6.3.GÖVDEDE YAPILAN CERRAHİLER

 

 

 

 

TORAKS DUVARI

 

 

 

603.250

Geç sternal dehiscence onarımı

 

600

 

603.260

Fasiatomi

 

200

 

603.270

Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı

 

480

 

603.280

Kot fraktürü tedavisi, açık

herhangi bir seviye

300

 

603.290

Kot fraktürü tedavisi, kapalı

herhangi bir seviye

50

 

603.300

Kot rezeksiyonu, ekstraplevral

tüm seviyeler (miyoplasti için)

600

 

603.310

Kot rezeksiyonu, parsiyel

 

300

 

603.320

Mediasten kist/tümör eksizyonu

sternotomi, torakotomi

1.000

 

603.330

Mediastinal tümör eksizyonu, malign

sternotomi, torakotomi

1.200

 

603.340

Mediastinoskopi

 

200

 

603.350

Mediastinotomi ile eksplorasyon

biyopsi, drenaj veya yabancı cisim çıkartılması

600

 

603.360

Sternal debridman

 

400

 

603.370

Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezli    

osteomyelit ve tümör için

1.600

 

603.380

Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz 

osteomyelit ve tümör için

1.200

 

603.390

Sternal tel çıkarılması

 

100

 

603.400

Sternum fraktürü fiksasyonu, açık

 

500

 

603.410

Sternum fraktürü fiksasyonu, kapalı

 

250

 

603.420

Torakoplasti, bronkoplevral fistül kapatılması ile birlikte

 

1.200

 

603.430

Torakoplasti, schede tipi veya ekstraplevral

tüm seviyeler

800

 

603.440

Toraks duvarı deformiteleri, pectus excavatum, carinatum

 

1.200

 

603.450

Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez var   

 

1.800

 

603.460

Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez yok  

 

1.400

 

603.470

TOS, trans aksiller girişim, servikal kot ve/veya 1. kot rezeksiyonu

skalen disseksiyon ve/veya fibröz bant disseksiyonu dahil

900

 

603.480

Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner

 

800

 

603.490

Tümör veya kist eksizyonu

yumuşak doku, subkutan, derin, subfasiyal, intramuskuler

500

 

 

GÖVDE VE KARIN ÖN DUVARINDA YAPILAN MÜDAHALELER

 

 

 

603.500

Abdominoplasti

Karında vertikal , iki sıra deri görünümün de deri ve deri altı dokusu fazlalıkları için

500

 

603.510

Gastroşizis onarımı

 

1.200

 

603.520

Göbek granülomu/polipi eksizyonu

 

50

 

603.530

Karın duvarı benign tümörleri için girişim

deri hariç

200

 

603.540

Karın duvarı malign tümörleri için girişim

deri hariç

300

 

603.550

Kloakal ekstrofi onarımı

 

2.000

 

603.560

Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı

 

500

 

603.570

Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu

 

600

 

603.580

Omfalosel primer onarımı

5 cm’den büyük çaplı

1.200

 

603.590

Rektus diyastazı onarımı

 

400

 

603.600

Rektus kılıfı hematomu için girişim

 

100

 

 

Meme

 

 

 

603.610

Büyütme mammoplastisi (iki taraflı)

hipoplazik meme için

500

 

603.620

Jinekomasti düzeltilmesi (iki taraflı)

tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenmelidir

500

 

603.630

Jinekomasti düzeltilmesi (tek taraflı)

tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenmelidir

300

 

603.640

Küçültme mammoplastisi (iki yanlı)

makromamma için

750

 

603.650

Mastektomi, basit

 

500

 

603.660

Mastektomi, radikal

aksiller diseksiyon dahil

850

 

603.670

Mastektomi, modifiye radikal

aksiller diseksiyon dahil

750

 

603.680

Meme asimetrisinin düzeltilmesi

 

600

 

603.690

Meme rekonstrüksiyonu, çift pediküllü TRAM flep ile

 

1.200

 

