5. ANESTEZİ VE REANİMASYON

 

 

 

 

TANI, TEDAVİ VE YOĞUN BAKIM AMAÇLI UYGULAMALAR

 

 

 

550.010

Anestezi öncesi muayene

 

21

 

550.020

Apne testi

 

200

 

550.030

Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı

 

25

 

550.040

Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi

 

20

 

550.050

Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb.

günlük

50

 

550.060

İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü

kateterizasyon hariç

60

 

550.070

Kardiyopulmoner ressüsitasyon

Monitorizasyon, ventilatör, nebulizatör, oksijen tedavisi ve derin   trakeal aspirasyon ücretleri ayrıca ödenmez

200

 

550.080

Laringeal maske uygulaması

LMA

35

 

550.090

Muayene anestezisi, ameliyathane dışı

 

100

 

550.100

Muayene anestezisi, ameliyathanede

 

50

 

550.110

Nazal entübasyon, ameliyathane dışı

 

30

 

550.120

Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü

 

20

 

 

ANESTEZİ UYGULAMA İLKELERİ

Anestezi amacıyla yapılan rejionel anestezi uygulamaları, "Anestezi uygulama ilkeleri" başlığı altındaki anestezi ücretlerine ilave edilerek faturalanır.

 

 

550.130

Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)

 

1.200

550.131

 

Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte

 

400

 

550.140

Anestezi A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)

 

750

550.141

 

Anestezi A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte

 

200

 

550.150

Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)

 

450

550.151

 

Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte

 

100

 

550.160

Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler)

 

210

550.161

 

Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte

 

70

 

550.170

Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler)

 

120

550.171

 

Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte

 

40

 

550.180

Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler)

 

75

550.181

 

Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte

 

25

 

550.190

Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler)

 

50

550.191

 

Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler),uzman ve anestezi teknisyeni birlikte

 

17

 

 

Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı olgularda artırılmış tek anestezi puanı alınır. Artırılmış anestezi puanının hesaplanmasında yapılan cerrahi işlemlerin (aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin indirimli toplam puanları, %100+%50+....veya %100+%30...) toplam puanları  değerlendirilir. Kullanılacak olan artırılmış anestezi puanları aşağıdadır.

 

 

 

550.200

Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler.Toplam cerrahi  puan 3000-5000

 

1.400

550.201

 

Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler.Toplam cerrahi  puan 3000-5000 ,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte

 

467

 

550.210

Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 2000-2999

 

900

550.211

 

Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 2000-2999,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte

 

250

 

550.220

Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 900-1999

 

540

550.221

 

Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 900-1999,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte

 

120

 

550.230

Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 500-899

 

250

550.231

 

Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 500-899,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte

 

83

 

550.240

Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 300-499

 

144

550.241

 

Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 300-499,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte

 

48

 

550.250

Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 150-299

 

90

550.251

 

Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 150-299,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte

 

30

 

550.260

Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan  1-149

 

60

550.261

 

Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan  1-149,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte

 

20

 

 

Yenidoğan çocuklarda aşağıdaki anestezi puanları uygulanır

 

 

 

550.270

Yeni doğan anestezi puanı A1 grubu

 

1.800

550.271

 

Yeni doğan anestezi puanı A1 grubu ,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte

 

600

 

550.280

Yeni doğan anestezi puanı A2 grubu

 

1.129

550.281

 

Yeni doğan anestezi puanı A2 grubu ,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte

 

300

 

550.290

Yeni doğan anestezi puanı A3 grubu

 

671

550.291

 

Yeni doğan anestezi puanı A3 grubu ,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte

 

150

 

550.300

Yeni doğan anestezi puanı B grubu

 

314

550.301

 

Yeni doğan anestezi puanı B grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte

 

100

 

550.310

Yeni doğan anestezi puanı C grubu

 

179

550.311

 

Yeni doğan anestezi puanı C grubu ,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte

 

60

 

