6.2.BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ VE YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ

 

 

 

 

BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ

 

 

 

600.860

‘Blow-out ‘  kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal yerleştirilmesi

 

500

 

600.870

Etmoidal arter ligasyonu

 

300

 

600.880

Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit

 

400

 

600.890

Fronto-orbital ilerletme

 

1.000

 

600.900

Habitüel TME dislokasyonları için eminektomi

 

350

 

600.910

Kafatası kemiği/saçlı deri ekstensiv tümör ameliyatları

 

450

 

600.920

Kafatası kemiği/saçlı derinin basit tümöral kitleleri

 

300

 

600.930

Kalvarial şekillendirme, total

 

1.200

 

600.940

Kistik lenfangiom eksizyonu

 

800

 

600.950

Kondilektomi

 

400

 

600.960

Kranial ansefalosel ameliyatları, diğer

 

600

 

600.970

Kranioplasti ameliyatları, otojen greft ameliyatları

(kostaplasti vb) (kot alınması hariç)

600

 

600.980

Kranioplasti ameliyatları, yabancı cisim implantasyonu ameliyatları

 

400

 

600.990

Kraniosinostoz ameliyatları, tek veya multipl sütür

 

700

 

601.000

Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ile  rekonstrüksiyonu

 

800

 

601.010

Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile   rekonstrüksiyonu

 

600

 

601.020

LeFort  II osteotomisi ve/veya kemik grefti

 

900

 

601.030

LeFort I osteotomisi ve/veya  kemik grefti

 

700

 

601.040

Lefort III osteotomisi ve/veya  kemik grefti

 

1.200

 

601.050

Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit

 

450

 

601.060

Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit

 

250

 

601.070

Maksillektomi, parsiyel

 

750

 

601.080

Maksillektomi, total

 

1.000

 

601.090

Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile

 

600

 

601.100

Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj

 

300

 

601.110

Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu

 

600

 

601.120

Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu

 

350

 

601.130

Mandibuladan tümör rezeksiyonu + rekonstrüksiyon plağı  onarımı

 

800

 

601.140

Mandibuladan tümör rezeksiyonu +vaskülarize kemik grefti ile onarımı

 

1.200

 

601.150

Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarımı

 

900

 

601.160

Mandibuler osteotomi, deformite onarımı için

 

600

 

601.170

Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için

 

400

 

601.180

Nazo-ethmoid-orbital kırık, açık redüksiyon ve internal tespit

 

600

 

601.190

Orbital distopi düzeltilmesi

 

800

 

601.200

Orbital hipertelorizm düzeltilmesi

 

1.200

 

601.210

Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılması

 

400

 

601.220

Tiroglossal kist veya fistül  eksizyonu

 

600

 

601.230

TME ankilozu  için ‘gap’ artroplastisi

 

500

 

601.240

TME arthroplasti

 

500

 

601.250

TME luksasyonu kapalı redüksiyon

 

50

 

601.260

Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu

 

1.000

 

601.270

Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit

 

400

 

601.280

Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon

 

200

 

 

Burun

 

 

 

601.290

Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon

 

500

 

601.300

Alın flebi ile total burun kaybı onarımında ikinci seans

 

400

 

601.310

Burun eksternal cerrahi onarımı, greft-flepli

 

400

 

601.320

Burun eksternal cerrahisi

rinofima, dermoid kist, basal cell Ca

200

 

601.330

Burun içi konka elektrokoterizasyonu

radyofrekans (her seans için)

150

 

601.340

Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu

 

100

 

601.350

Burun mukozası koterizasyonu

 

20

 

601.360

Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel

 

400

 

601.370

Burun rekonstrüksiyonu, total

 

600

 

601.380

Burun tamponu çıkarılması

 

10

 

601.390

Burun tamponu konması, arka

 

100

 

601.400

Burun tamponu konması, ön

 

10

 

601.410

Burundan yabancı cisim çıkarılması

 

40

 

601.420

Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi

 

150

 

601.430

Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır ‘saddle nose’ deformitesi onarımı

 

600

 

601.440

Koanal atrezi düzeltilmesi, tek taraflı

 