603.700

Meme rekonstrüksiyonu, latissimus dorsi kas deri flebi + implant ile

 

1.000

 

603.710

Meme rekonstrüksiyonu, mikrovasküler anastomozlu

 

1.500

 

603.720

Meme rekonstrüksiyonu, sadece  implant ile

 

400

 

603.730

Meme rekonstrüksiyonu, tek pediküllü TRAM flebi ile

 

750

 

603.740

Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu

nipple areolar kompleks

300

 

603.750

Segmental mastektomi

lumpektomi, parsiyel mastektomi, kadranektomi

350

 

603.760

Tüberoz meme onarımı

 

600

 

 

Herniler

604080 ile birlikte faturalanamaz

 

 

603.770

İnguinal herni onarımı (inkarsere veya strangüle)

 

500

 

603.780

İnguinal herni onarımı (tek taraflı)

 

400

 

603.790

İnguinal herni onarımı, laparoskopik (tek taraflı)

 

600

 

603.800

İnsizyonel herni onarımı

greft ücreti hariç

400

 

603.810

Lomber herni onarımı

Petit-Grynfelt

300

 

603.820

Parastomal herniasyonda girişim

 

450

 

603.830

Spiegel hernisi onarımı

 

300

 

603.840

Umblikal herni onarımı

 

350

 

603.850

Umblikal kord hernisi onarımı

 

500

 

603.860

Ventral herni onarımı

omfalosel ve gastroşizise bağlı

2.000

 

 

DİAFRAGMA CERRAHİSİ

 

 

 

603.870

Bochdalek hernisi onarımı, abdominal

 

1.000

 

603.880

Bochdalek hernisi onarımı, torakal

 

1.000

 

603.890

Diafragma laserasyonu, primer onarım

 

750

 

603.900

Diafragmatik herni onarımı, kombine, torakoabdominal

özofageal, hiatal

1.000

 

603.910

Diafragmatik herni onarımı, transtorasik

özofageal, hiatal

800

 

603.920

Diafragmatik herni onarımı, travmatik, akut

yenidoğan dışında

800

 

603.930

Diafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik

yenidoğan dışında

1.000

 

603.940

Diafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik + greft kullanımı

yenidoğan dışında

1.200

 

603.950

Diyafragma evantrasyonu, primer onarım

 

600

 

603.960

Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu (protezli) 

 

1.200

 

603.970

Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu (protezsiz)   

 

750

 

603.980

Diyafragmatik pace uygulaması 

 

750

 

603.990

Evisserasyon/ Evantrasyon düzeltilmesi,diyafragma

 

600

 

604.000

Morgagni hernisi onarımı

 

1.000

 

 

PERİTON BOŞLUĞU

 

 

 

604.010

Apendiks epiploika torsiyonu

 

350

 

604.020

Laparoskopi, tanısal

 

250

 

604.030

Laparostomi

 

350

 

604.040

Laparostomi, fermuar-mesh yöntemi

 

450

 

604.050

Laparotomi, intestinal obstrüksiyonlarda

barsak yapışıklığı veya konjenital bantlara bağlı

500

 

604.060

Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla

 

350

 

604.070

Laparotomi, tanısal

Aynı seansda batın içi başka bir ameliyatla birlikte faturalanamaz

250

 

604.080

Omentektomi, omentum torsiyonunda

 

400

 

604.090

Omentum kisti veya tümörü eksizyonu

 

450

 

604.100

Periton lavajı, tanısal

 

100

 

604.110

Peritoneal tuvalet ve debridman

seans başına

300

 

604.120

Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu

 

400

 

604.130

Peritoneo-venöz şant yapılması

asit tedavisinde

1.000

 

604.140

Pleuroperitoneal şant uygulaması

 

500

 

604.150

Radikal peritoneal debridman

seans başına

400

 

 

RETROPERİTON

 

 

 

604.160

Retroperitoneal tümörden biyopsi

böbrek ve adrenal bez dışı

350

 

604.170

Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu

böbrek ve adrenal bez dışı

850