550.320

Yeni doğan anestezi puanı D grubu

 

110

550.321

 

Yeni doğan anestezi puanı D grubu ,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte

 

37

 

550.330

Yeni doğan anestezi puanı E grubu

 

75

550.331

 

Yeni doğan anestezi puanı E grubu,uzman ve anestezi teknisyeni birlikte

 

25

 

 

ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI

Malzeme ve ilaç puana dahil değildir. BT, MR, USG, radyoloji gibi özel tetkik gerektiren uygulamalarda tetkik bedeli ayrıca fatura edilir

 

 

 

Enjeksiyonlar

 

 

 

550.340

Akupunktur (seansı)

ücreti hasta tarafından karşılanır

15

 

550.350

Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi

 

150

 

550.360

Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi

 

30

 

550.370

Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi

 

75

 

550.380

Proloterapi

 

150

 

550.390

Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi

 

75

 

550.400

Tetik nokta/tendon kılıfı/ligament enjeksiyonu

tek seans

15

 

 

Somatik Sinir Blokları-Tanı Ve Tedavi

 

 

 

550.410

Aksiller pleksus sinir bloğu

 

100

 

550.420

Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları

 

30

 

550.430

Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları

 

30

 

550.440

Faset median sinir (tek) bloğu

 

50

 

550.450

Fasial sinir sinir bloğu

 

75

 

550.460

Femoral sinir üçlü blok

 

75

 

550.470

Gasser ganglion sinir bloğu

 

200

 

550.480

Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir bloğu

 

100

 

550.490

Greater ve lesser oksipital sinir bloğu

 

50

 

550.500

İlave periferik alt ekstremite sinir bloku (her biri)

 

15

 

550.510

İlave periferik üst ekstremite sinir bloku (her biri)

 

15

 

550.520

İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu

 

75

 

550.530

İnterkostal (tek) sinir bloğu

 

30

 

550.540

İnterkostal, ilave her sinir sinir bloğu

 

15

 

550.550

İnterskalen sinir bloğu

 

100

 

550.560

Laringeal sup/rek sinir bloğu

 

75

 

550.570

Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu

 

50

 

550.580

Maksiller/mandibüler sinir bloğu

 

50

 

550.590

Paraservikal (tek) sinir bloğu

 

75

 

550.600

Peroneal/tibial/sural sinir bloğu

 

50

 

550.610

Pudental sinir bloğu

 

50

 

550.620

Radial/ulnar/medial sinir bloğu

 

50

 

550.630

Sakral / koksigeal sinir bloğu

 

50

 

550.640

Selektif sinir kökü bloğu (tek) sinir bloğu

 

75

 

550.650

Servikal/Brakial pleksus sinir bloğu

 

100

 

550.660

Siyatik sinir bloğu

 

75

 

550.670

Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu

 

50

 

550.680

Supraskapuler sinir bloğu

 

50

 

 

Sempatik Sinir Blokları-Tanısal

 

 

 

550.690

Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu

 

200

 

550.700

İmpar ganglion sinir bloğu

 

150

 

550.710

Paravertebral torakal\ lomber (tek) sinir bloğu

 

75

 

550.720

Sfenopalatin ganglion sinir bloğu

 

150

 

550.730

Splanknik blok

 

200

 

550.740

Stellat ganglion sinir bloğu

 

75

 

 

İntraspinal Sinir Blokları

 

 

 

550.750

Epidural blok (kateter + port/pompa implantı)

 

300

 

550.760

Epidural kan/serum yaması

 

100

 

550.770

Kombine spinal epidural analjezi/blok (kontinu)

 

175

 

550.780

Lumbar-kaudal epidural enjeksiyon/ kateter

 

150

 

550.790

Servikal-torakal epidural enjeksiyon / kateter

 

170

 

550.800

Spinal blok, kateter + port/pompa implantı

 

300

 