400

 

601.450

Konka lateralizasyonu

 

100

 

601.460

Konka SMR’ı, çift taraf

 

300

 

601.470

Konka SMR’ı, tek taraf

 

200

 

601.480

Septal fraktür onarımı

 

400

 

601.490

Nazal ansefalosel, kraniotomi ile

 

750

 

601.500

Nazal fraktür onarımı

 

100

 

601.510

Nazal polipektomi

 

200

 

601.520

Nazal septal perforasyon onarımı

 

400

 

601.530

Nazal septal buton tatbiki

 

70

 

601.540

Nazal Valv cerrahisi (çift taraf)

 

300

 

601.550

Nazal Valv cerrahisi (tek taraf)

 

150

 

601.560

Rinofima eksizyonu ve alın flebi birinci seans

 

450

 

601.570

Rinofima eksizyonu ve alın flebi ikinci seans

 

150

 

601.580

Rinofima eksizyonu ve deri grefti

 

350

 

601.590

Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye  bırakılması

 

200

 

601.600

Rinoplasti, komplike olmayan, greft kullanılmayan

tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir

400

 

601.610

Rinoplasti, komplike/greft ile

 

600

 

601.620

Septoplasti veya SMR

 

300

 

601.630

Septorinoplasti

tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir

500

 

601.640

Şinesi, veb açılması

 

350

 

601.650

Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi+iskelet yapı oluşturulması

( birinci seans)

800

 

601.660

Yalnızca kıkırdak  kaybı içeren  ‘saddle nose’ deformitesi onarımı

 

400

 

 

Boyun ve Larinks

 

 

 

601.670

Alar defektlerin rekonstrüksiyonu

 

400

 

601.680

Arytenoidektomi (endolaringeal)

 

550

 

601.690

Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel (tek taraflı)

 

700

 

601.700

Boyun eksplorasyonu

 

400

 

601.710

Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu

 

600

 

601.720

Damak fistülü onarımı

 

350

 

601.730

Eksternal karotid arter ligasyonu

 

300

 

601.740

Endolaringeal lazer cerrahisi

 

750

 

601.750

Endolaringeal mikroşirürji ile larinks poliplerine girişim

 

300

 

601.760

Faringolarinjektomi

 

900

 

601.770

Faringolarinjoözefajektomi  

 

1.500

 

601.780

Hiyoid süspansiyonu

 

600

 

601.790

İntralaringeal enjeksiyonla medializasyon

 

400

 

601.800

Kordektomi veya stripping

 

400

 

601.810

Kosta grefti alınması

 

200

 

601.820

Krikotiroidopeksi

 

600

 

601.830

Laringeal fraktür tedavisi, kapalı

 

200

 

601.840

Laringeal reinnervasyon

nöromüsküler flep ile

700

 

601.850

Laringofissür

 

500

 

601.860

Laringoplasti, fraktür için açık redüksiyon

 

450

 

601.870

Laringoplasti, medializasyon, tek taraflı

 

600

 

601.880

Laringoplasti, yanıklar, rekonstrüksiyon

 

600

 

601.890

Laringosel çıkarılması

 

600

 

601.900

Laringoskopi, direkt

 

180

 

601.910

Laringoskopi, fleksible fiberoptik

 

150

 

601.920

Laringostroboskopi

 

40

 

601.930

Larinjektomi, parsiyel

 

900

 

601.940

Larinjektomi, total

 

850

 

601.950

Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile

 

130

 

601.960

Larinks papillomu

 

450

 

601.970

Larinks yabancı cisim çıkarılması

 

180

 

601.971

Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu

 

500

 

601.972

Larenkste radyofrekans ile kordotomi veya kordektomi

 

750

 

601.980

Lateral rinotomi ile yaklaşım

tümör, perforasyon cerrahisi vb

400

 

601.990

Maksiller arter ligasyonu

 

600

 

602.000

Obturator tatbiki  

 

20

 

602.010

Suprahyoid boyun diseksiyonu

 

300

 

602.020

Tirohyoid suspansiyon

 

500

 

602.030

Tiroplasti

 

