EK-6
GÖZLÜK CAMLARI FİYAT LİSTESİ
 01.01.2005 tarihinden itibaren CAM- İŞÇİLİK-HİZMET bedeli dahil (KDV hariç)
 gözlük camlarının çiftinde kurumlarca ödenecek fiyatları gösterir listedir.
(YTL)
ÇİFT     Bifocal-Progressive  
OLARAK Beyaz Colormatik Beyaz  Colormatik Organik
A    SPH 60 mm 65 mm  65 mm  65 mm  65 mm 
     Plan  0-2 8,47 10,17 50,85 50,85 8,47
                  2-4 9,32 12,71 52,54 63,56 14,41
                  4-6 12,02 21,19 54,24 63,56 18,64
                  6-8 12,71 23,73 59,32 63,56 25,42
                8-10 16,95 35,59     33,90
              10-13 19,49 44,07     42,37
              13-16 21,19       63,56
              16-20 23,73       63,56
21 ve daha fazla 50,85       63,56
B    SPH/CYL          
                 2/2 11,86 13,56 59,32 63,56 11,86
                 4/2 12,71 13,56 59,32 63,56 16,95
                 6/2 15,25 22,88 59,32 63,56 23,73
                 8/2 22,03 38,14 59,32   29,66
               10/2 23,73 50,85     33,90
               13/2 26,27       46,61
               16/2 35,59       63,56
               20/2 46,61       63,56
21 ve daha fazla 50,85       63,56
C  SPH/CYL          
                2/4 16,95 25,42 59,32 63,56 30,51
                4/4 21,19 29,66 59,32 63,56 32,20
                6/4 22,88 37,29 59,32 63,56 37,29
                8/4 25,42 44,07 59,32 63,56 44,07
              10/4 29,66       50,85
              13/4 35,59       55,08
              16/4 42,37       63,56
              20/4 46,61       63,56
21 ve daha fazla 50,85        
D     SPH/CYL          
               2/6 44,92 44,07     63,56
               4/6 46,61 44,07     63,56
               6/6 50,85       63,56
               8/6         63,56
             10/6         63,56