550.810

Subaraknoid blok, lomber/kaudal spinal blok

 

75

 

550.820

Subaraknoid kateter

 

150

 

550.830

Transforaminal anterior epidural enjeksiyon/ kateter

 

170

 

 

Sinir Blokları-Destruktif/Nörolitik

 

 

 

550.840

Hipofiz adenolizisi

 

400

 

550.850

Subaraknoid nörolitik sinir bloğu

 

200

 

550.860

Nörolitik epidural (servikal-torakal) sinir bloğu

 

300

 

550.870

Nörolitik epidural, lomber-kaudal sinir bloğu

 

250

 

550.880

Nörolitik interkostal , tek seviye sinir bloğu

 

75

 

550.890

Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye

 

30

 

550.900

Trigeminal/gasser ganglion sinir bloğu

 

200

 

550.910

Nörolitik stellat ganglion sinir bloğu

 

125

 

550.920

Nörolitik paravertebral, torakal\ lomber sinir bloğu

 

125

 

550.930

Nörolitik çölyak/hipogastrik sinir bloğu

 

300

 

550.940

Nörolitik ganglion impar sinir bloğu

 

250

 

550.950

Nörolitik periferik sinir , tek sinir bloğu

 

75

 

550.960

Nörolitik Splanknik sinir bloğu

 

300

 

 

Radyofrekans Termakoagülasyon (RFT)

 

 

 

550.970

Anuloplasti RFT

 

350

 

550.980

Faset Eklem (tek) RFT

 

250

 

550.990

Glossofaringeal RFT

 

350

 

551.000

Nükleoplasti RFT

 

350

 

551.010

Paravertebral lumbar RFT

 

250

 

551.020

Paravertebral torakal RFT

 

250

 

551.030

Perkütan faset sinir (tek) denervasyon RFT

 

250

 

551.040

Perkütan intradiskal RFT

 

250

 

551.050

PİRFT intradiskal

 

250

 

551.060

RFT Nörotomi

 

250

 

551.070

Sakroiliak eklem (tek) RFT

 

200

 

551.080

Servikal / Torakal / Lomber DRG-RFT (her biri)

 

250

 

551.090

Spenopalatin ganglion RFT

 

300

 

551.100

Stellat ganglion RFT

 

250

 

551.110

Trigeminal/gasser ganglion RFT

 

300

 

 

Nöroplasti-Adezyonolizis

 

 

 

551.120

Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis

 

300

 

551.130

Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis

 

300

 

551.140

Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis

 

300

 

 

Nöromodülasyon

 

 

 

551.150

İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant

 

300

 

551.160

İmplantasyon spinal-epidural

 

300

 

551.170

Nörostimülatör elektronik analiz/programlama

 

20

 

551.180

Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması

 

150

 

551.190

Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi

 

350

 

551.200

Periferik sinir elektrod implantasyonu

 

350

 

551.210

Perkütan elektrod revizyon/çıkartılma

 

100

 

551.220

Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu

 

350

 

551.230

Pompa/port programlama/doldurma

 

20

 

551.240

Port/pompa revizyon/çıkartılma

 

150

 

 

Diğer

 

 

 

551.250

BİS Monitorizasyonu

 

20

 

551.251

Derin trakeal aspirasyon

 

15

 

551.260

Epidural blok (kontinu)

 

200

 

551.270

Epidural/ Spinal diferansiyel blok

 

200

 

551.280

Gastrik intramukozal pH, tonometri

günlük

30

 

551.290

Günlük yatan hasta ağrı takibi

 

20

 

551.300

IV. Lidokain testi

 

20

 

551.310

İntraplevral kateter (kontinu blok)

 

150

 

551.320

İntravenöz rejyonel blok (RİVA)

 

75

 

551.330

Kontinu perineural opiat analjezisi

 

60

 

551.340

SEDO-analjezi

genel anestezi ile birlikte faturalanamaz

29