6.13.KADIN GENİTAL VE ÜREME SİSTEMİ UYGULAMALARI

 

 

 

 

DOĞUM ÜCRETLERİ

 

 

 

619.910

Müdahaleli doğum

 

143

 

619.920

Normal doğum

 

143

619.921

 

Ebe eşliğinde yapılan doğum

 

36

 

619.930

Sezeryan

 

143

 

 

GEBELİKTE TEŞHİS VE TEDAVİ İÇİN YAPILAN GİRİŞİMLER

 

 

 

619.940

Amnioinfüzyon

 

150

 

619.950

Amniyosentez

 

100

 

619.960

Fetal kan numunesi (Kordosentez)

 

200

 

619.970

Fetosid

 

80

 

619.980

İntrauterin cerrahi

 

500

 

619.990

İntrauterin transfüzyon

 

250

 

620.000

Korion villus alınması

 

150

 

620.010

McDonald-Schirodkar

 

200

 

 

JİNEKOLOJİ

 

 

 

620.020

Bartholin kisti çıkarılması

 

150

 

620.030

Douglas ponksiyonu

 

20

 

620.040

Eksfoliatif sitoloji (smear alınması)

 

10

 

620.050

Endometrial biyopsi

 

40

 

620.060

İmperfore himen açılması

 

250

 

620.070

Kolpotomi

 

125

 

620.080

Kriyoterapi, jinekoloji

 

40

 

620.090

Labial füzyon açılması

 

100

 

620.100

Menstural regülasyon

 

50

 

620.101

Bumm küretaj

 

125

 

620.110

Servikal biyopsi

 

60

 

620.120

Servikal biyopsi ve tanısal küretaj

 

125

 

620.130

Servikal koterizasyon

 

50

 

620.140

Servikal polip çıkarılması

 

125

 

620.150

Servikal polipektomi ve tanısal küretaj

 

150

 

620.160

Terapötik küretaj

teşhis - tedavi amaçlı

125

 

620.170

Vaginadan yabancı cisim çıkarılması

 

20

 

620.180

Vulvar koterizasyon, Büyük

 

100

 

620.190

Vulvar koterizasyon, Küçük

 

50

 

 

VAGİNAL OPERASYONLAR

 

 

 

620.200

Anal sfinkter yetmezliği operasyonu

 

300

 

620.210

Bartholin apse drenajı

 

250

 

620.220

Bartholin kisti koterizasyonu

AgNO3 ile

100

 

620.230

Gartner veya inklüzyon kisti eksizyonu

 

200

 

620.240

Kolposkopi

 

30

 

620.250

Kondilom koterizasyonu

 

200

 

620.260

Konizasyon operasyonu

 

150

 

620.270

LEEP

 

150

 

620.280

Mancherster-fothergill

 

300

 

620.290

Pelvis absesinin vaginal yolla drenajı

 

250

 

620.300

Perinoplasti

 

250

 

620.310

Rektosel

 

300

 

620.320

Servikal stump çıkarılması

 

300

 

620.330

Sistorektosel operasyon

 

300

 

620.340

Sistosel operasyon

 

250

 

620.350

Skinning vulvektomi

 

500

 

620.360

Stumdorf operasyonu

 

250

 

620.370

Tıbbi nedenli tahliye (12 hafta ve daha üstü)

 

300

 

620.380

Tıbbi nedenli tahliye (12 haftadan küçük)

 

150

 

620.390

Üretral karunkül operasyonu

 

150

 

620.400

Üretral kist operasyonu

 

150

 

620.410

Vajen darlığının genişletilmesi

 

150

 

620.420

Vajinal histerektomi rektosel operasyonu

 

500

 

620.430

Vajinal histerektomi+salpingoooferektomi

tek veya çift taraflı

750

 

620.440

Vajinal histerektomi ve sistorektosel operasyonu

 

600

 

620.450

Vajinal yolla enterosel tamiri

 

300

 

620.460

Vajinektomi

 

750

 

620.470

Vajinal rekonstrüksiyon, deri grefti ile

 

500

 

620.480

Vajina rekonstrüksiyonu, deri flepleri ile

 

650

 

620.490

Vajina rekonstrüksiyonu, barsak segmenti transferi ile

 