550

 

602.031

Trakeoözofajial fistül açılması, primer

 

130

 

602.032

Trakeoözofajial fistül açılması, sekonder

 

350

 

602.040

Tortikolis düzeltilmesi

 

300

 

 

Paranazal Sinüsler

 

 

 

602.050

Antrokoanal polip eksizyonu

 

200

 

602.060

BOS rinoresi cerrahisi, eksternal yaklaşım

 

500

 

602.070

Caldwell-Luc ameliyatı (tek taraflı)

 

250

 

602.080

Caldwell-Luc ameliyatı, (iki taraflı)

 

350

 

602.090

Eksternal etmoidektomi

 

350

 

602.100

Frontal sinozotomi (trepanasyon)

 

250

 

602.110

Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik (iki taraflı)

 

500

 

602.120

Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flap (tek taraflı)

 

400

 

602.130

Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı

 

50

 

602.140

Ozenaya cerrahi girişim

 

300

 

602.150

Piterigopalatin fossa cerrahisi

 

500

 

602.160

Transnazal etmoidektomi      

 

350

 

 

Endoskopi

 

 

 

602.180

Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi

 

600

 

602.190

Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi

 

800

 

602.200

Endoskopik DSR

 

400

 

602.210

Endoskopik frontal sinüs cerrahisi

 

600

 

602.220

Endoskopik koanal atrezi açılması

 

450

 

602.230

Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu

 

350

 

602.240

Endoskopik konka redüksiyonu

 

300

 

602.250

Endoskopik medial maksillektomi

 

500

 

602.260

Endoskopik meningosel, ensefalosel cerrahisi

 

500

 

602.270

Endoskopik optik sinir dekompresyonu

Aynı taraf için 602370, 602300, 602360 ile birlikte faturalanamaz

700

 

602.280

Endoskopik orbita dekompresyonu

 

700

 

602.290

Endoskopik septoplasti

 

350

 

602.300

Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi

Aynı taraf için 602280, 602360, 602370 ile birlikte faturalanamaz

500

 

602.310

Fleksible fiberoptik nazofaringoskopi

 

150

 

602.320

Fonksiyonal endoskopik sinüs cerrahisi, çift taraf

 

500

 

602.330

Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf

 

350

 

602.340

Maksiller sinüse endoskopik müdahale

 

300

 

602.350

Nazofarinks biyopsisi

 

75

 

602.360

Temporomandibuler eklem endoskopisi, diagnostik

Aynı taraf için 602280, 602300, 602370 ile birlikte faturalanamaz

200

 

602.370

Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi

Aynı taraf için 602280, 602300, 602360 ile birlikte faturalanamaz

350

 

 

Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler

 

 

 

602.380

Adenoidektomi

 

200

 

602.390

Adenoidektomi ve tüp

 

300

 

602.400

Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu

 

250

 

602.410

Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu + lokal flepler

 

400

 

602.420

Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı

 

100

 

602.430

Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri

 

850

 

602.440

Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı

 

100

 

602.450

Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı

 

300

 

602.460

Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu

lazer, şimik, termal

100

 

602.470

Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı

 

150

 

602.480

Alveolar yarık onarımı

 

400

 

602.490

Anterior damak fistülü onarımı

 

400

 

602.500

Damağa radyofrekans uygulanması

 

230

 

602.510

Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu

 

230

 

602.520

Damak ve uvula lezyonlarının flep ile onarımı

 

300

 

602.530

Damak yarığı onarımı ve faringeal flep

 

600

 

602.540

Damak yarığı onarımı-inkomplet-

 

400

 

602.550

Damak yarığı onarımı-komplet-

 

450

 

602.560

Deri grefti kullanarak sulkoplasti

 

300

 

602.570

Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması

 

200

 

602.580

Dil köküne radyofrekans uygulanması

 

200

 

602.590

Dil kökü süspansiyonu

 

400

 

602.600

Dil lezyonu eksizyonu

 

200

 

602.610

Dil lezyonu eksizyonu ve dil flebi ile onarım

 

400

 

602.620

Dil ve ağız tabanı, apse, kist, hematom vb. çıkarılması

 

