ile birlikte

asiyanotik

1.760

 

605.160

VSD kapatılması, pulmoner arter bandı çıkarılması ile birlikte, yama var/yok

 

1.760

 

605.170

Pulmoner arterin bandlanması

 

960

 

605.175

Kateter ile ASD ve VSD kapatılması

 

1000

 

 

DİĞER DOĞUMSAL OLGULAR

 

 

 

605.180

Cor triatriatum

 

1.400

 

605.190

Triküspid atrezisi onarımı (örn. Fontan, Modifie Fontan işlemleri)

 

2.000

 

605.200

Korrekte TGA'da VSD

 

1.600

 

605.210

Korrekte TGA’da kapak plastisi

 

1.900

 

605.220

Korrekte TGA'da kapak replasmanı

 

1.900

 

605.230

Korrekte TGA'da PS + VSD

 

2.000

 

605.240

Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama yok

 

1.760

 

605.250

Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama ile birlikte

 

1.800

 

605.260

Fallot tetralojisi komplet onarımı, önceki shunt'ın kapatılması ile birlikte

 

2.200

 

605.270

Çift çıkışlı/girişli sağ veya sol ventrikül cerrahisi

 

2.200

 

 

SİNUS VALSALVA

 

 

 

605.280

Sinus valsalva fistülü onarımı, kardiopulmoner by-pass ile birlikte

 

1.600

 

605.290

Sinus valsalva fistülü onarımı, ventriküler septal defekt onarımı ile birlikte

 

1.760

 

605.300

Sinus valsalva anevrizması onarımı

kardiopulmoner by-pass ile birlikte

1.640

 

605.310

Aortikoventriküler tünel onarımı

 

1.600

 

 

TOTAL ANORMAL PULMONER VENÖZ DRENAJ

 

 

 

605.320

Anormal venöz dönüşün komplet onarımı 

suprakardiak, intrakardiak veya infrakardiak tipler

1.750

 

 

SHUNT İŞLEMLERİ

 

 

 

605.330

Atrial septektomi veya septostomi, kapalı

Blalock-Hanlon tipi operasyon

1.040

 

605.340

Atrial septektomi, açık

 

1.120

 

605.350

Shunt, subclavian-pulmoner arter

Blalock-Taussig tipi operasyon

1.200

 

605.360

Shunt, asendan aorta-pulmoner arter

Waterston tipi operasyon

1.200

 

605.370

Shunt, desendan aorta-pulmoner arter

Potts-Smith tipi operasyon

1.200

 

605.380

Shunt, santral, prostetik greft

 

1.040

 

605.390

Shunt, vena cava-pulmoner arter

Glenn tipi operasyon

1.200

 

605.400

Bidirectional kavopulmoner anastomoz

kardiyopulmoner by-pass ile birlikte

1.400

 

 

BÜYÜK ARTERLERİN TRANSPOZİSYONU

 

 

 

605.410

Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi

örn. Mustard veya Senning tipi, kardiopulmoner by-pass ile birlikte

2.000

 

605.420

Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi

örn. Mustard veya Senning tipi, pulmoner bant çıkartılması ile birlikte

2.100

 

605.430

Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi

örn. Mustard veya Senning tipi, ventriküler septal defekt kapatılması

2.300

 

605.440

Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi

örn. Mustard veya Senning tipi, subpulmonik darlık onarılması ile birlikte

2.200

 

605.450

Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, arteryel rekonstruksiyon (jaten)

 

2.500

 

605.460

Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı,

pulmoner bant çıkartılması ile birlikte

2.550

 

605.470

Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, ventriküler septal defekt kapatılması

 

2.600

 

605.480

Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, subpulmonik darlık onarılması

 

2.550

 

605.490

Büyük arterlerin transpozisyonunda  Rastelli operasyonu

 

2.500

 

605.500

İntraventriküler re-routing ameliyatları

 

2.600

 

 

TRUNKUS ARTERİOSUS

 

 

 

605.510

Trunkus arteriosus, total onarım, Rastelli tipi ameliyat

 

2.250

 

 

AORTİK ANOMALİLER

 

 

 

605.520

Aberan damar divizyonu

vasküler ring

960

 

605.530

Aberan damar divizyonu, reanastomoz ile birlikte

vasküler ring

1.120

 

605.540

Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var/yok, greft ile rekonstrüksiyon

 

1.320

 

605.550

Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var/yok, uç-uca anastomoz

 

