3. GENEL UYGULAMALAR

 

 

530.010

Anne sütü sağılması 

0

 

530.020

Apse veya hematom drenajı, derin

150

 

530.030

Apse veya hematom drenajı, yüzeyel

50

 

530.040

Aşı uygulaması

0

 

530.050

Biyopsi, iğne

70

 

530.060

Biyopsi, cerrahi, derin

150

 

530.070

Biyopsi, deri veya derialtı, yüzeyel

70

 

530.080

Damar yolu açılması

0

 

530.090

Diyabetli hasta eğitimi

3

 

530.100

Elektrokardiyogram

0

 

530.110

Enteral hiperalimantasyon takibi

0

 

530.120

Fototerapi (4 saatlik seansı)

0

 

530.130

Hastanın mekanikventilatöre bağlanması

50

 

530.140

IM enjeksiyon

0

 

530.150

IV enjeksiyon

0

 

530.160

İntravenöz ilaç infüzyonu

0

 

530.170

Kan gazları kontrolü ve takibi

0

 

530.180

Kan veya ürünleri transfüzyonu

0

 

530.190

Kesi sütürasyonu, büyük

200

 

530.200

Kesi sütürasyonu, küçük

50

 

530.210

Kesi sütürasyonu, orta

100

 

530.220

Kist ponksiyonu

40

 

530.230

Kist/benign tümör çıkarılması, büyük

200

 

530.240

Kist/benign tümör çıkarılması, küçük

50

 

530.250

Kist/benign tümör çıkarılması, orta

100

 

530.260

Lavman

0

 

530.270

Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu

150

 

530.280

Lenf bezi ponksiyonu/aspirasyonu

40

 

530.290

Lokal anestezi

0

 

530.300

Lomber ponksiyon

50

 

530.310

Mesane sonda uygulaması

15

 

530.320

Mide yıkama

30

 

530.330

Monitorizasyon,günlük

0

 

530.340

Nazogastrik sonda uygulaması

20

 

530.350

Nebülazatör ile ilaç uygulaması

0

 

530.360

Oksijen inhalasyon tedavi seansı

0

 

530.370

Oksijen inhalasyon tedavisi

0

 

530.380

Parasentez

50

 

530.390

Subkutan enjeksiyon

0

 

530.400

Sünnet

114

 

530.410

Sütür alınması

0

 

530.420

Torasentez

50

 

530.430

Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi

0

 

530.440

Transkutanöz pCO2 ölçümü

0

 

530.450

Transkutanöz pO2 ölçümü

0

 

530.460

Transkütan pO2 takibi

0

 

530.470

Uyarı ve baskılama testleri

20

 

530.480

Vena seksiyonu (Cut-down)

100

 

530.490

Ventilatör ile takip

0

 

530.500

Yanık debridman ve pansumanı, büyük

200

 

530.510

Yanık debridman ve pansumanı, küçük

75

 

530.520

Yanık debridman ve pansumanı, orta

125

 

530.530

Yanık pansumanı, büyük

60

 

530.540

Yanık pansumanı, küçük

8

 

530.550

Yanık pansumanı, orta

30

 

530.560

Yara debridmanı ve pansumanı, büyük

75

 

530.570

Yara pansumanı, büyük

20

 

530.580

Yara pansumanı, küçük

10

 

 

KATETER İŞLEMLERİ

 

 

530.590

Arter kateterizasyonu

125

 

530.600

Arter ponksiyonu

15

 

530.610

Hemodializ için kateter yerleştirme

100

 

530.620

Hood içi oksijen ölçümü  

0

 

530.630

İntraarteriyel kanülasyon + basınç ölçümü

150

 

530.640

İntraarteriyel kanülasyon + basınç ölçümü

135

 

530.650

İntravenöz port yerleştirilmesi

150

 

530.660

Kalıcı tünelli kateter çıkarılması

75

 

530.670

Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi

250

 

530.680

Kateter pansumanı ve bakımı

0

 

530.690

Kateter revizyonu ve/veya değişimi

150

 

530.700

Nazal CPAP uygulaması

0

 

530.710

Periton dializi için kateter takılması, Tenckoff vb.

300

 

530.720

Periton dializi için kateter yerleştirme

100

 

530.730

Perkütan silastik kateterizasyonu

30

 

530.740

Santral ven kateterizasyonu, femoral ven

75

 

530.750

Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven

100

 

530.760

Santral ven kateterizasyonu, perkütan, periferik ven

50

 

530.770

Subclavian katater takılması, cerrahi yöntemle

150

 

530.780

Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi

150

 

530.790

Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi

150

 

 

YENİ DOĞAN UYGULAMALARI

 

 

530.800

Endotrakeal entübasyon, yenidoğan

40

 

530.810

Exchange transfüzyon, yenidoğan

100

 

530.820

Göbek arter kateterizasyonu  

100

 

530.830

Göbek granülomu koterizasyonu

7

 

530.840

Göbek ven kateterizasyonu  

100

 

530.850

Göz pansumanı, yenidoğan

0

 

530.860

İM enjeksiyon, yenidoğan

0

 

530.870

İntravenöz mayi takılması, yenidoğan

0

 

530.880

İV enjeksiyon, yenidoğan

0

 

530.890

Nitrik oksit tedavisi, yenidoğan

0

 

530.900

Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan

60

 

530.910

Subdural illüminasyon

0

 

530.920

Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan

50

 

530.930

Transport küvezle hastane dışı nakli

0

 

530.940

Transport küvezle hastane içi nakli

0

 

530.950

Vücut temizliği, yenidoğan  

0

 

530.960

Yenidoğan monitörizyonu

0

 

530.970

Yenidoğan TA ölçümü

0

 

530.980

Yenidoğanın canlandırılması

60