100

 

602.630

Dudak adezyonu

 

250

 

602.640

Dudak malign tümör rezeksiyonu+Estlander, Berdnard vb. Flebi+suprahyoid boyun diseksiyonu

 

750

 

602.650

Dudak malign tümör rezeksiyonu/biyopsi ve Estlander, Berdnard vb. flebi

 

550

 

602.660

Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu/biyopsi

 

350

 

602.670

Dudak/dilden  kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım

 

350

 

602.680

Dudak yarığı burnu  onarımı (osteotomisiz)

 

350

 

602.690

Dudak yarığı burnu onarımı ( osteotomi de yapılarak )

 

400

 

602.700

Dudak yarığı onarımı (iki taraflı)

 

500

 

602.710

Dudak yarığı onarımı (tek taraflı)

 

350

 

602.720

Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu +lokal flepler ile onarımı

 

550

 

602.730

Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu+lokal flepler ile onarımı+LAP biyopsisi

 

600

 

602.740

Faringeal flep

 

400

 

602.750

Farinks duvarının rezeksiyonu ve myokutan flep ile onarımı

 

1.000

 

602.760

Frenilum linguale plastiği

 

100

 

602.770

Genioglossal ilerletme

 

400

 

602.780

Genioplasti implant ile

 

350

 

602.790

Genioplasti, osteotomi ile

 

400

 

602.800

Glossektomi, parsiyel

 

350

 

602.810

Glossektomi, total

 

850

 

602.820

Hemiglossektomi

 

500

 

602.830

Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi

 

200

 

602.840

Islık çalan ağız deformitesi onarımı

(whistling deformitesi)

300

 

602.850

Kolumella uzatılması

 

300

 

602.860

Komposit rezeksiyon (ağız tabanı ve mandibula)

 

850

 

602.870

Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu

 

950

 

602.880

Lazer asiste uvulektomi

 

300

 

602.890

Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti

 

400

 

602.900

Lingual tonsil eksizyonu

 

270

 

602.910

Mentoplasti

 

700

 

602.920

Nadir yüz yarığı onarımı

 

600

 

602.930

Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yaklaşım

 

1.500

 

602.940

Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal

 

400

 

602.950

Nazolabial fistül onarımı

 

300

 

602.960

Onarılmış dudak yarığı revizyonu

 

350

 

602.970

Oro-antral fistüllerin onarımı

 

350

 

602.980

Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama kontrolü

 

200

 

602.990

Peritonsiller apse açılması

 

100

 

603.000

Posterior damak fistülü onarımı

 

300

 

603.010

Premaksiller  segmentin geri alınması

 

400

 

603.020

Ranulaya girişim

 

300

 

603.030

Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı

 

200

 

603.040

Sert damaktan tümör eksizyonu, greftle onarım

 

800

 

603.050

Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım

 

600

 

603.060

Stiloid proçes elangasyonu eksizyonu

 

420

 

603.070

Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu + flepler

 

670

 

603.080

Tonsillektomi

aynı seansta yapılan tonsillektomi ile adenoidektomi ayrı ayrı faturalanamaz

400

 

603.090

Tonsillektomi ve adenoidektomi

 

400

 

603.100

Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp

 

425

 

603.110

Tonsillektomi ve tüp

 

400

 

603.120

Transpalatal ilerletme

 

500

 

603.130

Uvulektomi

 

300

 

603.140

Uvulofaringoplasti

 

380

 

603.150

Vestibuloplasti

 

250

 

 

Salgı Bezlerine Yönelik Cerrahi

 

 

 

603.160

Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu

 

300

 

603.170

Parotidektomi, total

 

600

 

603.180

Parotidektomi, yüzeyel

 

500

 

603.190

Parotis apse drenajı

 

100

 

603.200

Sialolitotomi (cerrahi)

 

175

 

603.210

Sublingual  tükrük bezi  eksizyonu

 

300

 

603.220

Submaksiller veya sublingual apse drenajı

 

200

 

603.230

Submandibuler  tükrük bezi  eksizyonu

 

400

 

603.240

Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti

 

300