1.200

 

605.560

Aort koarktasyonu onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte

 

1.500

 

605.570

Aort koarktasyonu, greft ile by-pass

 

1.100

 

605.580

Aort koarktasyonu, prostetik materyal kullanarak plasti

 

1.320

 

605.590

Aort koarktasyonu, sol subclavian arter ile flap aortoplasti

 

1.320

 

605.600

Aortopulmoner window kapatılması, kardiopulmoner by-pass ile birlikte

 

1.560

 

605.610

Aortopulmoner window kapatılması, kardiopulmoner by-pass olmaksızın

 

1.120

 

605.620

Hipoplastik sol kalp sendromu onarımı

örn. Norwodd tipi

2.000

 

605.630

Hipoplastik/interrupted aortik ark, otojen/prostetik materyal ile onarım

 

1.650

 

605.640

Patent Duktus Arteriosus (PDA), divizyon

 

850

 

605.650

Patent Duktus Arteriosus (PDA), divizyon, by-pass ile birlikte

 

1.520

 

605.660

Patent Duktus Arteriosus (PDA), ligasyon

primer işlem

700

 

605.670

Trakea dekompresyonu için aortik suspension

aortopeksi

800

 

 

TORASİK AORT ANEVRİZMASI ONARIMI

 

 

 

605.680

Asendan aorta grefti,kapak replasmanı ile birlikte+transvers aort ark grefti

kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant var

2.700

 

605.690

Asendan aorta grefti,kardio-pulmoner bypass ile,koroner implantasyon var

kapak replasmanı olmadan

2.100

 

605.700

Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant yok

kapak suspension var/yok,kapak replasmanı olmadan

1.800

 

605.710

Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant yok

kapak replasmanı ile birlikte

2.200

 

605.720

Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant var

kapak replasmanı ile birlikte

2.200

 

605.730

Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak suspension var/yok, kapak replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti, arkus damarlarına bypassla birlikte

 

2.700

 

605.740

Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak replasmanı ile birlikte ve transvers aort ark grefti

 

2.600

 

605.750

Asendan aorta grefti, koroner implant var ve transvers aort ark grefti

kardiopulmoner by-pass ile,kapak suspension var/yok,kapak replasmanı yok

2.600

 

605.760

Asendan aorta grefti, koroner implant var ve transvers aort ark grefti

kardiopulmoner by-pass ile,arkus damarlarına bypassla birlikte, kapak suspension var/yok

2.600

 

605.770

Asendan aorta grefti, koroner implant yok, kapak suspension var/yok,

kardiopulmoner by-pass ile,kapak replasmanı olmadan vetransvers aort ark grefti

2.500

 

605.780

Asendan aorta grefti, transvers aort ark grefti, arkus damarlarına bypassla birlikte

kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak replasmanı ile birlikte

2.800

 

605.790

Desendan aortaya arkus aorta içinden ulaşarak, greft implantasyonu

(Elephant trunk vb.), median sternotomi ve kardio-pulmoner bypass ile

2.800

 

605.800

Desendan torasik aorta grefti, kardiopulmoner by-pass var/yok

(torasik insizyonla)

1.800

 

605.810

Torakoabdominal aort anevrizması, greft ile, kardiopulmoner by-pass var/yok

torasik veya torako-abdominal insizyonla

2.000

 

605.820

Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu

 

1.200

 

605.830

Transvers ark grefti, kardiopulmoner by-pass ile

 

2.240

 

605.840

Transvers ark grefti, kardiopulmoner by-pass ile

arkus damarlarına bypass'la birlikte

2.400

 

 

PULMONER ARTER

 

 

 

605.850

Pulmoner arter embolektomi, kardiopulmoner by-pass ile birlikte

 

1.520

 

605.860

Pulmoner arter embolektomi, kardiopulmoner by-pass olmaksızın

 

1.080

 

605.870

Pulmoner endarterektomi,  kardiopulmoner by-pass ile birlikte

embolektomi var/yok

1.720

 

605.880

Pulmoner banding

 

1.100

 

 

DİĞER İŞLEMLER

 

 

 

605.890

Donör kardiektomi

homogreftin hazırlanması ile birlikte

1.400

 

605.900

Donör kardio-pnömonektomi

homogreftin hazırlanmasıyla birlikte

1.600

 

605.910

IABP, arter onarımını da içerecek şekilde balon çıkartılması

greft var/yok

320

 