1.000

 

 

ABDOMİNAL OPERASYONLAR

 

 

 

620.500

Baldy webster süspansiyon

 

250

 

620.510

Dış gebelik operasyonu

 

250

 

620.520

Endometrioma + endometriozis operasyonu

 

400

 

620.530

Histerektomi, abdomial

TAH

500

 

620.540

Histerektomi, abdomial + salpingo-ooferektomi

TAH+USO veya TAH+BSO

750

 

620.550

Laparoskopi ile tüpligasyon

tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir

250

 

620.560

Mini laparatomi ile tüpligasyon

tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir

250

 

620.570

Myomektomi

 

450

 

620.580

Ooferektomi

tek veya çift taraflı

300

 

620.590

Over Transpozisyon

radyoterapi alacak hastalarda

300

 

620.600

Ovarial veya paravarial kist eksizyonu

 

300

 

620.610

Over Wedge rezeksiyon

tek veya çift taraflı

300

 

620.620

Postpartum tüpligasyon

tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir

250

 

620.630

Salpingo-ooferektomi

tek veya çift taraflı

550

 

620.640

Salpinjektomi

tek veya çift taraflı

300

 

620.650

Sterilizasyon operasyonları

İrving, modifiye irving

300

 

620.660

Subtotal histerektomi

 

450

 

620.670

Uterosakral ligamentin kısaltılması

 

300

 

 

ÖZELLİĞİ OLAN OPERASYONLAR

 

 

 

620.680

Abdominal ve kombine entorosel tamiri

 

600

 

620.690

Burch

 

600

 

620.700

Cott operasyonu

 

600

 

620.701

Debulking ameliyatı

 

1500

 

620.710

Double needle

 

500

 

620.720

Hipogastrik arter ligasyonu

 

800

 

620.730

Kuldoplasti

 

400

 

620.740

Laparoskopik histerektomi

 

800

 

620.750

Lash operasyonu

 

500

 

620.760

Leforte operasyonu

 

500

 

620.770

Marshall- Marchetti Kranz operasyonu

 

600

 

620.771

Paravajinal onarım

sağ veya sol her biri

400

 

620.780

Pereyra

 

600

 

620.790

Periaortik pelvik lenf diseksiyonu

 

900

 

620.800

Postop cuff prolapsus tamiri (Abdominal fasial süspansiyon ile kolpopleksi)

 

500

 

620.810

Postop cuff prolapsus tamiri (Vajinal sakrospinoz ligamentopeksi)

 

500

 

620.820

Presakral nörektomi

 

900

 

620.821

Promontofiksasyon

 

300

 

620.830

Radikal anterior rezeksiyon

 

1.200

 

620.840

Radikal posterior rezeksiyon

 

1.200

 

620.850

Radikal vulvektomi

 

1.000

 

620.860

Raz operasyonu

 

600

 

620.870

Rektovajinal fistül

 

900

 

620.880

Richardson composite operasyonu

 

900

 

620.890

Sakrokolpopeksi

 

450

 

620.900

Shauta Emerichh

 

1.000

 

620.910

Sling operasyonu (IVS-TVT dahil)

 

750

 

620.920

Total pelvik rezeksiyon

 

1.000

 

620.921

Trans obtrator tape uygulaması

 

500

 

620.930

Tuboplasti

 

600

 

620.940

Vulvektomi

 

900

 

620.950

Wertheim ameliyatı (radikal histerektomi)

pelvik/paraaortik lenf nodu diseksiyonu hariç

1.200

 

620.960

William Dolores süspansiyon

 

150

 

 

İNFERTİLİTE AMELİYATLARI

 

 

 

620.970

Histeroskopi diagnostik

 

100

 

620.980

Histeroskopi operatif

 

200

 

620.990

Laparoskopi diagnostik

infertilite ve diğer endikasyonlarda

150

 

621.000

Laparoskopik cerrahi, infertilite

 

300

 

621.010

Metroplasti

 

300

 

621.020

Miyomektomi (Mikrocerrahi)

 

450

 

621.030

Tuboplasti (Mikrocerrahi)

 

450

 

621.040

Vajinal rekonstrüksiyon (Mc Indoe)

 

900