EK –2

Personelin Unvanı, Görevi, Çalışma Şartları, Ameliyathane,Yoğun Bakım, Doğumhane, Yeni Doğan, Süt Çocuğu,  Yanık , Diyaliz , Acil Servis ve Kemik İliği Nakil Ünitesi  Gibi Özellik Arz Eden Riskli Bölümlerde Çalışma Gibi Unsurlar Dikkate Alınarak Hazırlanan Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı  Çizelgesi

HİZMET ALANLARI, KADROLAR VE UNVANLAR

KATSAYI

Baştabip (Eğitim ve Araştırma Hastaneleri)

6,00

Baştabip Yardımcısı(Eğitim ve Araştırma Hastaneleri)

3,00

Baştabip

4,00

Baştabip Yardımcısı

2,00

Klinisyenler (Uzman Tabip,Uzman Diş Tabipleri)

1,80

Klinisyenler (Tabip, Diş Tabipleri)

1,00

Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzman olanlar

1,80

Genetik, Biyokimya ve Mikrobiyoloji… gibi Laboratuar hizmetlerinde çalışan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almış olanlar

1,80

Yoğun Bakım, Yenidoğan, Yanık ve Diyaliz Ünitelerinde

sürekli çalışan Uzman Tabipler

1,80

Yoğun Bakım, Yenidoğan, Yanık ve Diyaliz Ünitelerinde

sürekli çalışan Pratisyen  Tabipler

1,00

Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı bulunmayan Uzman Tabipler ile Yoğun Bakım, Yenidoğan, Yanık ve Diyaliz Üniteleri dışındaki tıbbi ve idari Ünitelerde çalışan Uzman Tabipler ve Tabipler

0,80

Hastane Müdürü

1,00

Başhemşire

0,70

Müdür Yardımcısı

0,60

Sivil Savunma Uzmanı

0,40

Eczacılar

0,70

Döner Sermaye Saymanlık Müdürü 

1,00

Döner Sermaye Saymanlık Müdür Yardımcısı  

0,60

Fizyoterapist, Diyetisyen, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Mühendis, Veteriner Hekim, Avukat, Tıbbi Teknolog ve benzerleri

0,40

Ameliyathane,Yoğun Bakım, Doğumhane, Yeni Doğan, Süt Çocuğu, Yanık, Diyaliz, Acil Servis ve Kemik İliği Nakil Ünitesinde çalışan Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personeli

0,50

Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeli

0,40

Ameliyathane,Yoğun Bakım, Doğumhane, Yeni Doğan, Süt Çocuğu, Yanık, Diyaliz, Acil Servis ve Kemik İliği Nakil Ünitesinde çalışan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli

0,30

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Personeli

0,25

Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli

0,25

Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli

0,25

Döner Sermaye Saymanlıklarında görevli personel, ayniyat saymanı ile  teknikerler

0,35