605.920

İntraaortik balon kontrpulsasyonu (IABP)

sadece yerleştirme

400

 

605.930

Kalp transplantasyonu

alıcıya kardiektomi yapılmış veya değil

3.000

 

605.940

Kalp-akciğer transplantasyonu, birlikte alıcıya kardiektomi-pnömonektomi

 

4.000

 

605.950

Kardiopulmoner yetmezlik nedeni ile uzamış ekstrakorporeal dolaşım

(günlük)

500

 

605.960

Kardiyopulmoner by-pass cerrhi işlemi,ilk gün pompa takibi dahil

ek cerrahi işlem olmaksızın

800

 

605.970

Sağ ve veya sol ventriküle yardımcı cihaz takılması veya çıkartılması

 

1.250

 

 

ARTERYEL EMBOLEKTOMİ VEYA TROMBEKTOMİ

 

 

 

605.980

Embolektomi veya trombektomi,karotid,subklavian veya innominate arter

boyun insizyonu ile,kateter var/yok

800

 

605.990

Embolektomi/trombektomi,innominate,subclavian arter,torasik insizyon

kateter var/yok

800

 

606.000

Embolektomi veya trombektomi, aksiller, brakial, innominate, subclavian arter, kol insizyonu ile

kateter var/yok

320

 

606.010

Embolektomi veya trombektomi, radial veya ulnar arter, kol insizyonu ile

kateter var/yok

320

 

606.020

Embolektomi veya trombektomi, renal, celiac, mezenter, aortoiliak arter

abdominal insizyon ile,kateter var/yok

800

 

606.030

Embolektomi/trombektomi,femoropopliteal,aortoiliak arter,bacak insizyonu

kateter var/yok

400

 

606.040

Embolektomi veya trombektomi, kateter var/yok, popliteal-tibioperoneal arter, bacak insizyonu ile

 

480

 

 

VENÖZ TROMBEKTOMİ

 

 

 

606.050

Trombektomi, vena cava, iliak ven, abdominal insizyon ile

 

480

 

606.060

Trombektomi, vena cava, iliak, femoropopliteal ven, bacak insizyonu ile

 

320

 

606.070

Trombektomi, vena cava, iliak, femoropopliteal ven

abdomen ve bacak insizyonu ile

600

 

606.080

Trombektomi, subclavian ven, boyun insizyonu ile

 

400

 

606.090

Trombektomi, aksiller ve subclavian ven, kol insizyonu ile

 

280

 

 

VENÖZ REKONSTRÜKSİYON

 

 

 

606.100

Valvuloplasti, femoral ven

 

480

 

606.110

Venöz kapak transpozisyonu, herhangi bir donör ven

 

600

 

606.120

Venöz sisteme cross-over ven grefti

 

1.000

 

606.130

Safenopopliteal ven anastomozu

 

680

 

606.140

V. cava superior sendromunda by-pass

 

1.000

 

 

DİREKT ANEVRİZMA ONARIMI VEYA EKSİZYONU

 

 

 

606.150

Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu

 

1.500

 

606.160

Abdominal aort dallarının veya periferik arterlerin anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu

 

800

 

606.170

Anevr. /oklusif hastalık, aksiller-brakial arter, kol insizyonu ile

 

720

 

606.180

Anevr., false anevrizma/oklusif hastalık, visseral damarları da  içeren abdominal aorta lezyonu

(mezenterik, celiac, renal)

1.600

 

606.190

Anevrizma, false anevr. veya oklusif hastalık

common fem. arter, profunda femoris, superficial femoral

720

 

606.200

Anevrizma, false anevr. veya oklusif hastalık, iliak damarları içeren abdominal aorta lezyonu

(common, hipogast, ekst.)

1.500

 

606.210

Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, iliak arter

(common, hipogastrik, eksternal)

1.000

 

606.220

Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, vertebral arter

 

500

 

606.230

Anevrizma, false anevrizma/ oklusif hastalık, innominate, subclavian arter,

torasik insizyon ile

720

 

606.240

Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, abdominal aorta

 

1.400

 

606.250

Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, diğer arterler

 

720

 

606.260

Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, hepatik, celiac, renal

veya mezenter arter

1.200

 

606.270

Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, popliteal arter

 

800

 

606.280

Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, radial/ulnar arter

 

720

 

606.290

Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, splenik arter

 

900

 

606.300

Direkt anevrizma veya false anevrizma onarımı veya eksizyonu (parsiyel veya total) ve greft yerleştirilmesi,  karotid veya subclavian arterde anevrizma veya oklusif hastalık

patch greft ile veya değil,boyun insizyonu ile

800

 

606.310

Ruptüre anevrizma (comm., profunda, superf. fem. art)

 

880

 

606.320

Ruptüre anevrizma, abdominal aorta

 

1.900

 

606.330

Ruptüre anevrizma, aksiller-brakial arter, kol insizyonu ile

 

920

 

606.340

Ruptüre anevrizma, diğer arterler

 

720

 

606.350

Ruptüre anevrizma, hepatik, celiac, renal veya mezenter art.

 

1.400

 

606.360

Ruptüre anevrizma, iliak arter (common, hipogastrik, ekstern)

 

1.120

 

606.370

Ruptüre anevrizma, iliak damarları da içeren abdominal aorta lezyonu

(comm., hipogastrik, eksternal)

2.000

 

606.380

Ruptüre anevrizma, innom., subclavian arter, torasik insizyon ile

 

920

 

606.390

Ruptüre anevrizma, karotid, subclavian art, boyun insizyonu ile

 

1.000

 

606.400

Ruptüre anevrizma, popliteal arter

 

1.000

 

606.410

Ruptüre anevrizma, splenik arter

 

1.300

 

606.420

Ruptüre anevrizma, visseral damarları da içeren abdominal aorta lezyonu

(mezenterik, celiac, renal)

2.000

 

 

ARTERİOVENÖZ FİSTÜL ONARIMI

 

 

 

606.430

Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, baş ve boyun

 

800

 

606.440

Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, toraks ve abdomen

 

1.040

 

606.450

Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, ekstremiteler

 

800

 

606.460

Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, baş ve boyun

 

880

 

606.470

Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, toraks ve abdomen

 

1.280

 

606.480

Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, ekstremiteler

 

880

 

606.490

Arteriovenöz fistüllerde endovasküler greft implantasyonu

 

800

 

 

FİSTÜL DIŞINDA DAMAR ONARIMI

 Patch greft ile veya değil

 

 

606.500

Damar onarımı, direkt, boyun

 

840

 

606.510

Damar onarımı, direkt, üst ekstremite

 

840

 

606.520

Damar onarımı, direkt, el, parmak

 

840

 

606.530

Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile

 

1.320

 

606.540

Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile değil

 

960

 

606.550

Damar onarımı, direkt, intraabdominal

 

1.080

 

606.560

Damar onarımı, direkt, alt ekstremite

 

640

 

606.570

Ven grefti ile damar onarımı, boyun

 

1.040

 

606.580

Ven grefti ile damar onarımı, üst ekstremite

 

1.040

 

606.590

Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile

 

1.480

 

606.600

Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile değil

 

1.000

 

606.610

Ven grefti ile damar onarımı, intraabdominal

 

1.300

 

606.620

Ven grefti ile damar onarımı, alt ekstremite

 

900

 

606.630

Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, boyun

 

640

 

606.640

Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, üst ekstremite

 

640

 

606.650

Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, intratorasik, by-pass ile

 

1.280

 

606.660

Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, intratorasik,

by-pass yapılmaksızın

880

 

606.670

Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, intraabdominal

 

800

 

606.680

Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, alt ekstremite

 

760

 

 

TROMBOENDARTEREKTOMİ

 

 

 

606.690

Tromboendarterektomi, karotid, vertebral, subklavian, boyun insizyonu ile

patch greft ile veya değil

1.000

 

606.700

Tromboendarterektomi, subklavian, innominate, torasik insizyon ile

 

1.000

 

606.710

Tromboendarterektomi, aksiller-brakial

 

720

 

606.720

Tromboendarterektomi, abdominal aorta

 

960

 

606.730

Tromboendarterektomi, mezenterik, celiac, veya renal

 

880

 

606.740

Tromboendarterektomi, iliak

 

880

 

606.750

Tromboendarterektomi, iliofemoral

 

920

 

606.760

Tromboendarterektomi, kombine aortoiliak

 

960

 

606.770

Tromboendarterektomi, kombine aortoiliofemoral

 

1.040

 

606.780

Tromboendarterektomi, common femoral

 

720

 

606.790

Tromboendarterektomi, derin (profunda) femoral

 

760

 

606.800

Tromboendarterektomi, femoral ve/veya popliteal,

ve/veya tibioperoneal

800

 

606.810

Tromboendarterektomi, femoral superfisyal, lokalize

 

720

 

 

BY-PASS GREFT-VEN

 

 

 

606.820

By-pass greft, ven ile, karotid

 

900

 

606.830

By-pass greft, ven ile, karotid-subclavian

 

900

 

606.840

By-pass greft, ven ile, subclavian-karotid

 

900

 

606.850

By-pass greft, ven ile, karotid-vertebral

 

900

 

606.860

By-pass greft, ven ile, karotid-karotid

 

900

 

606.870

By-pass greft, ven ile, subclavian-subclavian

 

900

 

606.880

By-pass greft, ven ile, subclavian-vertebral

 

900

 

606.890

By-pass greft, ven ile, subclavian-aksiller

 

900

 

606.900

By-pass greft, ven ile, aksiller-aksiller

 

900

 

606.910

By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral

 

1.000

 

606.920

By-pass greft, ven ile, aortosubclavian veya karotid

 

1.200

 

606.930

By-pass greft, ven ile, aortoceliac veya aortomezenterik

 

1.200

 

606.940

By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral-femoral

 

1.200

 

606.950

By-pass greft, ven ile, splenorenal

 

1.100

 

606.960

By-pass greft, ven ile, aortoiliak

 

1.000

 

606.970

By-pass greft, ven ile, aortofemoral veya bifemoral

 

1.000

 

606.980

By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, unilateral

 

1.040

 

606.990

By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, bilateral

 

1.120

 

607.000

By-pass greft, ven ile, aortofemoral-popliteal

 

1.200

 

607.010

By-pass greft, ven ile, femoral-popliteal

 

1.040

 

607.020

By-pass greft, ven ile, femoral-femoral

 

880

 

607.030

By-pass greft, ven ile, aortorenal

 

1.100

 

607.040

By-pass greft, ven ile, ilioiliak

 

960

 

607.050

By-pass greft, ven ile, iliofemoral

 

1.100

 

607.060

By-pass greft,ven ile,femoral-anterior tibial, posterior tibial, peroneal arter

veya diğer distal damarlar

1.040

 

607.070

By-pass greft,ven ile,popliteal-tibial,peroneal art. veya diğer distal damarlar

 

1.000

 

 

İNSİTU VEN BY-PASS

 

 

 

607.080

İnsitu ven by-pass, aortofem-popliteal

sadece femoropopliteal kısmı insitu

960

 

607.090

İnsitu ven by-pass, femoral-popliteal

 

920

 

607.100

İnsitu ven by-pass, femoral-anterior tibial, post. tibial veya peroneal arter

 

960

 

607.110

İnsitu ven by-pass, popliteal-tibial, peroneal

 

960

 

 

BY-PASS GREFT, VEN DIŞINDAKİLERLE

 

 

 

607.120

By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid

 

960

 

607.130

By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-subclavian

 

960

 

607.140

By-pass greft, ven dışındakilerle, subclavian-subclavian

 

960

 

607.150

By-pass greft, ven dışındakilerle, subclavian-aksiller

 

960

 

607.160

By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral

 

960

 

607.170

By-pass greft, ven dışındakilerle, aortosubclavian veya karotid

 

1.120

 

607.180

By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoceliac, aortomezenterik, aortorenal

 

1.120

 

607.190

By-pass greft, ven dışındakilerle, splenorenal

 

1.120

 

607.200

By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-karotid transpozisyonu

 

960

 

607.210

By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-subclavian transpozisyonu

 

960

 

607.220

By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoiliak

 

1.280

 

607.230

By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-vertebral

 

1.280

 

607.240

By-pass greft, ven dışındakilerle, subclavian-vertebral

 

1.280

 

607.250

By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral veya bifemoral

 

1.400

 

607.260

By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-aksiller

 

880

 

607.270

By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral-popliteal

 

1.300

 

607.280

By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral-femoral

 

1.120

 

607.290

By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-popliteal

 

1.000

 

607.300

By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-femoral

 

800

 

607.310

By-pass greft, ven dışındakilerle, ilioiliak

 

960

 

607.320

By-pass greft, ven dışındakilerle, iliofemoral

 

960

 

607.330

By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-anterior tibial, post. tibial

veya peroneal arter

1.040

 

607.340

By-pass greft, ven dışındakilerle, popliteal-tibial veya peroneal arter

 

960

 

607.350

By-pass greft, kompozit (greft + ven)

 

960

 

 

EKSPLORASYON

 

 

 

607.360

Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, arter diss. ile birlikte/değil

 

260

 

607.370

Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, karotid arter

 

180

 

607.380

Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, femoral arter

 

180

 

607.390

Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, popliteal arter

 

180

 

607.400

Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, diğer damarlar

 

220

 

 

POSTOPERATİF EKSPLORASYON

Kanama, tromboz veya enfeksiyon için

 

 

607.410

Arterial veya venöz grefte trombektomi ve/veya onarım

 

520

 

607.420

Enfekte greftin eksizyonu, abdominal

 

600

 

607.430

Enfekte greftin eksizyonu, ekstremite

 

320

 

607.440

Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte

 

1.000

 

607.450

Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte femoral-anterior tibial, post tibial veya peroncal arter

 

1.040

 

607.460

Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte popliteal-tibial

veya peroneal arter

960

 

607.470

Greft-enterik fistül onarımı

 

1.400

 

607.480

Postoperatif eksplorasyon, abdomen

kanama,tromboz veya enfeksiyon için

600

 

607.490

Postoperatif eksplorasyon, boyun

kanama,tromboz veya enfeksiyon için

400

 

607.500

Postoperatif eksplorasyon, ekstremite

kanama,tromboz veya enfeksiyon için

360

 

607.510

Postoperatif eksplorasyon, göğüs

kanama,tromboz veya enfeksiyon için

800

 

 

İNTRAVASKÜLER KANÜLASYON VE SHUNT (AYRI İŞLEM)

 

 

 

607.520

Arteriovenöz anastomoz, direkt, herhangi bir bölge

 

520

 

607.530

Arteriovenöz anevrizmanın plastik onarımı

 

840

 

607.540

Arteriovenöz fistül oluşturulması, nonotojen greft

 

520

 

607.550

Arteriovenöz fistül oluşturulması, otojen greft

 

560

 

607.560

Arteriovenöz fistül revizyonu, trombektomi ile veya değil

otojen veya nonotojen greft

560

 

607.570

Arteriyovenöz fistül/şant oluşturulması veya onarımı

 

300

 

607.580

Declotting kanülü, balon kateterli

 

80

 

607.590

Declotting kanülü, balon katetersiz

 

40

 

607.600

Hemodiyaliz amacıyla A-V fistül/şant yapılması veya kapatılması

 

350

 

607.610

Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, arteriovenöz, eksternal revizyonu veya çıkartılması

 

240

 

607.620

Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, arteriovenöz, internal

(Cimino tipi)

560

 

607.630

Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, ven to ven

 

120

 

607.640

Kardiopulmoner yetmezlikte uzamış ekstrakorporeal dolaşım için kanül (ler) yerleştirilmesi

(ECMO)

440

 

607.650

Mandril anastomozu

 

480

 

607.660

Mandril yerleştirilmesi

 

260

 

607.670

Thomas shunt'ı yerleştirilmesi

 

520

 

607.680

Uzamış ekstrakorporeal dolaşım bakımı

 

1.050

 

 

TRANSKATETER TEDAVİSİ VE BİOPSİ

 

 

 

607.690

Transkateter biyopsi

 

320

 

607.700

Transkateter tedavi, koroner dışında tromboliz için infüzyon

 

480

 

607.710

Transkateter tedavi, tromboliz dışında başka bir amaç için infüzyon

herhangi bir tip,örn. spazmolitik, vazokonstrüktif

350

 

 

LİGASYON VE DİĞER İŞLEMLER

 

 

 

607.720

Eski-yüzeysel varis, sklerozan madde enjeksiyonu

(herbir enjeksiyon)

8

 

607.730

İnternal jugular ven ligasyonu

 

400

 

607.740

İnterruption, parsiyel veya komplet, sütür, ligasyon, plikasyon, klip, ekstravasküler, intravasküler (umbrella cihazı) yolla vena ca

 

600

 

607.750

İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile femoral venin

 

280

 

607.760

İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile iliak venin

 

400

 

607.770

Kanayan küçük arter, ven bağlanması

 

50

 

607.780

Karotid body tümör çıkarılması

 

900

 

607.790

Ligasyon veya biyopsi, temporal arter

 

60

 

607.800

Ligasyon, eksternal karotid arter

 

300

 

607.810

Ligasyon, internal veya common karotid art.

kademeli oklüzyon ile Selverstone veya Crutchfield klempi kullanıldığı gibi

400

 

607.820

Ligasyon, internal veya common karotid arter

 

320

 

607.830

Ligasyon, major arter, abdomen

(örn. posttravmatik, kanama)

600

 

607.840

Ligasyon, major arter, boyun

(örn. posttravmatik, kanama)

320

 

607.850

Ligasyon, major arter, ekstremite

(örn. posttravmatik, kanama)

400

 

607.860

Ligasyon, major arter, göğüs

(örn. posttravmatik, kanama)

400

 

607.870

Perforatörlerin ligasyonu, subfascial,

radikal (Linton tipi) deri grefti ile birlikte/ değil

800

 

607.880

Reküren veya sekonder variköz venlerin ligasyon, ve/veya divizyon

 

50

 

607.890

Safenofemoral birleşim yerinde vena safena magna ligasyon ve divizyonu veya distal intterruptionlar

 

160

 

607.900

V. safena magna ve parvanın ligasyon (ikisi birden), divizyon ve komplet strippingi

 

400

 

607.910

Varislerde lokal pake eksizyonu (her biri)

en fazla 4 pake faturalanır.

100

 

607.920

Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu (seansı)

 

40

 

607.930

Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi

 

300

 

607.940

Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi ile birlikte radikal ülser eksizyonu ve deri grefti ve/veya alt ekstremite kominikan venlerin bağlanması, derin fascia eksizyonu ile birlikte

 

700

 

607.950

Vena safena parvanın safenopop. birleşim yerinde ligasyon ve divizyonu

(ayrı işlem)

80

 

 

KAN VE LENF SİSTEMLERİ

 

 

 

 

DALAK

 

 

 

607.960

Splenorafi

 

600

 

607.970

Splenektomi, parsiyel

 

650

 

607.980

Splenektomi, total

 

500

 

 

LENF NODLARI VE LENFATİK KANALLAR

 

 

 

 

İNSİZYON

 

 

 

607.990

Boyun diseksiyonu (tek taraflı)

 

700

 

608.000

İlioinguinal lenf nodu disseksiyonu

 

500

 

608.010

Koltuk altı diseksiyonu

 

300

 

608.020

Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, basit

 

40

 

608.030

Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, yaygın

 

80

 

608.040

Lenfanjiotomi veya lenf kanallarına diğer işlemler

 

200

 

608.050

Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu

 

1.200

 

608.060

Sentinel lenfadenektomi

 

200

 

608.070

Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, abdominal yaklaşım

 

560

 

608.080

Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, servikal yaklaşım

 

200

 

608.090

Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, torasik yaklaşım

 

560

 

 

EKSİZYON

 

 

 

608.100

Diseksiyon, derin jugular nodlar

 

240

 

608.110

Evrelendirme için sınırlı lenfadenektomi (ayrı işlem), pelvik ve paraaortik

 

400

 

608.120

Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, basit

derin nörovasküler diseksiyon olmadan

275

 

608.130

Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, kompleks

derin nörovasküler diseksiyon olmadan

400

 

608.140

Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, derin aksiller nodlar

 

150

 

608.150

Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, internal mammary nodlar (ayrı işlem)

 

275

 

608.160

Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, skalen yağ yastıkçığı eksizy. ile birlikte derin servikal nodlar

 

200

 

 

ALT EKSTREMİTEYE YÖNELİK GİRİŞİMLER

 

 

 

608.170

Tek yanlı süperfisiyel inguinal lenf bezi diseksiyonu

 

500

 

608.180

Tek yanlı süperfisiyel + derin  inguinal lenf bezi diseksiyonu

 

600

 

608.190

Lenfödem tedavisi için  Charles ameliyatı (tüm uyluk  bölgesinde)

 

1.200

 

608.200

Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı (sınırlı bir alanda)

 

400

 

608.210

Lenfödem Thompson ameliyatı

 

600

 

608.220

Lenfödemde lenfadenovenöz veya lenfatikovenöz şant

 

600

 

608.230

Lenfödem için Charles radikal eksizyon ve deri grefti

 

900

 

608.240

Lenfödem için omentum transpozisyonu

 

750

 

 

MİKROCERRAHİ

 

 

 

608.250

Damar onarımı

 

600

 

608.260

Damar grefti kullanılarak yapılan vasküler girişimler

 

800